05.03.2015, kello 11.07

Uutta teknologiaa:

Merituulivoimaloihin lintututkia

Porin Tahkoluotoon rakennetaan maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin soveltuva merituulipuisto, johon liitetään maailmalla jo toimivaksi testattua linnustotutkateknologiaa.

Kymmenen tuulivoimalan projektissa käytetään voimaloiden tutka-avusteista pysäytysautomatiikkaa ja tutkitaan lintujen karkotusmekanismien toimivuutta ensimmäistä kertaa Suomessa. Noin 500 000 euroa maksavan tutkan avulla seurataan myös lintujen lentoreittejä ja niiden mahdollisia muutoksia.

Ensi kesänä alkava linnustotutkimus jatkuu koko tuulipuiston elinkaaren ajan. Hankkeen suunnittelija ja toteuttaja on Pöyry Finland Oy, joka toimii myös asiantuntijana linnustotutkan hankinnassa. Pöyryn lisäksi tutkimukseen osallistuvat VTT ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö.

Linnustovaikutukset pyritään minimoimaan

– Tahkoluodon merituulipuiston pitkäaikaisen linnustotutkimuksen tulokset ovat tärkeitä, sillä Suomessa tuulivoiman linnustovaikutusten tutkimisesta ei ole juurikaan kokemusta, maailmaltakin vasta noin kymmenen vuoden ajalta, Pöyry Finland Oy:n vanhempi suunnittelija, linnustoasiantuntija Aappo Luukkonen sanoo.

Vaikutukset lintuihin ovat Luukkosen mukaan aina laji- ja paikkakohtaisia. Merellä sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa tutkitaan mahdollisia este- ja häirintävaikutuksia sekä elinympäristömuutoksia.

– Lintujen törmäysriskiä voidaan vähentää tutka-avusteisella voimaloiden pysäytysautomatiikalla ja karkotusmekanismeilla. Voimala voidaan pysäyttää automaattisesti, jos lintu lentää liian lähelle tuulipuistoa tai yksittäistä voimalaa, toteaa VTT:n tuulivoimatiimin päällikkö Geert-Jan Bluemink.

Lintututkan avulla tutkitaan tuulivoimaloiden vaikutusta lentoreitteihin pitkän ajan kuluessa eli ennen tuulipuiston rakentamista ja sen aikana sekä tuulipuiston ollessa toiminnassa.

Laajoilla havainnoinneilla ja laskennoilla tarkkaillaan usean vuoden ajan tuulivoimaloiden läheisyydessä pesiviä, muuttavia ja levähtäviä lintuja, kuten kahlaajia, tiiroja ja lokkeja. Selkälokkien ja merikotkien seurannassa käytetään myös erilaisia kameroita ja antureita.

Merituulipuistohankkeesta vastaa kotimaisen tuulienergian tuottaja ja kehittäjä Suomen Hyötytuuli Oy, jonka omistavat kahdeksan suurta suomalaista kunnallista energiayhtiötä. Yrityksellä on tuulipuistot Porissa ja Raahessa sekä kymmenen tuulipuistoprojektia eri puolilla Suomea.


Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit