Blogit

Vieraskynä Mari Pantsar

Ilmastohaaste ratkaistaan luonnon monimuotoisuus huomioiden

20.06.2023, kello 10:00

Ekologisten haasteiden ratkaisemisessa valtioiden ja elinkeinoelämän huomio on viime vuosien aikana...

Energiatoimiala lähtöruudussa

Luontokato kuriin

10.06.2022, kello 14:15

Teksti Petri Sallinen

Luontokato kuriin

Luontokato voidaan pysäyttää ja luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää. Energia-alan tuore biodiversiteettitiekartta kertoo, miten homma hoidetaan. Tiekartta on energia-alan vastuullisuustyön väline.

Ilmastokysymykset ovat vaikuttaneet energiatoimialan tekemisiin viimeiset 15 vuotta. Ilmastonmuutoksen torjunta ja päästöjen vähentäminen ovat työntäneet romukoppaan monta vanhaa menetelmää ja ajatusta, mutta tilalle on noussut uusia. Herääminen luontokadon aikaan tekee vähintään saman.

— Luontokadon torjunta saattaa olla jopa suurempi haaste kuin taistelu ilmastonmuutosta vastaan, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Ilmastonmuutos on muutamaa pykälää helpompi asia kuin luontokato. Ilmastonmuutosta torjutaan vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Kaasupäästöjä voidaan mitata ja kaasupäästöjä voidaan vähentää käyttämällä päästötöntä tekniikkaa. Luontokadon hillinnän tekee haasteelliseksi se, että vielä ei tiedetä kovin tarkasti, miten luontokatoa olisi parasta mitata ja minkälaiset mittarit sopivat parhaiten kuvaamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Epävarmuuksista huolimatta suomalainen energiatoimiala on tarttunut haasteeseen. Geopoliittisen ja energiapoliittisen kriisin keskellä toimiala on julkistanut biodiversiteettitiekartan. Se paaluttaa toimialalle tavoitteet, joiden mukaan energia-alan tekemiset eivät enää aiheuttaisi luontokatoa vuonna 2035. Tämän jälkeen suunta voidaan kääntää toimiin, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Vertailuvuodeksi energiatoimiala on valinnut vuoden 2022.

— Haluamme ymmärtää tarkemmin, mitä luontokadon torjuminen energia-alalla tarkoittaa. Kun kykenemme tunnistamaan mekanismeja, voimme muokata uhkakuvista mahdollisuuksia. Toimialalla tästä on jo kokemusta ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä, Leskelä huomauttaa.

Leskelän mielestä alkumetreillä oleellista on ajattelutavan muutos. Myös luontokadon torjunnassa energiatoimialalla voi olla ratkaisijan rooli, vaikka luontokato ei ole samalla tavalla toimialan ytimessä kuin ilmastonmuutos.

— Millä tavoilla energiayritykset voivat parantaa omaa toimintaansa ja millä tavoilla yhteiskunta voi tukea toimien toteutumista. Näillä eväillä päästään hyvin liikkeelle, kunhan kysymyksiin löydetään vastaukset.

Luontokadon monet kasvot

Luontokato ja sen torjunta on koko yhteiskunnan läpileikkaava ilmiö. Luontokatoa voidaan hillitä monilla eri tavoilla: osa yritystoiminnasta vaikuttaa luontoon paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Lisäksi välilliset vaikutukset luontoon voivat olla merkittäviä.

— Ekosysteemin toiminta on sellaista, että ihmisen toimet näkyvät vasta viiveellä olipa sitten kyseessä luontoa vahingoittavat tai parantavat toimet, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Heidi Lettojärvi.

Lisäksi toimien vaikuttavuutta ohjaa lupamenettely. Lupia tarvitaan myös luontokadon pysäyttämiseen tähtääviin toimiin. Jos luvitus on hidasta, hidastaa tämä parantavien toimenpiteiden vaikutuksia.

Yhteiskunnan ja kansalaisten odotukset vaikuttavat siihen, mihin kaikkeen yritykset ryhtyvät. Mitä toimia arvostetaan ja asetetaanko toimet tärkeysjärjestykseen? Tältä pohjalta yritykset asettavat itselleen omakohtaisia tavoitteita, joihin vaikuttavat myös viranomaisten ohjaus ja poliittiset päätökset. Luontokadon torjunta on laajamittaista yhteistyötä.

Ei ristiriidassa talouden kanssa

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ei ole ristiriidassa taloudellisen toiminnan kanssa. Päinvastoin — talous voi heikentyä luontokadon seurauksena. Näin toteaa ympäristöministeri Maria Ohisalo.

— Yhteiskunta voi vaurastua vastuullisesti ja viisaasti. Jo tehty ilmastonmuutostyö on tuottanut taloudellista hyötyä yrityksille ja parantanut Suomen kilpailukykyä. Luontokadon torjuminen on toinen akuutti asia, joka voi tuottaa samanlaisia mahdollisuuksia, toteaa Maria Ohisalo.

Luontokadon torjuminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen eivät ole Ohisalon mielestä ristiriidassa taloudellisen toiminnan kanssa. Ekologiset reunaehdot voidaan ottaa huomioon kaikenlaisessa päätöksenteossa.

— Pahimmillaan talous voi heikentyä luontokadon seurauksena, Ohisalo huomauttaa.

Ohisalon mielestä energiatoimialan laatima biodiversiteettitiekartta hahmottaa hyvin luontokadon. Luontokato on ilmastonmuutoksen veroinen akuutti ilmiö, jonka korjaaminen edellyttää valtavirtaistamista. Valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, että asia on huomioitava yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

— Luontokadon torjuminen ei ole pelkästään yksilöitä koskeva asia. Poliittiset päätökset säätelevät kuitenkin yksilöiden ja yritysten toimintaa. Julkisen vallan tehtävänä on piirtää selkeä kuva — yrityksiltä taas odotetaan ennakkoluulottomuutta.

Ohisalo toteaa, että energiatoimialan ansiosta vihreä siirtymä Suomessa on ollut odotettua nopeampaa. Ilmastonmuutoksen parissa tehdystä työstä ja kokemuksista on hyötyä myös luontokadon torjunnassa — jo tehtyjen vähähiilisyystiekarttojen konsepti voidaan kopioida helposti.

Luonnon kantokyvyn arviointi ja luonnonvarojen käyttö korostuvat tulevaisuuden yritystoiminnassa. Ohisalo kertoo, että ympäristöministeriössä on käynnistynyt ”Luonnon monimuotoisuuden taloudelliset ulottuvuudet” -selvitys.

— Suomi voi olla esimerkkinä maailmalle biodiversiteettikysymyksissä.

Ympäristöministeri Maria Ohisalo puhui 9.6.2022 Energiateollisuus ry:n Biodiversiteettitiekartan julkistamistilaisuudessa.

 

Miten toiminta tulee näkyväksi?

Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartta nostaa yritysten pohdittavaksi viisi käytännöllistä toimenpidettä. Ensimmäinen niistä kannustaa liittämään biodiversiteettitavoitteet osaksi yritysten johtamista. Tällä tavalla luontokatoon liittyvät toimet sulautuvat vastuullisuustyön osaksi — eivätkä jää ympäristöjohtajan pöydälle.

Toinen pointti on läpinäkyvyys, systemaattisuus ja jatkuva parantaminen — ne lisäävät biodiversiteettityön uskottavuutta. Kun yritykset valtavirtaistavat biodiversiteettiajattelunsa, voidaan asia ottaa huomioon jo hankkeiden alkumetreillä ja kaikessa toiminnassa. Tämä on tiekartan kolmas huomio.

Luontokadon kehittymiseen vaikuttaa myös yritysten alihankinta. Miten yrityksille alihankintaa tuottavat yritykset ovat asian hoitaneet. Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartta huomauttaa myös siitä, että ympäristön laatua parantavia toimia voidaan kohdistaa jo rakennettuihin alueisiin.

Sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden toteutumista luontokadon pysäyttämisen kaltaisessa ekologisessa siirtymässä ei ole voi vähätellä — tämä on tiekartan viides havainto. Biodiversiteettityön kustannusten jakaminen sopivilla tavoilla edellyttää taloudellisten mallien kehittämistä ja asenteisiin vaikuttamista. Ilman yleistä hyväksyntää, on yritysten vaikea toteuttaa ekologien siirtymän edellyttämiä toimia.

Monenlaisia päätöksiä jo tehty

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on otettu huomioon jo useissa poliittisissa päätöksissä. Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartta ei ole ainoa asiaan pureutuva projekti, vaikka suomalaisessa teollisuuskentässä se on yksi ensimmäisistä.

YK:n biodiversiteettisopimus otettiin käyttöön jo vuonna 1993. Sen tavoitteena on pysäyttää maailman luontokato vuoteen 2030 mennessä. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen yhdessä 195 maan kanssa. Allekirjoitus velvoittaa Suomea toteuttamaan sopimuksen edellyttämiä toimia.

Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2019 luonnon monimuotoisuusstrategian. Strategia määrittää YK:n sopimuksesta johdetut tavoitteet unionille vuoteen 2030 saakka. Unioni on jo ehtinyt täydentää strategiaa ennallistamisasetuksella. Sen tavoitteena on ennallistaa tiettyjä luontokohteita.

Suomessa taas hallitus valmistelee kansallista biodiversiteettistrategiaa, joka näillä näkymin valmistuu tämän vuoden lopulla. Energiateollisuus ry:n biodiversiteettitiekartta tukee kansainvälisiä ja kansallisia poliittisia tavoitteita.

Tutustu tarkemmin Energiateollisuus ry:n biodiversiteettitiekarttaan täällä.

Energiatoimiala voi olla ratkaisija

— energiatoimialalla on painava rooli

— kokemukset ilmastotyöstä voidaan hyödyntää

— ala tekee suuria investointeja, joilla on vaikuttavuutta

— biodiversiteettityö luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

— yhteistyö asiakkaiden ja muiden teollisuusalojen kanssa lisää vaikuttavuutta

— halu vastata asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksiin on kova

#ilmastonmuutos #luontokato
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

AL
Niin, millaista luontokatoa on aiheutunut, mistä syystä ja kuinka paljon? Pitäisi tietää, että voidaan asettaa torjuntatoimille oikeat tavoitetasot...