Energia-alan kattojärjestö Eurelectric:

Sähköajoneuvokalustot nousuun selvillä säännöillä

16.02.2021, kello 12:45

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Eurelectric

Sähköajoneuvokalustot nousuun selvillä säännöillä

Tarvitaan vahvaa latausinfraa, selvää sääntelyä ja standardeja sekä uusia rahoitusmalleja sähköajoneuvokalustojen kasvun vauhdittamiseksi Euroopassa, toteaa energia-alan EU-tason edunvalvoja Eurelectric uudessa raportissaan.

Yhteistyössä konsulttifirma EY:n kanssa laatimassaan raportissa ’Accelerating fleet electrification in Europe’ Eurelectric lähtee siitä, että sähköisen liikenteen valvonnassa on asetettava selkeä suunta kaikille arvoketjun osapuolille. Investointeja tarvitaan sekä julkiseen että yksityiseen latausinfrastruktuuriin. Myös latausinfraa tukeva jakeluverkko on tässä suhteessa otettava huomioon.

Selvityksessä nähdään liike-elämän ja julkisten yhteisöjen omistamissa ajoneuvokalustoissa piilevän merkittävää potentiaalia siihen, että vähähiiliseen liikenteeseen siirtymistä voitaisiin hyvin kiihdyttää ja että se pitäisi asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Tämä ajoneuvokanta koostuu Euroopassa yhteensä 63 miljoonasta henkilöautosta, pakettiautosta, bussista ja kuorma-autosta. Vaikka se edustaa vain 20 prosenttia koko ajoneuvokannasta, kattaa se 40 prosenttia kaikista ajetuista kilometreistä ja 50 prosenttia tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä.

Sähköisillä ajoneuvokalustoilla monia etuja

Mikäli Euroopan tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä leikataan 10 prosenttia vuodessa, maanosalla on erittäin hyvät mahdollisuudet saavuttaa vuoden 2030 päästötavoitteet. Sillä taas tasoitettaisiin tietä kohti liikennelähtöisten päästöjen vähentämistä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, raportissa todetaan.  

- Ajoneuvokalustojen sähköistäminen voi olla todellinen muutosvoima. Sillä saadaan paitsi kouriintuntuvia auton omistamiseen liittyviä kustannussäästöjä myös merkittäviä päästövähennyksiä, sanoo Eurelectricin pääsihteeri Kristian Ruby.

- Niinpä se on hyvä diili sekä autojen omistajille että laajemmin koko yhteiskunnalle.

Autokalustojen sähköistäminen tarjoaa useita etuja omistajille. Isompien erien kertaostoihin liittyy kannusteita ja alennuksia, mikä houkuttaa sähköautohankintoihin. Toinen merkittävä etu on autojen reittien ennustettavuus, mikä edistää latausinfran laajenemista avainpaikkakunnille.

Ne voisivat lisäksi vauhdittaa käytettyjen sähköajoneuvojen markkinointia.

Latausinfran puute edelleen pullonkaulana

Euroopan sähköajoneuvokannan kunnon kasvun tiellä on kuitenkin yhä puute riittävän kattavasta latausinfrastruktuurista. Maanosassa on tällä hetkellä 213 000 julkista sähköajoneuvojen latauspistettä, joista vain 14 prosenttia on nopeasti lataavia pisteitä, mikä on huomattavasti alle tavoitteen.

Tarvitaan 13-kertainen kasvu, jotta Euroopan komission kunnianhimoinen tavoite kolmesta miljoonasta julkisesta latauspisteestä saavutetaan vuoteen 2030 mennessä, Eurelectricin raportissa korostetaan.

Tämän julkisen latausinfran kustannuksiksi arvioidaan 20 miljardia euroa. Lisäksi tarvitaan 60 miljardin investoinnit yksityisen latausinfran rakentamiseen, ja 25 miljardin investoinnit sähkön jakeluverkon laajennuksiin, joilla latauspisteitä pyöritetään.

Myös yhteentoimivuudessa on yhtä puutteita. Lisäksi tarvitaan yhteisiä standardeja sekä raskaan että kevyen kaluston lataussovelluksissa, jotta investoinnit houkuttelevat ja kuljettajakokemukset parantuvat.

Akkujen ja ajoneuvojen hankintaketjuissa on myös varmistettava, että oikeat tuotteet tuodaan oikeaan aikaan ja että käytöstä poistettavien akkujen kierrätys toimii.

Eurelectricin ja EY:n selvitys ennakoi, että eri yhteisöjen ajoneuvojen sähköistys voisi kasvaa 24-kertaiseksi ja yltää siten kokonaisuudessaan 10,5 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Silloin tämän sektorin linja-autoista olisi sähköistetty 42 prosenttia, henkilöautoista 17,5 prosenttia ha pakettiautoista 12 prosenttia.
 

Porkkanaa ja keppiä  

EY:ssä energia- ja sähköalasta vastaava johtaja Serge Colle sanoo, että liikenteen sähköistäminen on elintärkeää Euroopalle, mikäli täällä aiotaan saavuttaa tiukat päästövähennystavoitteet ja päästä vähähiiliseen tulevaisuuteen.

- Ajoneuvokalustojen muuttaminen tasoittaa siihen tietä, luo synergioita sähköiseen liikenteeseen perustuvalle ekosysteemille ja tuottaa uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Sen saavuttaminen edellyttää kuitenkin kalustokohtaista lähestymistapaa niin julkiselta vallalta kuin elinkeinoelämältä. Myös loppuasiakas on otetta huomioon riittävällä valinnanvaralla ja saumattomalla latauskokemuksella.

Kalustojen sähköistämistä kannustetaan yhtäältä tiukoilla säännöillä ja sääntelyllä, mutta toisaalt myös edullisilla verotuskäytännöillä. Paikallistasolla yli 300 kaupunkia on ottanut käyttöön matala- ja nollapäästöisiä alueita, joiden tarkoituksena on painostaa kuljetus- ja huoltofirmoja sähköistämään tai kohtamaan rangaistuksen.

EU-tasolla on odotettavissa autonvalmistajille pakollisia vaatimuksia myydä nollapäästöisiä ajoneuvoja sen lisäksi, että CO2-päästörajoja tiukennetaan koko ajan.

#sähköinen liikenne #sähköverkot
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Olavi Tupamäki
Kuvassa näkyvää sähköistä autoa SMART For Two myytiin Suomessa viime vuonna yksi (1) kappale. Jo kolmen Smartin käyttäjänä olisin ostanut bensa-Smartin, mutta sitä ei enää Vehosta saanut. Sähkö-Smartia en voinut ostaa: Hinta >50% korkeampi ja pienen akun ajomatka vain 100 km. Odottelen ensi vuonna Kiinasta tulevaa uutta/parempaa sähkö-Smartia.