17.02.2014, kello 14.25

Energiayhtiön riskit parempaan hallintaan

Johdannaisista apua?

Hintariskien hyvä hallinta vähentää energiayhtiön huonojen tilanteiden todennäköisyyttä. Johdannaiset ovat yksi keino torjua riskejä.

Vaasan yliopiston tuoreessa tutkimuksessa pureudutaan energiayhtiöiden hinta- ja määräriskien hallintaan johdannaiskaupan avulla. Tutkimustulokset auttavat energiayhtiöitä riskienhallinnan kehittämisessä optimaaliseksi erilaisissa markkinatilanteissa. Samalla voidaan ottaa huomioon yritysten yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Riskit hyvin hallitseva yritys saavuttaa tasaisemman kassavirran ja pystyy vähentämään huonojen tilanteiden todennäköisyyttä.

— Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työvälineistöä energiayhtiöiden riskienhallinnan hyötyjen analysointiin sekä luoda viitekehys riskienhallinnan toteuttamiseksi, kertovat professorit Jussi Nikkinen ja Timo Rothovius.

Tutkimuksessa käydään läpi sähkömarkkinoilla tarjolla olevat johdannaissopimukset. Niiden ominaisuuksia analysoidaan ja samalla rakennetaan vaihtoehtoisia johdannaisstrategioita, joiden välillä energiayhtiö voi tehdä valintoja.

— Optiostrategioiden nelikentän avulla voidaan arvioida strategioiden soveltuvuutta eri markkinatilanteissa, kertoo projektitutkija Antti Klemola.

Tutkimuksen mukaan systemaattisen myyntioptiosuojauksen avulla voidaan välttyä suurimmilta tappioilta.

— Suojaava myyntioptiostrategia on toiminut paremmin kuin katettu osto-optiostrategia. Optioita käyttämällä strategian tuoton keskihajontaa on myös useissa tapauksissa saatu pienennettyä, Klemola kertoo.

Riskinhallinnan simulointia

Tutkimuksessa simuloidaan energiayhtiön voittofunktion pohjalta optimaalista riskienhallintaa. Optioiden hyödyllisyys energiayhtiön riskienhallinnassa korostuu erityisesti silloin, kun sähkön myynti poikkeaa myyntiennusteesta.

— Ilman optiosuojausta energiayhtiö altistuu mahdollisesti kalliiksi käyville ali- ja ylisuojaustilanteille. Optioiden avulla energiayhtiö pystyy kuitenkin tasaamaan myyntipoikkeamiaan, tutkijatohtori Jukka Sihvonen selittää.

— Lisäksi optiosuojauksen avulla pystytään muokkaamaan energiayhtiön voittojakauman muotoa, ilman että se heikentää merkittävästi odotettua voittoa. Optiosuojauksen merkitys korostuu entisestään sähkön hinnan ja määrän välisen yhteisvaihtelun kasvaessa.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston ja Tekesin kanssa.

Raportti löytyy osoitteesta www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=741

Kuva: Scanstockphoto

 

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit