24.05.2017, kello 13.54

Kiitos Ilmastopaneelille!

Suomen ilmastopaneeli julkaisi tiistaina 23.5. tuloksia kyselystä biotalousalan tutkijoille. Aiheena oli metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset. Selvitys tulee hyvään saumaan sillä, tutkijoiden keskustelu ihmetyttää jo Brysselissä asti. Hämmennystä on herättänyt muun muassa se, kuinka metsäenergia on alkanut kuulostamaan pahemmalta kuin fossiiliset. Ilmastopaneelin kysely palauttaa keskustelun urilleen toteamalla, että "pitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen metsäenergialla tuottaa ilmastohyötyjä, mikäli fossiilisten korvautuminen on pysyvää […]”.

Tutkijoiden puheet ovat aiheuttaneet huolta, sillä energiayhtiöt ovat investoineet miljardeja sovitun ilmastopolitiikan mukaisesti. Kymmenessä vuodessa laitoksia on muutettu puupolttoaineelle. Sen sijaan, että metsänhoidon tähteet ja teollisuuden sivutuotteet jätettäisiin maatumaan, niillä on korvattu maakaasua, öljyä, kivihiiltä ja turvetta. Muutos on tuonut työtä energiayhtiöiden lähialueille, polttoainerahat ovat jääneet aluetalouteen ja energiaomavaraisuus on kasvanut.

Monimuotoisuuden turvaamiseksi pitää edelleen tehdä töitä. Suomalaisen kestävän metsätalouden erinomainen piirre on eri toimijoiden vapaaehtoinen sitoutuminen yhdessä sovittuihin, säännöllisesti tarkastettaviin toimintatapoihin. Toimintatapa on uuteen tietoon nopeasti reagoiva, tuloksellinen ja kustannustehokas. Metsähakkeeseen siirtymisen myötä energiayhtiöt ovat tulleet osaksi tätä kaikkea. Tämän vuoksi Energiateollisuus ry:llä on metsähakkeen hankintaan suositus, joka ohjaa polttoainetoimittajat noudattamaan kestävän metsätalouden käytäntöjä. Meneillään olevan päivityksen myötä suosituksessa korostetaan järeiden lahopuiden roolia monimuotoisuudelle. Lisäksi käynnissä on erillinen hanke, jonka myötä verkkotöiden yhteydessä ryhdytään tuottamaan maalahopuuta ja pökkelöitä.

Työ jatkuu ja energiayhtiöissä mietitään seuraavia askeleita. Jotta tutkijoiden peräänkuuluttama fossiilisten korvautuminen on pysyvää ja metsästä tuotetaan pitkäkestoisia puutuotteita, meidän tulee varmistaa T&K-, pilotointi- ja demorahoitus niin uudelle energiateknologialle kuin puujalosteiden tuottamiselle. Energia-ala on melko homogeeninen ja hyvillä toimintatavoilla on tapana levitä. Pienet ja keskisuuret energiayhtiöt tarvitsevat esimerkkejä, joita ottaa käyttöön. Biotalouden tuottamasta yli 5 miljardin euron tulovirrastahan voitaisiinkin ohjata siivu suomalaisen cleantechin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Win-win?

Jukka Makkonen
kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n bioenergia-asiantuntija

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit