04.04.2014, kello 15.35

Pankkitakauksien käyttö vakuuksina loppuu?

Uusi miljoonamätky teollisuudelle

Pankkitakauksien käyttö sähkön johdannaismarkkinoiden vakuuksina loppuu näillä näkymin vuoden 2016 maaliskuussa. Tämä nostaa sähkökaupan suojauksen kustannuksia pohjoismaissa.

Sähkökauppaa käyville pohjoismaisille teollisuusyrityksille aiheutuu vuosittain yli sadan miljoonan euron ylimääräiset kustannukset, kun mahdollisuus käyttää pankkitakauksia sähkön johdannaiskaupan vakuuksina loppuu. Suomalaisen teollisuuden osuus kustannusten noususta olisi 20–30 miljoonaa euroa vuosittain. EU-komissiolla on vielä mahdollisuus korjata tilanne — ja pohjoismainen teollisuus odottaakin komission tekevän tarvittavat muutokset. 

Ongelman taustalla on Euroopan rahoitusmarkkinoiden sääntelyn lisääminen, jotta vuoden 2009 kaltaiset finanssikriisit eivät toistuisi. Koska sähkökauppaan liittyvät energiajohdannaismarkkinat ovat osa eurooppalaisia rahoitusmarkkinoita, vaikuttavat komission linjaukset myös energiamarkkinoiden toimintaan.

EU:n rahoitusmarkkinoita säätelevä EMIR-asetus otettiin käyttöön vuonna 2012. Asetus säätelee mm. johdannaismarkkinoiden ja kauppapaikkojen toimintaa — asetuksen tavoitteena oli lisätä rahoitusmarkkinoiden vakautta. Komission jatkovalmistelussa tavoite on kuitenkin kääntynyt osin päälaelleen: sähkökauppa on siirtymässä pois valvotuilta markkinapaikoilta, kun vakuuksien kustannukset nousevat. Samalla kahdenvälisen sähkökaupan suosio kasvaa ja kaupankäynti karkaa heikommin valvotuille OTC-markkinoille. Tämä ei lisää sähkökaupan läpinäkyvyyttä, jota EMIR-asetuksella alkujaan tavoiteltiin.

— Pankkitakausten käytön rajoittaminen ei ole pelkkä kustannuskysymys. Rajoitus vie pohjaa pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta, toteaa sähkökaupan asiantuntija Petteri Haveri Energiateollisuus ry:stä

Euroopan sähköpörssit ovat erilaisia

Pankkitakausten käytön lopettaminen kohdistuu erityisen rajusti pohjoismaiseen sähkön johdannaiskauppaan. Pohjoismaissa pankkitakauksia on käytetty johdannaiskaupan vakuuksina niiden edullisuuden ja joustavuuden vuoksi.

Vakuuksien merkitys korostuu pohjoismaisilla johdannaismarkkinoilla, jossa forward-tyyppiset tuotteet ovat suosituin tapa suojautua sähkön tulevilta hintamuutoksilta. Keski-Euroopan johdannaispörsseissä taas käytetään futuureita, joilla käytävään kauppaan EMIR-asetuksen linjaukset eivät vaikuta yhtä voimakkaasti.

Pohjoismaiden kannalta ongelmalliset EMIR-asetuksen kohdat tunnistettiin jo asetuksen valmisteluvaiheessa. Pohjoismaiden viranomaisten vaatimuksesta asetusta korjattiin, mutta komissio mitätöi korjaukset myöhemmillä määräyksillään.

Johdannaisilla suojaudutaan

Sähkökauppaa käyvät yritykset suojautuvat johdannaisten avulla sähkön tulevilta hintavaihteluilta. Tämä helpottaa toiminnan suunnittelua eivätkä hintavaihtelut pääse vaikuttamaan suoraan yrityksen toiminnan kannattavuuteen.

Energiayhtiö taas varmistaa suojausten avulla tulevaisuudessa myytävän sähkön tuoton. Tästä on apua investointien ja polttoainehankintojen suunnittelussa.

Lisätietoja tästä

Sähkökaupan käsitteitä

EMIR-asetus

EU:n EMIR-asetus, eli asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä tuli voimaan elokuussa 2012. Asetuksen tavoitteena on turvata markkinapaikkojen toimintaa ja lisätä johdannaismarkkinoiden läpinäkyvyyttä.

DS Future (ennen Forward)

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla käytetty johdannainen, jonka avulla suojaudutaan sähkön tulevilta hintavaihteluilta. DC (=deferred settlement) Future on forward-tyypinen futuuri. Sen etu tavallisiin futuureiden verrattuna on se, että kaupan osapuolten ei tarvitse varata käteisvaroja päivittäiseen arvontasaukseen. DS Future sopii hyvin myös pienille toimijoille.

Pankkitakaus

Pankkitakaus on pankin markkinapaikalle myöntämä sitoumus suorittaa tarvittaessa johdannaiskaupasta aiheutuneet tappiot. Sähköjohdannaisten pankkitakaukset ovat pankeille ja selvitystalolle hyvin pieniriskisiä. Siksi ne ovat hintasuojauksia tekeville yrityksille edullinen tapa täyttää markkinapaikan edellyttämä vakuusvaade.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit