23.01.2014, kello 09.59

Biomassojen käyttöä tehostetaan Vietnamissa

VTT on kehittänyt biomassojen käyttöä Vietnamissa ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa.


Biomassan lastaus ja purku on perinteisesti tehty Vietnamissa ihmisvoimin.

Biomassojen lastaus- ja purkutyön koneellistaminen vähentää polttoaineen kuljetuskustannuksia 15 prosentilla. VTT kehitti Vietnamin Mekongin jokisuistoalueella uuden tavan kuljettaa alueella käytettävää biopolttoainetta. Pellettien käyttö alueen polttoainekattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi hankkeeksi.

Vietnamilla on huomattavat biomassavarannot. Maa tuottaa energiaa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksilla (CHP). Projektin alussa VTT suunnitteli viisi vaihtoehtoista tapaa kuljettaa laitoksien tarvitsemaa biopolttoainetta.

Perinteisesti biomassan lastaus ja purku on tehty Vietnamissa ihmisvoimin. Projektissa päätettiin tehostaa biomassan laiva- ja maantiekuljetuksia. Samalla kehitettiin koneellisia tapoja lastausta ja purkua varten. Myös polttoaineen varastointiin, saatavuuteen ja laatuun kiinnitettiin huomiota. Biomassan jalostaminen pelleteiksi näyttää olevan järkevä tapa alueella.

Kuljetuskustannuksissa säästöä

Aiempaa suurempien veneiden (25 tonnia) ja biomassalastin purkamiseen käytettävien pneumaattisten purkulaitteiden käyttö vähensi kuljetuskustannuksia 15 prosentilla. Biomassalastin purku laivasta pneumaattisilla laitteilla on 73 prosenttia halvempaa kuin perinteinen manuaalinen purkutyö.

Lisäksi selvitettiin myös, voidaanko biomassapelleteillä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pellettien käyttö teollisissa kattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi. Pellettien valmistaminen sokeriruokotuotannon sivutuotteista osoittautui edullisimmaksi,

Vietnamissa tyypillisiä biomassamateriaaleja ovat riisin, sokeriruokon, puun, kahvin ja kookoksen viljelyn korjuujätteet ja elintarvikejalostuksen sivutuotteet. Suuri osa on mahdollista hyödyntää biopolttoaineena. Kiinteiden biomassojen kokonaistuotantopotentiaali vuonna 2010 oli 104,4 milj. tonnia, mikä vastaa 374 terawattitunnin energiamäärää. Tästä maatalouden sivutuotteiden osuus oli 70 prosenttia ja polttopuun osuus 30 prosenttia. Suurimmat esteet biomassaa hyödyntävien voimalaitosinvestointien kasvulle ovat sähkön halpa hinta ja luotettavien biomassan toimitusketjujen puute.

Kuvat: Arvo Leinonen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit