Suomalaistoimistojen päästöt vähenivät

Green Office tuottaa tulosta

Suomen WWF Green Office -toimistot vähensivät 4 440 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten vähenivät toimistojen sähkönkulutuksesta ja käytetyistä lentoliikennepalveluista aiheutuneet päästöt.

Yritysosto Yhdysvalloista

Wärtsilä energian varastointibisnekseen

Wärtsilä aikoo hankkia energian varastointiteknologiaan keskittyneen Greensmith-yrityksen Yhdysvalloista. Kauppa, jonka hintaa Wärtsilä ei julkista, on tarkoitus saada päätökseen heinäkuussa. Kaupan loppuunsaattaminen vaatii Yhdysvaltojen viranomaisten hyväksynnän.

Suomalainen kaupankäyntijärjestelmä Baltiaan

Baltian maakaasumarkkinat yhdentyvät

Viron, Latvian ja Liettuan kaasumarkkinat yhdistyvät heinäkuussa. Alueen yhteisen kaasumarkkinan kaupankäyntijärjestelmä on räätälöity Suomessa.

Kilpailu maakaasumarkkinoilla alkaa vuonna 2020

Kaasumarkkinat avataan

Kilpailu Suomen maakaasumarkkinoilla alkaa vuonna 2020, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen uudeksi maakaasumarkkinalaiksi.

Museoraitiovaunu aloittaa kesäliikenteen Helsingis...

Satavuotiasta sähköistä liikennettä

Yli satavuotias raitiovaunu kuljettaa matkustajia kesän kaikkina viikonloppuina Helsingissä. Raitiovaunu on Suomen vanhin sähköllä toimiva joukkoliikenneväline.

Aurinkoenergian ja perinteisen voimantuotannon yhd...

Hybridistä helpotusta?

Aurinkovoimalaitostekniikan yhdistäminen perinteiseen voimalaitostekniikkaan vähentää voimalaitoksen polttoaineiden käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. Tämä selviää tuoreesta VTT:n johtamasta tutkimushankkeesta.

Etla julkisti ensimmäisen lähdekoodinsa:

Sähkökauppoja ilman markkinapaikkaa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on julkistanut kehittämänsä ensimmäisen lähdekoodin, jonka avulla sähkömarkkinoiden kysyntää ja tarjontaa voidaan yhdistellä ilman keskitettyä markkinapaikkaa.

Syöttötariffeista tarjouskilpailuihin

Talousvaliokunta valmis rukkaamaan tukia

Eduskunnan talousvaliokunta kannattaa siirtymistä syöttötariffeista tarjouskilpailuihin uusiutuvan energian tukipolitiikassa. Mietinnössään energia- ja ilmastostrategiasta valiokunta katsoo, että tukien pitäisi ohjautua kustannustehokkaasti parhaisiin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin.