Tiukin ehdoin

Kaasuvoimalle viherinvestoinnin leimoja?

24.03.2021, kello 10:40

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva RWE

Kaasuvoimalle viherinvestoinnin leimoja?

Komission valmistelussa on ehdotus, jonka mukaan joitain kaasulla toimivia yhteistuotantolaitoksia voitaisiin tiukin ehdoin luokitella vihreiksi investoinneiksi. Aiheesta on uutisoinut Reuters, joka on saanut käsiinsä jäsenmaille jaetun luonnospaperin.

Reutersin mukaan komissio päätyi tällaiseen ratkaisuun sen jälkeen, kun sen alkuperäinen ehdotus kieltää kaikilta kaasuvoimalaitoksilta viherinvestoinnin leima koki takaiskuja muutamissa jäsenmaissa.

Luonnostelussaan komissio on lähtenyt siitä, että kaasukäyttöisiä voimalaitoksia voidaan luokitella vihreiksi investoinneiksi, mikäli ne korvaavat fossiilisilla polttoaineilla toimivia suurpäästöisiä voimaloita ja saavuttavat kasvihuonekaasupäästöjen leikkauksen, joka on vähintään 50 prosenttia tuotettua kilowattituntia (kWh) kohden.

Viherleiman saavan kaasuvoimalan pitää olla toiminnassa vuoteen 2025 mennessä, sillä on voitava tulevaisuudessa käyttää matalahiilisiä polttoaineita ja siitä saa tulla hiilidioksidipäästöjä korkeintaan 270 grammaa tuotettua kWh:a kohden.

Vain sähköä tuottavien voimalaitosten ja sellaisten CHP-laitosten osalta, jotka eivät syrjäytä saastuttavampia voimaloita, komissio on pitänyt kiinni suunnitelmastaan rajoittaa viherleiman myöntämistä tiukemmalla päästörajalla. Sen pitäisi olla alle 100 grammaa CO2/kWh ja se koskisi laitoksen koko elinkaarta.

Se merkitsee, että saadakseen viherleiman jo nyt toiminnassa olevien kaasuvoimalaitosten pitäisi investoida laitostensa yhteyteen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaa (CCS).
 

Näkemyseroja riittää

Kansalaisjärjestö Climate Bonds Initiativen toimitusjohtajan Sean Kidneyn mukaan on iso voitto ilmastotoimille, että komissio ei ole heikentänyt 100 g:n päästörajaa.

- Se on sähköntuotannolle avaintunnus, jota täytyy levittää maailmanlaajuisesti, jatkaa EU:n kestävän rahoitusluokittelun neuvoa antavassa ryhmässä jäsenenä toimiva Kidney.

Euroopan kaasuteollisuuden edunvalvontajärjestön Eurogasin pääsihteeri James Watson ei suostunut kommentoimaan Reutersille komission luonnosta, mutta hän totesi, että 100 g:n raja on nähty raja-aidaksi vaihtaa hiilestä kaasuun.

- Luokittelu on ulotettava kaikkeen mahdolliseen teknologiaan, mukaan lukien erittäin tehokkaisiin kaasupolttoisiin ratkaisuihin sekä uusiutuviin ja vähähiilisiin kaasuvalmiisiin yksiköihin, Watson lisää.

Uuden luonnosehdotuksen on tarkoitus rauhoittaa jäsenmaita, jotka ovat jakautuneet eri ryhmiin vihreän rahoitusluokittelun sääntöjen suhteen. Niihin vetoaminen vaatii kuitenkin enemmistön unionin 27 jäsenestä.

Kymmenen EU-maan ryhmä, johon kuuluvat muun muassa Bulgaria ja Puola, on kehottanut komissiota nimeämään kaasuvoiman vihreäksi määrittämällä voimalaitoksille toteuttamiskelpoisen kynnyksen, jonka ne voivat ylittää. 

Toisaalta muun muassa Tanska ja Espanja ovat varoittaneet komissiota heikentämästä alkuperäistä suunnitelmaa, jonka mukaan kaasulle ei myönnetä vihreää luokitusta.

#energia ja Eurooppa #kaasu
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja