17.09.2018, kello 16.27

Energia on kiertotalouden keskiössä

Ilmastonmuutos on tärkein energia-alaan vaikuttava tekijä. Lähes kaikki maailman maat ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen. Sopimuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöt ja niitä imevät nielut on saatava tasapainoon tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. Ilmastosopimuksen tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta ilman kiertotaloutta. Ilmastonmuutoksen haaste vaatii siirtymistä kiertotalouteen eli kestävän kehityksen talousjärjestelmään. Silloin raaka-aineita ja energiaa käytetään entistä tehokkaammin, mutta samalla uudet liiketoimintamallit painottavat tuotteiden sijasta palveluita. Toimialarajat ylittävien kumppanuuksien avulla taas voidaan hyödyntää kiertotalouden innovaatioita.

Kiertotaloudessa materiaalit säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätettävän materiaalin käsittely ja kuljetuslogistiikka vaativat kuitenkin aina energiaa. Siksi energiateollisuus tuottaa uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuusratkaisuja kaikkien toimialojen kestävän liiketoiminnan tueksi.

Energian avulla erilaisia materiaaleja voidaan hyödyntää uudestaan ja lopuksi kierrättämiseen kelpaamattomasta materiasta voidaan tuottaa vielä energiaa. Esimerkiksi tuotantoprosessien, konesalien ja kiinteistöjen ylijäämälämmöt voidaan hyödyntää energiajärjestelmässä. Osaoptimoinnin välttämiseksi sekä materiaali- että energiatehokkuus on otettava aina huomioon kiertotalouden ratkaisuissa. Tällä tavalla toimialojen yhteistyöllä syntyy oikeasti kestäviä ratkaisuita.

Energia-alan kiertotaloustoimilla energiantuotantoon käytettävien luonnonvarojen, tuotetun energian, sivuvirtojen ja ylijäämälämpöjen käyttö on erittäin tehokasta. Vaikka energia — sähkö tai lämpö — on tavallaan aineeton hyödyke, perustuvat energia-alankin uudet liiketoimintamallit energiapalveluiden tarjoamiseen asiakkaalle.

Energia-alan kiertotaloutta taas edistävät eri toimialojen ja yritysten välinen yhteistyö ja kokonaisenergiankäyttöä optimoivat palvelut. Kestävän kehityksen talousjärjestelmää ei voi rakentaa sektoreittain, vaan siihen tarvitaan kumppanuuksia. Tällä tavalla erilaisista haasteista ja yhteisistä tai toisiinsa kytkeytyvistä ratkaisuista syntyy uusia kiertotalouden innovaatioita.

Katja Kurki-Suonio
kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n kiertotalouden asiantuntija

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit