24.03.2014, kello 16.11

Puheenjohtajaksi Markku Ollikainen

Ilmastopaneeli toiselle kaudelle

Ilmastopaneelin uutena puheenjohtaja aloittaa professori Markku Ollikainen. Suomessa ilmastopaneeli on riippumaton tutkijaryhmä, joka tuottaa selvityksiä ja antaa suosituksia päätöksenteon tueksi.

Ilmastopaneelin uusi puheenjohtaja Markku Ollikainen kertoo ilmastopaneelin tuottavan kevään aikana selvityksen hiilineutraalin yhteiskunnan piirteistä.

Nyt alkava Ilmastopaneelin toinen toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun asti. Paneelin uutena puheenjohtajana aloittava Markku Ollikainen työskentelee Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professorina.

— Ilmastopaneelin työ on haastavaa ja vastuullista. Onnistuessaan se voi auttaa päättäjiä tekemään viisaita ratkaisuja, joissa ilmastonmuutoksen hillintä samalla edistää Suomen talouden kilpailukykyä. Työn keskeisiä välineitä ovat tuottamamme selvitykset, joita kevään aikana julkaistaan muun muassa hiilineutraalin yhteiskunnan piirteistä sekä maatalouden ilmastopolitiikasta, Ollikainen toteaa.

Ilmastotieteen kärkinimistä koostuvan paneelin muista uusia jäseniä ovat nimetty professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopistosta, tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä ja Timo Vesala Helsingin yliopistosta. Edelliseltä kaudelta paneelissa jatkaa 11 jäsentä.

— Jäsenistön laaja-alainen tausta ja vaihtuvuus tukevat paneelin työtä tutkimustiedon ja politiikan vuoropuhelun vahvistajana. Ilmastopolitiikan haasteet eri saroilla kasvavat jatkuvasti, ja vankasti tutkimustietoon pohjautuvaa julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta tarvitaan enemmän kuin koskaan, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Ilmastopaneeli toimii riippumattomasti. Se neuvoo energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmää, tekee selvityksiä, antaa suosituksia päätöksenteon tueksi sekä seuraa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa.

Ensimmäisellä kaudella ilmastopaneeli tuotti selvitykset ja näkemyksiään muun muassa ilmastolain valmistelusta ja EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteenasettelusta käytäviin keskusteluihin. Paneelin toiminnasta laadittiin arvio syyskaudella 2013. Arvio tuki näkemystä, että ilmastopaneelia tarvitaan tukemaan riippumattoman tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutusta. Paneelin vaikuttavuutta kehitetään toisella kaudella muun muassa vahvistamalla viestintää ja kehittämällä liityntää ilmasto- ja energiapolitiikan prosesseihin.

Ilmastopaneelin kokoonpano

— professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto (ympäristötaloustiede)
— tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT (ekotehokas rakennettu ympäristö)
— yliopistolehtori Hannele Cantell, Helsingin yliopisto (maantieteen didaktiikka)
— professori Sirkku Juhola, Aalto yliopisto (ilmastonmuutokseen sopeutuminen)
— professori Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto (yhteiskuntapolitiikka)
— professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto (metsätalous)
— professori Kai T. Kokko, Lapin yliopisto (ympäristöoikeus)
— professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto (ilmasto-oikeus)
— tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, VTT (liikenteen energiankäyttö)
— professori Pirjo Peltonen-Sainio, MTT (kasvintuotanto)
— professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (elinkaaritarkastelut)
— professori Sanna Syri, Aalto yliopisto (energiatalous)
— professori Timo Vesala, Helsingin yliopisto (ilmakehätieteet)
— pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos (stratosfäärin otsoni- ja UV-tutkimus) 

Kuva: Markku Niskanen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit