Historiallinen väliintulo

EU:lta jarrua energian hinnoille

06.09.2022, kello 11:16

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

EU:lta jarrua energian hinnoille

EU on tekemässä historiallisen väliintulon energiamarkkinoille suitsiakseen nousevia energian hintoja. Harkinnassa on myös ylimääräisten voittojen verotus ja hintakatto kaasulle, kertoo POLITICO käsiinsä saamaan dokumenttiin perustuen.

Asiantuntijat niin Euroopan komissiossa kuin jäsenvaltioiden pääkaupungeissa ja suurlähetystöissä työskentelivät kellon ympäri viime viikonlopulla kiirehtiäkseen suunnitelmia, joilla voidaan turvata kohtuuhintaisen sähkönsaanti niin kotitalouksille kuin yrityksille. Useat valtiojohtajat varoittelivat jo massiivisista yhteiskunnallisista levottomuuksista, mikäli energian hintapaineita ei saada kuriin.  

POLITICO:n saaman dokumentin mukaan EU:n puheenjohtajuutta tällä hetkellä pitävä Tshekki varoitti, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, Moskovan toistuvat energian toimituskatkot ja sen äskettäinen ” kaasuputki Nord Streamin täydellinen ja määrittelemätön toimituskatkos " ruokkivat nousevaa inflaatiota ja aiheuttavat vakavia seuraamuksia kaikelle liiketoiminnalle ja kuluttajille."

Nord Streamia koskevat uutiset nostivat kaasun hinnan hollantilaisen TTF-hintaindeksin mukaan maanantaiaamuna 281 euroon megawattitunnilta, missä oli lisäystä 31 prosenttia.

Vastauksena tähän puheenjohtajamaa Tshekki testasi 27 jäsenmaan halukkuutta asettaa markkinoille hintakattoja. Toimenpiteellä pj-maa halusi saada selville, millaisia toimenpiteitä kukin jäsenmaa on valmis kannattamaan perjantaina kokoontuvassa energiaministerikokouksessa.

Nämä tapahtumat tulivat vasta sen jälkeen, kun Saksan liittohallituksen puoluejohtajat hyväksyivät vihdoin sunnuntaina komission ehdotuksen sähkön hintaan liittyvästä verosta "inframarginaalisille" voimalaitoksille — siis sellaisille tuottajille, jotka eivät käytä maakaasua. EU:n sähkömarkkinoiden toimintakonseptin mukaisesti tällaiset kaasua käyttämättömät tuottajat ovat tehneet huikeita windfall-tuottoja, koska sähkön hinnanmuodostus perustuu kalliimman tuotantomuodon eli maakaasun käyttöön.

Vaikea tehtävä – sähkön ja kaasun hinnat eroon toisistaan!

Puheenjohtajamaa Tshekki on koostanut jäsenmaiden ehdotuksista listan arvioitavaksi ennen perjantain energiaministereiden kokousta.

Muutamat jäsenvaltiot haluavat hintakaton kaasulle ”erityisistä lainkäyttösyistä” — tarkoittaen tällä Venäjää, joka on aseistanut energian vientinsä. Toinen harkinnassa ollut ajatus on rajahinta, jolla yritykset voivat ostaa venäläistä kaasua, mikä vastaa G7 -maiden viime viikolla hyväksymiä öljyn hintakattotoimia. Niillä pyritään rajoittamaan Venäjän kykyä rahoittaa sotaansa Ukrainassa.

Mahdollisuudet kytkeä irti sähkön ja kaasun hinnat toisistaan ovat myös pöydällä. Mutta sen suhteen vallitsee merkittäviä erimielisyyksiä jäsenmaiden kesken, erityisesti siitä voidaanko sellainen toimi ylipäätään toteuttaa ja jos voidaan, miten se tehdään hienovaraisesti.

Muihin harkittavina oleviin markkinatoimiin kuuluvat pikainen luottorajatuen tarjoaminen yrityksille, joilla on hyvin korkea luottorajavaatimus, energiakaupan sääntöjen muokkaaminen tai Euroopan sähkön johdannaismarkkinoiden tilapäinen keskeyttäminen.

Komissiolta tiukka vastustus päästöoikeuksien lisäämiselle

Keski-Euroopan maista monet haluavat EU:n vapauttavan lisää kasvihuonekaasujen päästölupia päästökauppajärjestelmästään, mikäli päästöhinta ylittää tietyn kynnyksen. Kyseessä on ehdotus, jota Euroopan komissio vastustaa henkeen ja vereen.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen hakee keinoa jakaa ehdotukset välittömiä toimia vaativaksi paketiksi ja pitemmän ajan uudistusten kokonaisuudeksi. Bryssel aikoo lykätä joitain pitemmälle ulottuvia ideoita, joista jäsenmaat eivät tässä vaiheessa pääse yksimielisyyteen. Sellainen on esimerkiksi Espanjan ajatus kaasutuista tai Keski-Euroopan maiden idea rajoittaa päästöhintoja.

Puheenjohtajamaa Tshekki haluaa jäsenmailta tukea ehdotuksille — muun muassa sähkön hintakatolle — perjantain energiaministerikokouksessa. Tätä silmällä pitäen se pyytää komissiota laatimaan artikla 122:een (Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus) perustuvan lakiehdotuksen, joka sallii jäsenmaiden sopivan kiireellisistä toimista ilman Euroopan parlamentin sitouttamista asiaan.

Johtajat ympäri EU:ta, muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ovat kehottaneet komissiota toimimaan, kun kuluttajat ja elinkeinoelämä kamppailevat kustannusten nousupaineissa.

Virallisten tietojen mukaan lopullinen lainsäädäntö julkistetaan samaan aikaan, kun komission puheenjohtaja von der Leyen pitää vuotuisen EU:n tilaa koskevan puheensa syyskuun 14. päivänä.

#energia ja Eurooppa #kaasu #sähkön hinta
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja