12.02.2014, kello 16.29

Sähköjärjestelmän haavoittuvuus syynissä

Sähköhäiriön hinta: 4,2 miljoonaa euroa tunnissa

Häiriö suomalaisessa sähköjärjestelmässä kymmenkertaistaisi hetkessä Suomessa käytetyn sähkön hinnan. Myös häiriö Ruotsin ja Suomen välisessä siirtojohdossa räjäyttäisi hinnat pilviin.

Suomalainen sähköntuotantojärjestelmä on haavoittuvainen ja vikaantumisten seuraukset käyvät kalliiksi sähkönkäyttäjille. Näin toteaa SKM Market Predictor AS tuoreessa selvityksessään. Itse sähköä on häiriötilanteissakin riittävästi saatavilla, mutta sitä jouduttaisiin tuottamaan tavanomaista kalliimmilla varavoimalaitoksilla. Jo yhden 500 megawatin tehoisen suomalaisen voimalaitoksen huoltoseisokki ja samanaikainen häiriö 800 megawatin tehoisessa Suomen ja Ruotsin välisessä rajajohdossa kymmenkertaistaisi sähkön hinnan Suomessa hetkellisesti. Kun megawattitunti sähköä maksaa Suomessa tavallisesti 30–60 euroa, olisi megawattitunnin hinta häiriötilanteessa selvityksen mukaan yli 350 euroa.

Markkinat mukautuvat nopeasti

Käytännössä huippukalliin sähkön aika häiriötilanteessa rajoittuisi muutamaan tuntiin. Suomen kapasiteettivajetta paikkaamaan todennäköisesti käynnistettäisiin Virossa palavaa kiveä käyttäviä voimalaitoksia, jotka tuottaisivat sähköä merikaapelia pitkin Suomeen halvemmalla kuin suomalaiset varavoimalaitokset. Tuontisähkö laskisi sähkön hintaa Suomessa, mutta silti sähkö olisi yhä tavanomaista kalliimpaa.

Häiriön pitkittyessä ylimääräisillä kapasiteettimaksuilla rasitettu venäläinen sähkökin olisi kilpailukykyinen vaihtoehto Suomessa. Myös suomalainen paljon sähköä käyttävä teollisuus todennäköisesti vähentäisi sähkön käyttöään kalliin sähkön kaltaisessa tilanteessa — kysyntäjouston toteutuminen vähentäisi hetkellisesti sähkön kysyntää ja vapauttaisi voimalaitosten kapasiteettia muuhun käyttöön. Kysynnän vähentyminen taas laskisi hintaa.

Hetkellisen hintapiikin jälkeen sähkön hinta kääntyy yleensä laskuun ja tasaantuu nopeasti. Silti normaalin hintatason saavuttaminen vie oman aikansa. Hintapiikkien kestoon vaikuttaa myös vallitseva säätila. Äkillinen pakkasen kiristyminen voi toistaa hintapiikin, mikäli sähköntuotantojärjestelmän häiriön syytä ei ole vielä ehditty korjata.

Kuka maksaa laskun?

— Hintapiikin vaikutuksen maksavat täysmääräisesti pohjoismaisen sähköpörssin spot-hintaan sidottujen sähkösopimusten haltijat. Määräaikaisilla kiinteähintaisilla sähkösopimuksilla sähkönsä hankkivien asiakkaiden sähkölaskuun ei hintapiikeillä ole vaikutusta, toteaa sähkökauppa-asiantuntija Petteri Haveri Energiateollisuus ry:stä.

— Kaikesta huolimatta spot-hintaiset sähkösopimukset ovat kuitenkin hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto myös kotitalouksille. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kotitaloudella on mahdollisuus vähentää sähkönkulutustaan hintapiikkien aikana.

Useasti toistuvat hintapiikit myös nostavat markkinoilla myytävän sähkön yleistä hintatasoa. Sähkönmyyjät joutuvat hintapiikkien maksumiehiksi ja varautuminen hintapiikkien vaikutuksiin on sähkönmyyjän kannalta kustannus. Käytännössä varautuminen tarkoittaa hintasuojausta, jota varten hankittavilla instrumenteilla on hintansa.

Sähköntuonnin ongelmat kilpailuhaitta

Pohjoismaiden välisten siirtoyhteyksien käytettävissä olevat maksimikapasiteetit.

Suomalainen sähköntuotantojärjestelmä puskee sähköä täydellä teholla talvisin. Tehontarve on suurimmillaan tammi-helmikuussa. Kuluvan talven aikana tehontarpeen on suurimmillaan arvioitu olevan Suomessa noin 15 000 megawattia, mutta suomalainen sähköntuotantojärjestelmä kykenee suoltamaan sähköä äärioloissa korkeintaan 12 800 megawatin teholla. Erotus korvataan sähköntuonnilla Ruotsista, Venäjältä, Virosta ja Norjasta, joista sähköä voidaan tuoda yhteensä 5200 megawatin teholla. Normaalioloissa tuontikapasiteettia on tarjolla enemmän kuin on tarvis.

Suomessa tehontarve on harvoin lähellä 12 800 megawatin kapasiteettirajaa. Esimerkiksi tällä hetkellä tehoa on käytössä 9400 megawattia. Suomen sähköjärjestelmän tehonkäyttöä voi tarkastella reaaliaikaisesti kantaverkkoyhtiö Fingridin kotisivuilta osoitteesta www.fingrid.fi

— Sähköntuonnissa säännöllisesti esiintyvät ongelmat aiheuttavat suomalaisille yrityksille merkittävän kilpailuhaitan muihin pohjoismaihin verrattuna. Suomalainen teollisuus kärsii korkeista hintapiikeistä, toteaa Suomen ElFi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Rintamäki. ElFi Oy on suomalaisten teollisuusyritysten omistama sähkömarkkinoiden toimintaa edistävä yhtiö.

Siirtoyhteyksien vahvistaminen pohjoismaiden välillä edistäisi markkinoiden toimintaa. Kaikissa olosuhteissa toimiva sähköverkko edesauttaa sähköntuotantokapasiteetin tehokasta käyttöä. Samalla se estää tai vähentää yhteismarkkinoiden jakaantumista erillisiksi hinta-alueiksi.

SKM Market Predictor AS toteutti selvityksen Paikallisvoima ry:n ja Suomen ElFi Oy:n toimeksiannosta.

Kuvat: Scanstockphoto ja Fingrid Oyj

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit