19.06.2017, kello 14.06

Hallituksella ristiriitaista tuulivoimapolitiikkaa!

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle monessa mielessä hyvin ristiriitaisen esityksen, jolla tuulivoimayhtiöiden maksama kiinteistövero aiotaan kolminkertaistaa. Toteutuessaan esitys heikentää tuulivoiman kannattavuutta, juuri kun se on saavuttamassa kilpailukykyisen kustannustason. Hallituksen olisi syytä tarkastella oman politiikkansa johdonmukaisuutta.

Esitys on erityisen ristiriitainen siksi, että viime viikolla hallitus päätti käynnistää uuden, uusiutuvan sähköntuotantotuen valmistelun. Uuden tukijärjestelmän on kerrottu olevan teknologianeutraali, joten tuulivoimalatkin tulevat osallistumaan kilpailuun. Nyt annettu esitys heikentää kuitenkin tuulivoimatoimijoiden mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Vero kasvattaa todennäköisesti uudesta tukijärjestelmästä maksettavan tuen tarvetta eli lisää valtion menoja, sillä tukijärjestelmä rahoitetaan valtion varoista. Kiinteistöveron tuotto menee kunnalle, jossa voimalaitos sijaitsee. Tässä yhtälössä monen kansalaisen klassinen toive ”verot valtion maksettavaksi” toteutuisi tuulivoiman osalta.

Korotettu kiinteistövero koskee käytännössä tuulivoimapuistoja, joissa on useita tuulivoimaloita yhdessä yli 10 megawatin tehosta. Sen sijaan yksittäiset tai parin tuulimyllyn kokonaisuudet jäävät tämän veromuutoksen ulkopuolelle. Kustannustehokkuuden, järjestelmän ja ympäristövaikutusten sekä muiden haittojen minimoinnin näkökulmasta on todettu järkeväksi rakentaa tuulivoimaa isompina kokonaisuuksina olosuhteiltaan parhaille alueille. Tämän suuntaista rakentamista myös valtio on halunnut ohjata muilla keinoin. Nyt annettu esitys ohjaa aivan päinvastaiseen suuntaan.

Suomi kilpailee teollisista investoinneista – myös energiantuotantoinvestoinneista – naapurimaiden kuten Ruotsin kanssa. Suomi ei ole investointiympäristönä niin paljon naapureita parempi, että meillä on varaa tällaisiin verojen korotuksiin. Päinvastoin Ruotsissa on päätetty laskea voimalaitosten kiinteistöveroja ja Suomessakin tulisi sähköntuotannon kiinteistöverot enemmin laskea muun teollisuuden kanssa samalle tasolle kuin korottaa niitä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Verotusta kiristettävä tuulivoiman osalta.

Suomen valtio, elikkä me veronmaksajat, maksamme tuulivoimayhtiöiden tuotot. Niihin kuuluu Mauri Pekkarisen runnoma aivan älytön maksu yhtiöille jotka pilaavat maisemamme vuosikymmeniksi eteenpäin. Ei kukaan järkevä ihminen (paitsi tietysti sellainen joka ei edes näe tuulivoimaloita)voi kannattaa sitä luonnon raiskaamista jonka tuulivoimaloiden ja niille johtavien teiden rakentaminen aiheuttaa. On aivan selvää että se räjäyttäminen ja kallioiden louhiminen vaikuttaa pohjavesiin, pohjavedethän tulisi olla valtiovallan suojeluksessa. Se vaara että voimala syttyy palamaan on jo itsessään riski jota ei saisi ottaa, ne ovat vain koneita kuten autot,traktorit ym. työkoneet. Ne kuluvat ja niihin tulee vikoja, niissä oleva glykooli ja sadat litrat öljyä aiheuttavat huomattavan riskin. Mielestäni valtion tulisi välittömästi päättää, että niiltä hankkeilta joilla ei vielä ole vahvistettua kaavaa tulisi evätä valtion maksama tuki.

- to 3. elokuuta 2017 14.29.55