29.01.2014, kello 12.48

Julkisasiamiehen ehdotus järkyttäisi tukipolitiikkaa

Kansalliset tukijärjestelmät kaikille avoimiksi

Saako yhden EU-maan sähköntuottaja liittyä jonkun toisen EU-maan uusiutuvan energian tukijärjestelmään? EU-tuomioistuimen julkisasiamies Yves Botin mielestä saa.

Juridisesti mielenkiintoinen ennakkotapaus on lähtöisin Suomesta. Jäljet johtavat Ahvenanmaalle, joka ei alun perin kuulunut Suomen syöttötariffijärjestelmän piiriin. Ahvenanmaalaisen Ålands Vindkraftin tuulivoimalaitokset olivat jäämässä kokonaan ilman tukia ja siksi yhtiö päätti hakea tukia tuotannolleen Ruotsista. Tuen hakemista perusteltiin myös sillä, että Ahvenanmaan ja Ruotsin välinen sähkönsiirtoyhteys on parempi kuin Suomeen rakennetun siirtoyhteyden.

Ruotsin energiaviranomainen kuitenkin eväsi ahvenanmaalaisilta pääsyn ruotsalaisten tukijärjestelmään. Ålands Vindkraft ei tyytynyt tähän, vaan valitti päätöksestä Linköpingin hallinto-oikeuteen. Linköpingin hallinto-oikeus taas pyysi ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta.

Tapaus on tällä hetkellä EU-tuomioistuimen käsittelyssä. EU-tuomioistuimen julkisasiamies Yves Bot antoi eilen (28.1.) ratkaisuehdotuksen. Ehdotus ei sido tuomioistuimen ratkaisua, mutta käytännössä tuomioistuin noudattaa usein julkisasiamiehen tekemiä linjauksia. Julkisasiamiesten kannanotot ovat joskus markkinamyönteisempiä ja tulkitsevat perussopimusta tiukemmin kuin lopulliset tuomiot.

Kansallisesti rajattu tuki loukkaa sisämarkkinoita

— Kansallisen tukipolitiikan muuttamiseen pakottava julkisasiamiehen ehdotus voisi olla monelle eurooppalaiselle hallitukselle hyvä tekosyy päästä eroon kalliista järjestelmästä, pohtii Pekka Salomaa.

Julkisasiamiehen mielestä uusiutuvan energian kansallisia tukijärjestelmiä ei pitäisi rajata koskemaan vain jäsenvaltion omalla alueella tapahtuvaa tuotantoa. Nykyisin voimassa oleva uusiutuvan energian edistämistä koskeva direktiivi sisältää tällaisen rajauksen. Bot toteaa, että rajaus loukkaa EU:n perussopimuksen mukaista tavaroiden vapaata liikkumista. Lisäksi vain kansallisia toimijoita koskeva tukijärjestelmä asettaa omassa maassa tuotetun uusiutuvan energian parempaan asemaan tuontienergiaan verrattuna. Tämä rajoittaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Bot perustelee kantaansa laajasti mm. uusiutuvan energian tavoitteiden toteuttamisella.

— Kansallisten tukijärjestelmien avaaminen ulkomaiselle tuotannolle edistää rajat ylittävän vihreän sähkön kaupan kehittymistä. Tämä taas edistää uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamista ja optimoi tuotantoa jäsenvaltioiden välillä niiden voimavarojen mukaisesti.

Botin mielestä tukijärjestelmien rajaaminen kansallisiksi heikentää sisämarkkinoiden toimintaa eikä edistä uusiutuvan sähkön lisäämistavoitetta.

Kansalliset tukijärjestelmät kaikille avoimiksi

Julkisasiamies ehdottaa, että vain omassa maassa tapahtuvan uusiutuvan energian tuotantoa koskevat tukijärjestelmät lakkautettaisiin. Sopiva siirtymäaika olisi kaksi vuotta. Siirtymäaika antaisi mahdollisuuden tehdä RES-direktiiviin (=uusiutuvan energian tukia säätelevä direktiivi) tarvittavat muutokset. Ilmeisesti tarkoituksena ei kuitenkaan olisi muuttaa taannehtivasti jo tehtyjä tukipäätöksiä.

— Uusiutuvan energian vapaan liikkuvuuden edistäminen aiheuttaisi melkoisia muutoksia EU:n energiapolitiikkaan, vaikka vanhat tukijärjestelmät säilyisivät koskemattomina, toteaa Energiateollisuus ry:n sähkökauppajohtaja, varatuomari Pekka Salomaa.

— Jos kansalliset tukijärjestelmät olisivat jatkossa avoimia toisten maiden toimijoille, tukikilpailun sijasta syntyisi paine harmonisoida järjestelmät. Energian sisämarkkinoiden kehityksen kannalta kansallisten tukijärjestelmien alasajo olisi suotuisaa, samoin päästökaupan painottuminen ohjauskeinona.

Kansalliset uusiutuvan energian tukijärjestelmät ovat osoittautuneet EU-maille erittäin kalliiksi tavaksi edistää uusiutuvan energian käyttöä. Yksin Saksassa tukiin käytetään tänä vuonna 22–24 miljardia euroa — koko EU-alueella noin kaksinkertainen määrä. Talouskriisi ja kasvavat kustannukset pakottavat EU-maita arvioimaan tukipolitiikkaansa uudestaan.

Salomaan mielestä politiikan muuttamiseen pakottava Botin ehdotus voisi olla monelle eurooppalaiselle hallitukselle tervetullut keino tai jopa oivallinen tekosyy päästä eroon kalliista järjestelmistä.

— Toistaiseksi eräät jäsenvaltiot ja komissio ovat EU-tuomioistuimessa vastustaneet Ålands Vindkraftin vaatimuksia ja puolustaneet jäsenvaltioiden oikeutta rajata tukijärjestelmät koskemaan vain kansallisia toimijoita, Salomaa kertoo.

EU-tuomioistuimen julkisasiamiehen ehdotus avautuu kokonaisuudessaan täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit