28.01.2014, kello 12.30

Suomi raportoi uusiutuvien käytöstä

Suomessa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta oli 35,1 prosenttia vuonna 2012. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön EU-komissiolle laaditusta selvityksestä.

Suomessa uusiutuvan energian osuus vuonna 2020 pitäisi olla RES-direktiivin velvoitteen mukaan 38 prosenttia energian loppukulutuksesta.

Viime vuonna lämmöntuotannossa ja jäähdytyksessä uusiutuvan energian osuus oli 48,2 prosenttia. Sähköntuotannossa sen osuus oli 29,5 prosenttia. Vuonna 2011 vastaavat osuudet olivat 45,9 ja 29,4 prosenttia.

Liikennepolttoaineiden käytössä uusiutuvien osuus oli viime vuonna 7,9 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin se oli 6,4 prosenttia. Liikennepolttoaineiden osalta biopolttoaineiden osuus pitäisi EU:n asettaman tavoitteen mukaan nostaa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomi on kuitenkin asettanut tätä korkeamman tavoitteen: 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) arvion mukaan uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta ylittää tällä hetkellä selvästi Suomen kehityspolulle asetetun tavoitteen. Uusiutuvan energian edistämistoimet ovat toteutuneet Suomessa suunnitellusti, mutta pääasiallinen syy hyvin tapahtuneeseen etenemiseen on energian loppukulutuksen väheneminen yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Uusiutuvan energian käyttöä ohjaavan RES-direktiivin mukaan EU:n jäsenmaiden on toimitettava joka toinen vuosi komissiolle selvitys uusiutuvan energian käytön edistämisestä ja käytön edistymisestä. Ensimmäisen kerran selvitys tehtiin vuona 2012.

Selvityksessä kuvaillaan myös lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia toimia, jotka vaikuttavat uusiutuvan energian käyttöön. TEM:n laskelmien mukaan Suomessa käytettiin viime vuonna noin 56,5 miljoonaa euroa sähkösektorin uusiutuvan energian edistämiseen ja 20 miljoonaa lämmityssektorin uusiutuvan energian edistämiseen. Liikennesektorilla tukia käytettiin noin kolme miljoona.

Komissiolle toimitettu raportti on julkaistu TEM:n kotisivuilla www.tem.fi

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit