22.08.2014, kello 14.27

Uusi turpiini ja kaksi vanhaa uusitaan

Harjavallan voimalaitos remontoidaan 40 miljoonalla eurolla

Länsi-Suomen Voima Oy:n Harjavallan vesivoimalaitokseen rakennetaan uusi koneyksikkö ja samalla peruskorjataan olemassa olevat kaksi turpiinia. Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 40 miljoonaa euroa.

Vesivoimalan uuden koneyksikön myötä tarvitaan muutoksia voimalaitoksen vesiteissä, koneasemalla ja itse voimalaitosrakennuksessa. Rakennustyöt alkavat nyt elokuussa ja ne valmistuvat toukokuussa 2016. Urakasta vastaa Skanska Oy.

– Tämä on meille tärkeä investointi uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan. Suomen hallituksen tavoitteena on vesivoiman osuuden lisääminen vuoteen 2020 mennessä. Harjavallan investointi vastaa lähes 10 prosenttia hallituksen tavoitteesta, Länsi-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtaja Pekka Pollari sanoo.

Investointi parantaa myös mahdollisuuksia säädellä Kokemäenjoen virtaamaa ja siten tulvariskin hallintaa. Joen alajuoksulla sijaitseva Porin kaupunki on Suomen suurin yksittäinen tulvariskialue. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Kokemäenjoen virtaamat kasvavat tulevaisuudessa talvella noin 50 prosentilla ja kesävirtaamat puolestaan pienenevät saman verran.

– Investointi auttaa meitä sopeutumaan tähän. Uudella koneyksiköllä hallitaan myös jatkuvaa juoksutusta paremmin. Kun vesi virtaa koko ajan entistä tasaisemmin, paranee joen virkistyskäyttökin, Pollari toteaa.

Laajentuva vesivoimalaitos tarjoaa tilat kalahautomolle, jolla tuetaan paikallisen kalakannan suojelemista ja ylläpitämistä.
Harjavallan voimalaitos sijaitsee Kokemäenjoessa Nakkilassa. 73 megawatin tehollaan se on Etelä-Suomen tehokkaimpia vesivoimalaitoksia.

Kuva: Länis-Suomen Voima Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit