07.01.2014, kello 11.26

ET:n Leskelä ympäristönsuojelulain uusimisesta: Laki tuskin yksin nopeuttaa lupamenettelyjä

On hyvä, että direktiivin vaatimukset ympäristölupajärjestelmän sujuvoittamisesta saadaan nyt lakiin, mutta siihen liittyvä työ on kuitenkin vielä pahasti kesken, johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä sanoo. Ympäristönsuojelulain uudistuksenkaan ei Leskelän mukaan voi sanoa parantaneen ja nopeuttaneen lupamenettelyjä.


– Kun energia-ala vastaa parhaillaan yhteiskunnan asettamiin tavoitteisiin vähähiilisestä yhteiskunnasta, uusiutuvan energian lisäämisestä ja energiaomavaraisuuden parantamisesta, on alalla lupa odottaa, että ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamista jatketaan entistä voimaperäisemmin.

Täysin uutena elementtinä lakiesitykseen on lisätty turvesoiden sijoittumista koskeva luonnonarvopykälä. Koska pykälän tarkoituksena on ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan suojella ennen kaikkea Etelä-Suomen arvokkaimpia soita, olisi pykälä Leskelän mielestä pitänyt kirjoittaa selvemmin.

– Esitetyssä muodossaan pykälä voi johtaa epäselvyyksiin lupaprosesseissa. Siksi on varmistettava, että soveltaminen rajataan vain luonnontilaisimpiin soihin ja että lupaprosessissa jo olevat tuotantoalueet voidaan luvittaa viivytyksettä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit