19.09.2019, kello 15.27

Siltoja sektoreiden välille

Ilmaston kannalta huono uutinen on edelleen se, että fossiilisista ei päästä eroon maailmanlaajuisesti lähivuosikymmeninä. Hyvä uutinen on se, että käyttöä voidaan reilusti vähentää ja puristaa askel kerrallaan pienempään. Helpoiten tämä onnistuu, jos saamme rakennettua eri sektorien välille siltoja. Hyvä esimerkki on lämmityksen ja teollisuuden sähköistyminen sekä sähköinen liikenne. Siltojen mahtavuus piilee siinä, että niillä saadaan siirrettyä maksimaalinen määrä puhdasta energiaa fossiilisia käyttäville aloille. Ala itse puhuu tästä kaikesta sektorikytkeytymisenä ja se on seuraava iso juttu ilmastopolitiikassa.

Sektorikytkeytymisen taustalla on ajatus puhtaan energiantuotannon lisäämisestä sitä mukaan, kun kysyntä kasvaa. Näkymä kysynnän kasvusta saadaan, kun päätämme EU:n ilmastotavoitteesta vuodelle 2050. Vaikka vuosi siintää vielä kaukana, hetki on melko lähellä miljardiluokan teknologiainvestoinneille. Vuosi 2050 antaa markkinoille tiedon päästöjenvähennyspolusta. Yhtiöt pystyvät laskemaan kuka todennäköisesti vähentää ja minkälaisilla keinoilla. Tätä energian kysyntäkuvaa vasten ryhdytään suunnittelemaan tuotantoa.

Rinteen hallitusohjelma luo loistavan pohjan sektorikytkeytymiselle. Ensimmäinen ja helpoin teko on tehdä sähköstä kiinnostava ratkaisu eri aloille. Tähän löytyy tarvittavat kirjaukset eli linjaus sähköveron alentamisesta. Lisäksi ohjelmassa on tunnistettu teknologian kehittämisen tarve ja se, että Suomi voi hyötyä tästä viennin muodossa.
Mutta kaipaamme edelleen jotain. Kaipaamme näkymää vuosikymmenen päähän. Tosiasia on se, että energiantuotannon polttoaineiden verotus tulee ajautumaan hyvin nopeasti umpikujaan. Verojen jyrkkä korottaminen johtaa ilmastotekojen kannalta hankalaan tilanteeseen, koska yhtiöiden kyky muuttua vaikeutuu.

Selvää on, että energia tuskin pääsee veroista eroon. Olisikin reilua ruveta pohtimaan, minne verotuksen painopiste tulee siirtymään. Kysymyshän on viime kädessä vain poliittisesta päätöksestä, joka pitää tehdä ennemmin tai myöhemmin. Satoja miljoonia uusiin ratkaisuihin investoiva energiateollisuus tarvitsee nyt tätä näkymää. Rinteen hallituksen kestävään verouudistukseen tulisi sisältyä mieluiten parlamentaarista pohdintaa energiaverotuksen tulevista periaatteista.

Jukka Makkonen
kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n ilmastopolitiikan asiantuntija

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit