19.06.2017, kello 14.06

Hallituksella ristiriitaista tuulivoimapolitiikkaa!

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle monessa mielessä hyvin ristiriitaisen esityksen, jolla tuulivoimayhtiöiden maksama kiinteistövero aiotaan kolminkertaistaa. Toteutuessaan esitys heikentää tuulivoiman kannattavuutta, juuri kun se on saavuttamassa kilpailukykyisen kustannustason. Hallituksen olisi syytä tarkastella oman politiikkansa johdonmukaisuutta.

Esitys on erityisen ristiriitainen siksi, että viime viikolla hallitus päätti käynnistää uuden, uusiutuvan sähköntuotantotuen valmistelun. Uuden tukijärjestelmän on kerrottu olevan teknologianeutraali, joten tuulivoimalatkin tulevat osallistumaan kilpailuun. Nyt annettu esitys heikentää kuitenkin tuulivoimatoimijoiden mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Vero kasvattaa todennäköisesti uudesta tukijärjestelmästä maksettavan tuen tarvetta eli lisää valtion menoja, sillä tukijärjestelmä rahoitetaan valtion varoista. Kiinteistöveron tuotto menee kunnalle, jossa voimalaitos sijaitsee. Tässä yhtälössä monen kansalaisen klassinen toive ”verot valtion maksettavaksi” toteutuisi tuulivoiman osalta.

Korotettu kiinteistövero koskee käytännössä tuulivoimapuistoja, joissa on useita tuulivoimaloita yhdessä yli 10 megawatin tehosta. Sen sijaan yksittäiset tai parin tuulimyllyn kokonaisuudet jäävät tämän veromuutoksen ulkopuolelle. Kustannustehokkuuden, järjestelmän ja ympäristövaikutusten sekä muiden haittojen minimoinnin näkökulmasta on todettu järkeväksi rakentaa tuulivoimaa isompina kokonaisuuksina olosuhteiltaan parhaille alueille. Tämän suuntaista rakentamista myös valtio on halunnut ohjata muilla keinoin. Nyt annettu esitys ohjaa aivan päinvastaiseen suuntaan.

Suomi kilpailee teollisista investoinneista – myös energiantuotantoinvestoinneista – naapurimaiden kuten Ruotsin kanssa. Suomi ei ole investointiympäristönä niin paljon naapureita parempi, että meillä on varaa tällaisiin verojen korotuksiin. Päinvastoin Ruotsissa on päätetty laskea voimalaitosten kiinteistöveroja ja Suomessakin tulisi sähköntuotannon kiinteistöverot enemmin laskea muun teollisuuden kanssa samalle tasolle kuin korottaa niitä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit