07.10.2014, kello 14.08

Fortum panostaa vaelluskalojen elinoloihin

Lisärahoitusta Oulujoelle

Vesivoiman käyttö lisää uusiutuvan energian osuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Vesivoiman paikalliset ympäristövaikutukset voivat kuitenkin olla suuria. Siksi Fortum on päättänyt panostaa Oulujoen vaelluskajojen elinolosuhteiden parantamiseen.

Imatrankosken voimalaitos on tunnetuin Fortumin omistama vesivoimalaitos.

Fortum käynnistää Oulujoella sijaitsevassa Montan vesivoimalaitoksessa vaelluskalahankkeen vuosien 2015–2017 välisenä aikana. Tavoitteena on rakentaa jokea pitkin nouseville kaloille kiinniottolaite tai kalatie ja kiinniottolaite. Fortumin mielestä tämä olisi systemaattinen tapa siirtää kalat voimalaitoksen padon ylitse. Samalla Fortum aikoo jatkaa kalan poikasten istutuksia Oulujokeen laskeviin vesiin. Yhtiö suuntaa rahoitusta myös suunniteltujen toimenpiteiden tulosten seurantaan sekä vaelluskalatutkimukseen.

— Olemme toteuttaneet monia tukitoimia vaelluskalojen palauttamiseksi Oulujokeen, mutta ratkaisut voimalaitosten ohittamiseksi ovat odottaneet rahoitusta. Toivomme, että nyt päätettyjen rahoitustoimien avulla saisimme hankkeen käyntiin yhdessä yhteistyökumppaniemme, alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa, Jukka Muotka Fortumista kertoo.

Muotka muistuttaa, että kalatiet on yksi varteenotettava keino parantaa vaelluskalojen mahdollisuuksia nousta rakennettuihin jokiin, mutta tutkimusten mukaan ne eivät yksin riitä.

— Oulujoella tilanne on erityisen haastava, koska lohikalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita ei ole juuri lainkaan jäljellä. Kalakannan ylläpitoon tarvitaan jatkossakin kalaistutuksia.

Fortumin mielestä vaelluskalojen elinkierron tukeminen edellyttää nousevien kalojen ylisiirtoja patojen ohi ja pienpoikasten tuki-istutuksia.

— Fortumissa olemme valmiita hakemaan ratkaisuja vaelluskalojen elinolojen parantamiseen yhdessä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Se on tehtävissä, kun ymmärrämme yhteisen haasteemme: ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä, Muotka toteaa.
Fortum tuottaa vesisähköä lähes 4 600 megawatin teholla. Suurin osa yhtiön vesivoimalaitoksista — 127 kappaletta — sijaitsee Keski-Ruotsissa. Suomessa Fortum omistaa 33 vesivoimalaitosta, joista suurin osa sijaitsee Oulujoessa tai Vuoksen vesistöissä. Fortum on myös Kemijoki Oy:n osakas.

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit