Ratkaisuja sääriippuvaisen tuotannon säätämiseen

Joustavat kuluttajat tarvitsevat tukea

26.03.2021, kello 08:51

Teksti Vesa Ville Mattila | Kuva Maiju Pohjanheimo

Joustavat kuluttajat tarvitsevat tukea

Tuuli- ja aurinkovoiman tehokas hyödyntäminen edellyttää energiantuotannon ja kulutuksen joustavuutta. Kuluttajien joustomahdollisuuksien kehittämisessä avainasemassa ovat digitaaliset ratkaisut ja energiatiedon lukutaito. Kuluttajien ei kuitenkaan yksin pitäisi maksaa viuluja.

Vuonna 2015 käynnistyneen ja jo kalkkiviivoille edenneen BCDC Energia -tutkimushankkeen (BCDC = Bright Clouds – Dark Clouds) tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat aurinko- ja tuulienergian mahdollisimman laajamittaisen ja kustannustehokkaan käytön.

Hankkeen vetäjänä toimiva Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen korostaa haasteen vaativan monitieteistä otetta ja vuorovaikutusta. BCDC Energia -hankkeessa yhteistyötä tekevät niin meteorologit, tietojenkäsittelytieteilijät, talous- ja informaatiotutkijat kuin pilvilaskennan asiantuntijat.

— On ymmärrettävä kolme suurta kysymystä – ja mietittävä niihin ratkaisuja. Miten energiamarkkinoilla voidaan minimoida epävarmuuden aiheuttamia häiriöitä? Kuinka kuluttajat ja kotitaloudet kokevat energiamurroksen? Miten heidät motivoidaan ilmastonmuutoksen hillintään?

Kopsakangas-Savolainen korostaa, että energia-alan toimijoiden tulee saada kuluttajilta ja kotitalouksilta lupa heidän energiankulutuksensa hallintaan ja joustoon. Koska useimmille kuluttajille energia merkitsee vain välinettä johonkin muuhun, joustoratkaisujen täytyy toimia vaivatta.

Kohdennettua viestintää ja aitoja joustotuotteita

BCDC Energian tutkimusten mukaan kotitaloudet ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan kulutusjoustoon ja energiansäästöön. Kuluttajakunta kuitenkin muodostuu monesta.

— Kyseessä on hyvin heterogeeninen joukko, jota motivoivat monenlaiset asiat. Tämä energiayhtiöiden kannattaisi ottaa huomioon kuluttajaviestinnässään sähkösopimusten laadinnasta lähtien.

— Erilaisten energiatuotteiden esittelyiden lisäksi tarvitaan enemmän nettimaailmasta tuttua kohdennettua viestintää ja vaihtoehtojen käsittelyä nimenomaan kuluttajien näkökulmasta. Kuinka energiayhtiön kontrolloima kulutus käytännössä kotona ilmenisi, miten se vaikuttaisi energialaskuun, asumismukavuuteen ja ilmastoon?

Kopsakangas-Savolaisen mukaan markkinoilta myös puuttuvat aidot joustotuotteet, jotka täysipainoisesti hyödyntäisivät säätösähkömarkkinoita ja kerryttäisivät kuluttajien säästömahdollisuuksia. Sähkölämmittäjille suunnattua spottisähköön sidottua joustoa toki tarjotaan, mutta sen automaattisesti mahdollistava laitepaketti voidaan vielä maksattaa kuluttajalla.

Kuluttaja siis joutuu investoimaan, kun yhteiskunta ja yritykset keräävät suurimman hyödyn.

— Jos energiayhtiöt tosissaan haluavat aktivoida kuluttajia joustoon, tarvittavan tekniikan kustannukset tulisi jakaa. Toinen mahdollisuus olisi kehittää esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuvia edullisia standardiratkaisuja, Kopsakangas-Savolainen sanoo.

Energiasääennuste etenee  

BCDC Energian kehittämä – ja Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan perustuva – energiasääennuste kertoo pienen aurinko- ja tuulivoimalan odotettavissa olevan sähköntuotannon seuraavalle 24 tunnille.

— Järjestelmätasolla energiasään yhä tarkempi ennustaminen on aivan keskeistä, sanoo tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen.

Täyden hyödyn saaminen energiasääennusteesta edellyttää vielä panostamista teknisen rajapinnan sekä säämallien ja ennustemenetelmien kehittämiseen. Tarvitaan myös vuoropuhelua käyttäjien kanssa palvelun parantamiseksi, sen tunnettuuden edistämiseksi ja personoinnin lisäämiseksi.

Energia-alaa varten Ilmatieteen laitos on kehittänyt tuulivoimaloiden tuuli ja tuotantoennuste -palvelun. Voimalakohtainen mallinnus perustuu asiakkaan toimittamiin tuuli- ja tuotantotietoihin, numeeriseen sääennustusmallin ja mikroskaalan malliin.

 

Pienten purojen logiikka toimii

Kotitaloudet ovat valmiimpia joustamaan kotiensa lämmityksessä kuin käyttösähkön kulutuksessa ja mieluummin aamulla kuin illalla. Mikäli joustomahdollisuutta tarjotaan käyttösähkön kulutukseen, siitä halutaan suurempi taloudellinen hyöty kuin lämmityksen joustomahdollisuudesta.

— Kyselyissämme käyttösähkön joustomahdollisuus tarkoitti esimerkiksi saunomisen välttämistä johonkin aikaan, Kopsakangas-Savolainen huomauttaa.

Kotitaloudet arvostavat kulutusjouston mahdollistamia vähennyksiä hiilidioksidipäästöihin, mutta ne pitäisi nähdä entistä merkityksellisempinä. Kuluttajaviestinnässä voisikin vedota pienten purojen logiikkaan.

— Tarvitaan konkreettisia laskuesimerkkejä, joissa yhden kotitalouden ratkaisun päästövaikutus kerrotaan suurella joukolla saman ratkaisun tehneitä.

— Porvoon Energian, Energiaviraston ja Motivan kanssa toteutettu kokeilu osoitti, että sosiaaliseen normistoon perustuva mahdollisuus vertailla omia energiaratkaisujaan toisiin samankaltaisiin kotitalouksiin toimii tehokkaasti, Kopsakangas-Savolainen kertoo.    

Sähköjärjestelmän kannalta kysyntäjouston käyttöönotossa keskeistä on se, minkä hintasignaalien perusteella kulutusta siirretään. Kulutusjouston kannustimien täytyy toimia samansuuntaisesti sekä kuluttajille että sähköjärjestelmälle.

Energiatiedon lukutaitoa kohennettava

BCDC Energia -hankkeen äskettäin toteutetussa informaatio-ohjauksen satunnaiskokeessa tutkittiin energianeuvonnan vaikutuksia kotitalouksien sähkönkulutukseen. Tulosten mukaan laadukas energianeuvonta voi vähentää merkittävästi kotitalouksien sähkön kulutusta talvikuukausina.

— Aktivoituminen oman sähkönkulutuksen seurantaan on hyvä ensiaskel. Kuluttajien energiatiedon lukutaidossa kuitenkin ilmenee isoja eroja, jotka saattavat hidastaa energiajärjestelmän muutosta.

Vastuun energiatiedon lukutaidon kohentamisesta Kopsakangas-Savolainen ulottaa niin koulutusjärjestelmälle, valtakunnalliselle ja kunnalliselle energianeuvonnalle kuin energiayhtiöille. Haasteen moninaisuudesta ja useasta osapuolesta huolimatta viesti pitäisi paketoida passeliin muotoon kuluttajia varten.

— Yksityiskohtien sijaan kuluttajat tarvitsevat selkeitä linjoja. Esimerkkiä voisi ottaa sijoitusrahastojen markkinoinnista ja esittelyistä. Kuinka suureen sähkölaskun vaihteluun kuluttaja on valmis? Millaisia päästöjä mistäkin ratkaisusta aiheutuu? 

BCDC Energia -tutkimushankkeen tausta

BCDC Energia on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke.

BCDC Energian strategiset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke (Hinku) ja Suomen Lähienergialiitto ry. Muita yhteistyötahoja ovat Energiavirasto, Iin kunta ja Motiva Oy.

Tutkimushankkeen neuvoa-antava yritystiimi koostuu pilvipalvelu- ja energiayritysten, laitevalmistajien, teleoperaattoreiden sekä ohjelmistotalojen edustajista.

BCDC Energia -tutkimushanke esittää:

• Vaihtelevan tuotannon järjestelmäintegraation kustannustehokkuuden edistämistä

• Kuluttajien joustomahdollisuuksien kehittämistä

• Kuluttajien energiatiedon lukutaidon parantamista

• Energiasääennusteiden kehittämistä ja laaja käyttöönottoa

• Uuden sukupolven ICT- ja digitaalisten ratkaisujen laajamittaista hyödyntämistä

#energia ja asiakas #sähkönkäyttö #tutkimus
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja