30.01.2014, kello 12.58

Uusia tutkimustuloksia

Kaikki bioenergia ei ole ilmastoystävällistä

Biopolttoaineiden käytöstä voi aiheutua merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. Biomassaa pitäisikin tuottaa sellaisella tavalla, joka lisää maa-alueiden hiilensidontakykyä.

Biomassaan perustuvien energiamuotojen käyttö on merkittävä keino hillitä ilmastonmuutosta. Biomassan polttaminen ei laskennallisesti aiheuta hiilidioksidipäästöjä, koska polttamisessa vapautuvan hiilidioksidin oletetaan sitoutuvan uuden biomassan kasvuun. Sanni Väisänen on kuitenkin luopunut tuoreessa väitöskirjatyössään biomassojen hiilineutraalisuusoletuksesta. Hän tutki bioenergian elinkaaren aikaisia todellisia kasvihuonekaasupäästöjä, jotta pystyisi arvioimaan bioenergian käytön ilmastovaikutuksia käytännön tasolla. Väitöstyössä tutkittiin turpeen, metsäbiomassan ja peltobiomassan elinkaaren aikuisia kasvihuonekaasupäästöjä biopolttoainetuotannossa sekä sähkön ja lämmön tuotannossa.

Merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä

Lannoitteiden käyttö biomassan tuotannossa aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, Sanni Väisänen huomauttaa.
Tutkimustulosten mukaan biomassan polttoainekäytöstä voi aiheutua merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, joiden suuruuteen vaikuttavat monet tekijät. Kun turvetta ja biomassaa käytetään energiantuotannon raaka-aineena, vaikuttaa syntyvien kokonaispäästöjen määrään erityisesti tuotantoalueen maan käyttö.

— Jos bioenergian käytöllä halutaan vähentää energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä, täytyisi biomassa tuottaa sellaisella tavalla, joka lisää maa-alueiden hiilensidontakykyä tai vähintään säilyttää sen, Väisänen toteaa.

Väisänen muistuttaa, että lannoitteiden käyttö biomassan viljelyssä on itsessään merkittävä päästölähde. Jo aikaisemmin kuivattujen runsaspäästöisten suoalueiden hyödyntäminen turpeen tuotannossa taas vähentää jossain määrin turpeen käytön ilmastovaikutusta.

— Nestemäisten biopolttoaineiden tuotannossa muodostuvien rejektivirtojen hyödyntäminen esimerkiksi integroidulla energiantuotannolla on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vähentäisivät biopolttonesteiden valmistuksessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Sanni Väisäsen ympäristötekniikan alaan kuuluva väitöskirja “Greenhouse gas emissions from peat and biomass-derived fuels, electricity and heat — Estimation of various production chains by using LCA methodology” (Turve ja biomassapohjaisten polttoaineiden, sähkön ja lämmön kasvihuonekaasupäästöt – erilaisten tuotantoketjujen arviointi käyttämällä LCA-metodologiaa) on julkaistu Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimussarjassa numero 567.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit