EU-asiantuntijat:

Ydinvoimalle viherleima?

30.03.2021, kello 15:53

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva TVO

Ydinvoimalle viherleima?

EU:n asiantuntija-arvioiden mukaan ydinvoimala voidaan katsoa kestäväksi investoinniksi ja siten luokitella viherleimaiseksi. Uutinen perustuu vuodatettuun dokumenttiin, jonka on saanut nähtäväkseen useampi media, muun muassa EURACTIV.

Dokumentin taustalla on Euroopan komission pyrkimys saattaa päätökseen kestävän rahoituksen luokittelunsa, jonka mukaan päätetään, mitkä taloudelliset toimet voidaan EU:ssa luokitella kestäviksi investoinneiksi. Perusteina käytetään tiukkoja ympäristöllisiä kriteerejä.

Viime vuonna unionin erityisasiantuntijat jakautuivat mielipiteissään sen suhteen, ansaitseeko ydinvoima viherleiman. Ydinvoiman vähäpäästöisyydestä oltiin yksimielisiä, mutta radioaktiivisen jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksista osa asiantuntijoista halusi lisää analyysia.

Komissio pyysi sen jälkeen tieteellistä asiantuntijanyrkkiään, tutkimuskeskus Joint Research Centreä (JRC) raportoimaan asiasta. EURACTIV:en mukaan kuluvan viikon (13) aikana julkistettavaksi tarkoitetun raportin mukaan ydinvoima ansaitsee viherleiman.

- Analyysit eivät paljasta ainoatakaan tieteellistä näyttöä siitä, että ydinenergia olisi vahingollisempi ihmisen terveydelle tai ympäristölle kuin mikään muukaan sähköntuotantoteknologia, raportissa todetaan.

Raportin mukaan ydinjätteen sijoitus syviin geologisiin onkaloihin arvioidaan “tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi”, joskin raportissa myönnetään, että pitkäaikaista operatiivista kokemusta ei toistaiseksi ole saatavilla, koska ratkaisut ovat vielä demo- ja testivaiheessa.

Raportissa kuitenkin huomautetaan, että Ranska, Ruotsi ja Suomi ovat edistyneet jo pitkälle omissa ydinjätteen sijoitushankkeissaan. Näiden maiden odotetaan aloittavan laitosten toiminnan kuluvan vuosikymmenen aikana. Ja niistä ensimmäisenä Suomi – loppusijoittajayhtiö Posivan mukaan noin vuoden 2025 tienoilla.

- Korkea-asteisen radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen osalta on olemassa laaja yhteisymmärrys tieteellisten ja teknologisten yhteisöjen sekä valvontaviranomaisten kesken siitä, että loppusijoitus syviin geologisiin säilöihin on tehokkain ja turvallisin toteuttavissa oleva ratkaisu. Sillä voidaan varmistaa, että mitään merkittävää haittaa ei aiheudu ihmiselämälle ja ympäristölle vaaditulla aikajänteellä.

Raportissa painotetaan lisäksi, että vaikka vakavia ydinvoimaonnettomuuksia “ei voida sulkea pois sataprosenttisella varmuudella”, ne ovat “äärimmäisen alhaisen todennäköisyyden tapahtumia”. Lisäksi huomautetaan, että vain kolmannen sukupolven reaktoreita on tilattu viimeisten 15 vuoden aikana.

- Tänä aikana ydinsähkötuotannossa kirjatut kuolleisuusluvut ovat olleet alhaisimmat koko sähköntuotantoteollisuudessa.
 

Tulossa lisää asiantuntija-arvioita

Kaksi asiantuntijatoimikuntaa alkaa nyt tutkia tarkasti JRC:n tuloksia. Niillä on aikaa kolme kuukautta, ennen kuin komissio tekee lopullisen päätöksen asiasta.

Komission tiedottaja totesi EURACTIV:lle, että tämä on yksi askel prosessissa. Raportista arvioidaan nyt Euratom-sopimuksen artiklan 31 perusteella säteilysuojelua ja jätteenkäsittelyä. Toisaalta arviointi kohdistetaan ympäristövaikutuksiin, joista vastaa komission alainen Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea.

Komissiosta viestitään, että arvioinnista tulee tiukka – sen uskottavuutta pidetään elintärkeänä.
 

Puolesta ja vastaan

EU-maat ovat jakautuneet ydinvoiman suhteen. Viime viikon huippukokouksen edellä seitsemän jäsenmaan joukko, johon kuuluivat muun muassa Ranska, Unkari ja Puola kehottivat komissiota tukemaan ydinvoimaa yleensä ja viherluokittelussaan.

Joukko muita jäsenmaita, muun muassa Itävalta sekä eräät ydinvoimaa vastustavat ympäristöjärjestöt nostivat esiin taas vaarallisen jätteen, viimeaikaisten ydinvoimahankkeiden viivästykset ja spiraalimaisesti kohoavat kustannukset.

- Ydinvoimateollisuus on epätoivoissaan nousevien kustannusten edessä, kun ydinvoima on osoittautunut liian kalliiksi ja uudet hankkeet haihtuvat taivaan tuuliin, Greenpeacen EU-politiikan neuvonantaja Silvia Pastorelli sanoo.

Ydinvoimateollisuuden edunvalvontajärjestö Foratom puolestaan tervehti raporttia tyydytyksellä ja nosti sieltä esiin kohdan, jonka mukaan ydinvoima ei aiheuta sen enempää haittaa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle kuin mikään muukaan sähköntuotantoteknologia, joka on hiljattain katsottu luokittelun mukaisesti kestäväksi.  

- Nyt kun tämä arviointi on tarjolla, toivomme komission etenevän pikaisesti selkeällä merkillä siitä, miten ja milloin se sisällyttää ydinvoiman kestävyysluokitteluun, sanoi Foratomin pääjohtaja Yves Desbazeille.

Ranskalaisen energiayhtiö EDF:n EU-asioista vastaava varatoimitusjohtaja Erkki Maillard lisäsi, että ala luottaa meneillään olevan prosessin johtavan lopputulokseen, joka pohjautuu tieteelliseen perustaan. Lisäksi hän varoitti mahdollisesta häirinnästä, joka voisi vaarantaa oikea-aikaisen lopputuleman.
 

Greenpeace kritisoi JRC:tä – komissio puolustaa  

Greenpeace kyseenalaisti JRC:n raportin riippumattomuuden sanomalla, että se on “rakenteellisesti ydinvoimamyönteinen komissiopalvelu”, joka alun perin pantiin pystyyn vuonna 1957 Euratom-sopimuksen artikla 8:n mukaisesti tarkoituksena luoda otolliset olosuhteet ydinvoimateollisuuden perustamiselle ja sen kasvulle.

Ja vaikka JRC on sittemmin levittäytynyt myös monille muille aloille, Greenpeace väittää ydinvoimatutkimuksen käsittävän yhä 25 prosenttia sen toiminnasta ja Euratomin rahoittavan tätä toimintaa 532 miljoonalla eurolla vuosina 2021-2025.

Euroopan komissio tyrmää kuitenkin väitteet sanomalla, että tutkimuskeskus on hankkinut ydinvoimaan liittyvää laaja-alaista teknistä osaamista perustamisestaan, vuodesta 1957 lähtien. JRC:tä on kehotettu toimittamaan perusteellinen, riippumaton todistusaineistoon perustuva raportti ydinvoimasta ja siihen perustuvasta teknologiasta. Se yhdessä kahden asiantuntijakomitean näkemysten kanssa takaa komission mukaan tiukan prosessin, jossa kaikki olennaiset näkökulmat ja faktat otetaan huomioon.

#tutkimus #ydinvoima #ympäristö
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja