06.02.2014, kello 14.01

Lahti Energian investointituki sääntöjen mukainen

Tuesta saadut hyödyt haittoja suuremmat

Lahti Energian kaasutusvoimalaitokselle myönnetty investointituki on EU-komission mielestä valtiontukisääntöjen mukainen.

Lahti Energian kaasutusvoimalaitos käyttää vuosittain 250 000 tonnia yhdyskuntajätettä.

Lahti Energian jätteitä käyttävän kaasutusvoimalaitoksen saama 14,7 miljoonan investointituki on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Työ- ja elinkeinoministeriön myönsi investointitukea laitokselle vuonna 2012. EU-komission mukaan tuki edistää unionin energia- ja ympäristötavoitteita eikä vääristä kohtuuttomasti kilpailua energiasisämarkkinoilla.

EU:n kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaqúin Almun toteaa, että jätteen kaasutusta ei ole tässä mittakaavassa kokeiltu aikaisemmin missään muualla maailmassa. Komissio arvioi Lahti Energian tukipäätöstä EU:n ympäristöpolitiikan toteuttamisen kannalta.

— Uuden tekniikan kaupallistaminen tarjoaa aikaisempaa tehokkaamman tavan tuottaa energiaa jätteistä.

Komission mielestä kaasutus on perinteisiä menetelmiä puhtaampi ja tehokkaampi tapa tuottaa jätteistä energiaa. Kaasutus parantaa energiantuotannon tehoa ja hyötysuhdetta. Lahdessa tehty investointi vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä alueella — hiilidioksidipäästöjen on laskettu vähenevän 280 000 tonnia vuodessa.

Uusi voimalaitos parantaa myös toimitusvarmuutta ja monipuolistaa energialähteiden käyttöä. Samalla jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille vähenee — laitos käyttää vuosittain noin 250 000 tonnia jäteperäistä kierrätysmateriaalia. Lisäksi hankkeen avulla saadaan tietoa kaasutusteknologiasta.

— Valtiontuen tuottama hyöty on selvästi suurempi kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat kilpailun vääristyminen, komissio huomauttaa.

EU:n ympäristönsuojeluun käytettävien valtiontukien valvonnan tavoitteena on varmistaa, että tuosta saatava hyöty ylittää kilpailua vääristävät vaikutukset. Tavoitteena on myös parantaa ympäristönsuojelun tasoa investointien avulla. EU:n valtiontukisääntöjä uudistetaan parhaillaan. Samalla ympäristötukien suuntaviivat ovat tarkastelun kohteena.

EU:n jäsenvaltioiden on raportoitava EU-komissiolle kaikki yli 7,5 miljoonaa euroa ylittävät ympäristöperusteiset valtiontuet. Lahti Energian tapauksen osalta kyseessä oli tavanomainen EU-komission hyväksymismenettely.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit