24.02.2015, kello 15.53

Saksa ja Britannia CO2 – päästöjen ykkösmaita

Hiilivoima jyllää yhä Euroopassa

Listaus EU:n 30 suurimmasta hiilidioksidipäästäjästä osoittaa, että hiilivoima voi hyvin ja on voimissaan Euroopassa. Näin voisi kenties päätellä maailman hiilijärjestö, mutta eivät suinkaan listauksen tehneet ympäristöjärjestöt, jotka haluavat ”Likainen 30”- listauksellaan osoittaa jotain aivan muuta.

Ympäristöjärjestöjen (WWF, CAN, EEB ja HEAL) pääpointti on, että listalla olevien eurooppalaisten maiden – ennen kaikkea Saksan ja Britannian – on ryhdyttävä toimiin kaventaakseen epäsuhtaa, joka vallitsee niiden ilmastotavoitteiden ja päästöjen välillä.

Britannian WWF:n energia- ja ilmastoasiantuntija Jenny Banks sanoo, että EU:n poliittiset johtajat voivat syystä olla ylpeitä antamastaan tuesta ilmastonmuutoksen torjuntataisteluun globaalilla tasolla, mutta että ilmastopolitiikan tiennäyttäjänä Eurooppa ei saa sortua sanomaan yhtäällä sitä ja tekemään toisaalla tätä.

Puolassa suuripäästöisin voimalaitos

Ympäristöjärjestöjen raportin mukaan Euroopan eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavasta 30 voimalaitoksesta yhdeksän sijaitsee Saksassa, yhdeksän Britanniassa ja neljä Puolassa. Lopuista kahdeksasta Italiassa ja Kreikassa kummassakin on kaksi sekä Espanjassa, Hollannissa, Portugalissa ja Virossa kussakin yksi.

Saksan yhdeksän voimalaitosta tuottivat vuonna 2013 hiilidioksidipäästöjä 169 miljoonaa tonnia, Britannian yhdeksän laitosta 90 miljoonaa tonnia. Ero johtuu siitä, että saksalaisten voimaloista seitsemän on ruskohiililaitoksia, briteillä taas kaikki kivihiilivoimaloita.

Euroopan suuripäästöisin voimalaitos on puolalainen 5298 MW:n Belchatówin ruskohiilivoimala, jonka hiilidioksidipäästöt vuonna 2013 olivat 37 miljoonaa tonnia. Voimalaitos otettiin käyttöön vuonna 1982 ja sitä laajennettiin lisäyksiköllä vuonna 2011, minkä jälkeen siitä tuli Euroopan suurin lämpövoimalaitos.

Halpa hiili houkuttaa – mutta syynsä on uusiutuvillakin

Syyttävä sormi Euroopan kasvavasta hiilen kulutuksesta kohdistuu raportissa hiilen halpuuteen ja EU:n päästökauppajärjestelmään, joka ei tuota riittävää hintalappua päästöoikeuksille. Paineet päästöoikeusmäärän supistamisesta lisääntyvät päivä päivältä.

Mutta paradoksaalista kyllä, ympäristöjärjestöt myöntävät myös uusiutuvan energian kasvun vaikuttavan hiilivoiman olemassa olon oikeutukseen. Mitä enemmän uusiutuvalla tuotettua sähköä tulee markkinoille – varsinkin Saksassa – sitä epätodennäköisemmin ikääntyvät hiilivoimalat suljetaan suunnitellussa aikataulussa, koska niitä tarvitaan säätövoiman tuottajina.

Raportissa perään kuulutetaan kuitenkin päästörajoitusten tiukentamista, jotta näiden vanhojen laitosten kielteisiä ilmastovaikutuksia voitaisiin vähentää. Puola ei ajatuksesta pidä, sillä sen mukaan päästörajoitusten tiukentaminen asettaisi kohtuuttoman esteen maan talouskehitykselle.

Maailman hiilijärjestö (WCA) onkin sitä mieltä, että tiukempien päästörajoitusten sijaan pitäisi lisätä energiatehokkaan ja vähäpäästöisen polttotekniikan käyttöä. Järjestö uskoo ilmastotavoitteiden olevan saavutettavissa sillä keinoin.


Kuva: PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit