03.04.2014, kello 15.52

Pekka Sutela:

Energia tahdittaa Venäjän ulkopolitiikkaa

Vladimir Putinin ensimmäisellä ja toisella presidenttikaudella (2000–2008) Venäjällä meni taloudellisesti hyvin, kun energian hinta nousi tasaisesti. Presidentti oli ylpeä saavutuksesta ja uskoi maansa saavan siitä myös kansainvälistä arvostusta. Tilanne muuttui kuitenkin dramaattisesti finanssikriisin myötä, kun energian hinta kääntyi laskuun.

 

– Näin sanoo tohtori Pekka Sutela, joka piti Energiafoorumin lounastilaisuudessa torstaina 3.4. Putinin sanomisiin muokatun minämuotoisen monologin Venäjän nykytilanteesta. Venäjä-asiantuntijana mainetta niittänyt Sutela on toiminut kuluvan vuoden alusta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Professor of Practice –tehtävässä.

Vuosina 2005–06 Putin pani energia-asiantuntijat töihin laatimaan raporttia Venäjän energianäkymistä tuleville vuosikymmenille. Tulos oli korutonta kertomaa siitä, että Venäjän perusenergian (öljy, maakaasu, kivihiili) tuotanto kääntyy laskuun vuosina 2011–12.

— Venäjä on Euroopan markkinoista riippuvaisempi kuin Eurooppa on Venäjän kaasusta, Pekka Sutela toteaa.

Sutelan mukaan näin on myös käynyt, mutta hälyttävämpää Venäjän kannalta on se, että energian osuus bruttokansantuotteesta laskee nykyisestä noin 30 prosentista 10 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Venäjän vientituloista kaksi kolmasosaa tulee energiasta, ja maan budjetti rakentuu puoliksi energian myynnistä saataviin tuloihin. Budjetti on lisäksi sidottu öljyn hintaan säännöllä, joka otettiin käyttöön vuonna 2011 laaditun uuden talouspoliittisen ohjelman myötä.

– 2000-luvun alussa, kun energian/öljyn hinta nousi, budjettia voitiin helposti kasvattaa, mutta nyt kun öljyn hinta ei ole enää noussut, budjettia on lähes mahdotonta kasvattaa, Sutela sanoo.

Ukrainan kriisissä energia (maakaasu) on Sutelan mukaan keskeisessä asemassa. Ukraina ei toimi transitona eli läpikulkumaana niin kuin Venäjä sen tahtoisi toimivan. Venäjä on itse nostanut kotimaassa myytävän kaasun hintaa, kun sen sijaan Ukraina pitää kotimaan hinnan Venäjän mielestä aivan liian alhaisena.

Sutela on myös sitä mieltä, että Venäjä on Euroopan markkinoista riippuvaisempi kuin Eurooppa on Venäjän kaasusta. Putin haluaa pitää markkinoista kiinni ja laajentaa kaasun tuotantoalueita yhä kauemmas itään.

Se on suurvalta-ajattelua Putinin mieleen ja ajaa sen ohi, että satsattaisiin mieluummin kaikkien kansalaisten hyvinvointiin.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit