Sähköntuotannon 3. vuosineljännes:

Kaasun kallistuttua hiili sinnittelee

26.10.2021, kello 14:30

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

Kaasun kallistuttua hiili sinnittelee

Maakaasun kallistuttua ennätyslukemiin Euroopassa kivi- ja ruskohiilen osuus nousi maanosan sähköntuotantopaletissa kaasun ohi kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen (Q3) aikana.

Tulos erottautui silmiinpistävästi energiamarkkinoita analysoivan EnAppSysin tuoreimmasta sähköntuotantoraportista, joka koskee vuoden 2021 kolmatta neljännestä eli ajanjaksoa heinäkuun alusta syyskuun loppuun.

Euroopan kivihiili- ja ruskohiilivoimalaitokset tuottivat tuona aikana 110 TWh sähköä, kun kaasuvoimalaitosten tuotos oli ”vain” 92TWh. Kaasusähkön tuotanto tuli 21 TWh (18%) alas edellisen neljänneksen tuloksesta, ja viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta pudotusta tuli peräti 55TWh (37%). Vastaavasti hiilisähkön tuotanto kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 21 TWh (24%) ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua tuli 19 TWh (21%).

Kaasun hinnan nousuun useita syitä

EnAppSys BV:n johtaja Jean-Paul Harreman sanoo, että kaasun hintojen nousun pitkittyvä trendi Euroopassa on johtunut useammasta tekijästä. Ensinnäkin on ollut tarve täyttää kaasuvarastoja, jotka hupenivat viime vuoden pitkän kylmän talven takia. Toisekseen nesteytetyn kaasun eli LNG:n kysyntä on ollut globaalisti korkealla tasolla, ja kolmanneksi venäläisen putkikaasun saanti Eurooppaan on yskähdellyt, kun Venäjä on ilmoittanut halunsa täyttää myös kaasuvarastojaan.

- Kaasun korkea hintataso heittää päälaelleen hiili- ja kaasusähkön tuotannon talousteoriaa, vaikka se on oikeaoppisesti johtanut osaltaan myös EU:n päästökauppajärjestelmässä kaupattavien päästöoikeushintojen nousuun, Harreman lisää.

Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä sähkön kysyntä Euroopassa oli 653 TWh, mikä on hieman vähemmän kuin monina edeltävinä vuosina, lukuun ottamatta viime vuotta, jolloin koronapandemian aiheuttamat tuotantokatkokset madalsivat kysyntää erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä.

Uusiutuvan sähkön tuotanto ylsi Q3:n aikana yli 40 prosentin osuuteen kokkonaistuotannosta, kun kasvava tuulivoimakapasiteetti oli siinä määrin suurta, että sillä voitiin korvata alentuneista tuulennopeuksista johtuneita tuotannon menetyksiä.

Viime vuoden kolmannella neljänneksellä ydinsähkön tuotanto madalsi, mutta nyt sen tuotanto kipusi 184 TWh:iin, eli tasolle, jollaisia ydinsähkön tuotannon osalta on totuttu näkemään aiempien vuosien vastaavina ajanjaksoina.  

Britannia kärsinyt alhaisesta tuulituotannosta

EnAppSysin sähköntuotantoraportti Q3-2021 osoittaa, että Britanniassa nähtiin ennätyksellisen korkeita sähkön hintoja tuona ajanjaksona, kun erittäin alhaisen tuulivoimatuotannon vuoksi jouduttiin tuotantomarginaalien varaan.

Systeemihinnat, päivähinnat ja päivän sisäiset ruuhkahinnat nousivat kaikki dramaattisesti verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja ylsivät lopulta ennätyskorkealle neljänneksen loppua kohden.

EnAppSysin mukaan ennätyshintoihin johti monta polkua, joita olivat alhainen tuulivoimatuotanto, ydinvoiman niukka hyödyntäminen ja epäsuotuisa aurinkoenergiatilanne. Lisäksi energian tuonnin kasvu ja viime vuoden kylmän talven aiheuttama kaasun alhainen varastotilanne nostivat kaasun hintoja huimasti.

EnAppSysin johtaja Paul Verrill toteaa, että läpi neljänneksen nähdyt sähkön korkeat markkinahinnat johtuivat pitkälti kaasun hinnoista, jotka olivat jo neljänneksen alussa korkealla €37.35/MWh tasolla ja jatkoivat nousuaan neljännesvuoden edetessä. Hinta ylitti €59.50/MWh syyskuun 13. päivänä ja neljännesvuoden lopussa se oli jo €85.73/MWh, eikä tilanne näyttänyt helpottuvan.

- Suurin syy tämän tilanteen syntymiseen on ollut globaali kaasupula, minkä vuoksi Euroopan kaasuvarastoja ei ole vieläkään saatu täytetyksi viime vuoden pitkän ja kylmän talven jälkeen. Ne ovat nyt noin 25 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten ja itse asiassa alempia kuin minään Q3:lla sitten vuoden 2015.

- Myös päästöoikeuksien hinnat ovat olleet koko ajan korkealla nousten jatkuvasti elokuusta lähtien. Huipun, €89,96/tn ne saavuttivat jakson toiseksi viimeisenä päivänä eli 29.9. Tämä ruokki myös sähkön markkinahintoja ylöspäin.

Sähkön tuontitarpeet noussevat

Verrillin mukaan kaasulla tuotettavan sähkön kannattavuuskustannukset nousivat sellaisiin mittoihin syyskuun puoliväliin mennessä, että tuli halvemmaksi tuottaa sähköä hyötysuhteeltaan tehottomimmilla hiilierillä kuin hyötysuhteeltaan tehokkaimmilla kaasuerillä.

- Kohti ennätyshintoja vei myös alentunut tuulituotanto, joka putosi 28 prosenttia vuoden takaisilta tasoiltaan. Ja kaiken kukkuraksi myös ydinvoimatuotanto mateli, eikä auringonpaistettakaan saatu riittävästi normaalituotantoa varten.   

- Katsottaessa eteenpäin nyt kulumassa olevaa vuoden viimeistä neljännestä korkeiden hintojen suuntaus voi hyvinkin jatkua pitkälle talveen, mikäli uusiutuvan sähkön tuotanto ei elvy, Paul Verrill varoittaa.

Uusiutuvien ja ydinvoiman alhaisten tasojen takia eri maiden välisiä siirtolinjoja operoivat kantaverkkoyhtiöt näkevät suuria sähkön tuontitarpeita. Siirtokapasiteettia väheni kuitenkin lokakuun puolivälissä, kun tulipalo tuhosi Ranskan ja Britannian välistä IFA-siirtoyhteyttä.

 

Lähde: PEi 

#energia ja Eurooppa #kaasu #uusiutuva energia
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja