16.09.2014, kello 15.03

Polttoainekustannukset ja verottaja pysyivät kurissa

Kaukolämmön hinta laski hieman

Kaukolämmön keskihinta laski 0,2 prosenttia tammikuun alkuun verrattuna.

Parin viimeisen vuoden aikana kaukolämmön hinta on noussut useamman kerran. Nyt kaukolämmön hintakehitys on kuitenkin tasaantunut ja kääntynyt loivaan laskuun. Syynä tähän on kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden hintojen vakiintuminen, metsähaketta lukuun ottamatta. Kaukolämmön tuotannossa käytettäviä polttoaineita ei ole myöskään rasitettu uusilla energiaveroilla, kuten tapahtui viimeksi vuoden 2013 alussa. Tämä näkyy kaukolämmön hinnassa.

Kaukolämmön energiamaksu lämmön tuotantoon käytetystä polttoaineesta riippumatta pysyi lähes vakiona koko vuoden. Maakaasua tai öljyä pääpolttoaineena käyttävien kaukolämpöyhtiöiden energiamaksu on laskenut hieman. Puuta, turvetta tai kivihiiltä käyttävien yhtiöiden energiamaksu sen sijaan on noussut hivenen.

Kaukolämmön painotettu energiamaksu oli tämän vuoden heinäkuun alussa 6,0 senttiä kilowattitunnilta ja painotettu kokonaishinta 7,3 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat ja niiden muutokset ovat Suomen keskiarvoja. Suurimmalla osalla paikkakuntia hinta on säilynyt ennallaan.

Kaukolämmön hinta ja hinnoissa tapahtuvat muutokset vaihtelevat voimakkaasti alueittain. Hintaan vaikuttavat muun muassa kaukolämmön tuotantotapa sekä kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden hinnat ja polttoaineiden verokohtelu.

Kaukolämmön markkinaosuus asuin- ja palvelurakennuksissa on 46 prosenttia. Uudisrakentamisessa kaukolämmön markkinaosuus on Tilastokeskuksen tilastojen mukaan yli 50 prosenttia lämmitetystä rakennustilavuudesta. Kerrostaloista ja toimistorakennuksista kaukolämmön valitsi yli 96 prosenttia, pientaloistakin yli 14 prosenttia.

Kaukolämmön hintatilasto ilmestyy kaksi kertaa vuodessa (1.1. ja 1.7.)

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit