Blogit

Jäsenkynä Tuotanto Juha Räsänen

Kaukolämpöjärjestelmät rakentamassa yhteisöllisyyttä

01.12.2023, kello 10:16

Energiateollisuus ry julkaisi lokakuussa suomalaisten energia-asenteita koskevan tutkimusraportin....

Omakynä Tuotanto Petteri Haveri

COP28

30.11.2023, kello 14:01

YK:n ilmastokokous Dubaissa alkoi 30.11. ja päättyy 12.12. Kokousta on etukäteen luonnehdittu...

Markkinat Omakynä Jukka Relander

Kansainvälinen raha ja kaupunkienergia

20.11.2023, kello 16:13

Kansainvälinen sijoitusyhtiö abrdn (lisää itse vokaalit) osti 49 % mikkeliläisestä ESE:stä. Tai on...

Sähköä olisi muuten tarjolla runsaasti, jos suurkulutus kiinnostaa

02.10.2023, kello 13:10

Teksti Jukka Relander | Kuva Scanstockphoto

Sähköä olisi muuten tarjolla runsaasti, jos suurkulutus kiinnostaa

Sekä ilmastoskenaariot, talouden kasvumallit, että kuluttajien maksamien sähkönhintojen kohtuullistaminen perustuvat ajatukseen siitä, että sähköä tarvitaan lisää. Kulutuksen kasvun skenaariot ovat vaihdelleet viidestäkymmenestä prosentista sataan. Hallitusohjelma tukeutuu jälkimmäiseen, ja tavoittelee sähkön tuotannon kaksinkertaistamista tulevina vuosina.  

Samaan aikaan toisaalla, sähkönkulutus on laskenut tuntuvasti. Tuoreimman sähkön kuukausitilaston mukaan yksityinen kulutus on energiakriisin seurauksena laskenut pari prosenttia. Sähköä on opittu säästämään, ja se on ihan sinällään ihan hyvä asia. Vielä parempi toki olisi, jos kotitalouksissa opittaisiin rytmittämään sähkönkäyttöä tarjonnan mukaan, eikä laitettaisi sähköautoa lataukseen heti töitten jälkeen kello viisi, kun sähköä kulutetaan muutenkin eniten.  

Mutta. Teollisuuden sähkönkäytön taso on kuluneen neljän kuukauden osalta peräti 11 % alempana kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vielä talvella mietittiin, että voisiko jo silloin näkynyt teollisen kulutuksen alenema johtua osittain siitä, että sähkönkäyttöä tehostettiin reaktiona kohonneisiin hintoihin, mutta kyllä tässä on nyt kyse suhdanteista. Kesäkauden hinnat olivat aika alhaisella tasolla, mutta kulutus sen kuin laski. Nyt se on alimmalla tasolla sitten viime vuosisadan.  

Sähkön kulutus on ensimmäinen mittari, joka kertoo laskusuhdanteesta. Se on jo alkanut, ja sillä on välittömiä seurauksia myös energiainvestointeihin lähivuosina. Ei ole kovin houkuttelevaa investoida supistuviin markkinoihin, vaikka samalla tiedämmekin, että lasku on ohimenevä, ja jo sen aikana on ilmeistä, että myös sähkön käyttöä lisääviä investointeja on tulossa. Esimerkiksi kemianteollisuudessa investointiasteen ennakoidaan nousevan kuluvanakin vuotena. Vähähiilisyystiekartassa kemianteollisuus ilmoitti kuusinkertaistavansa sähkön käytön vuoteen 2040 mennessä. Ehdotus: voisitte aloittaa jo nyt, sähköä piisaa kyllä, ja lannoitteista tulee pula varsin pian. Niitä kun tehtiin Venäjällä maakaasusta. Seuraavaksi niitä tehdään Suomessa vedystä, jos saan yhtään arvailla.  

On samalla ilmeistä, että jonkinlainen muna-kana -ilmiö on olemassa. Tuotantoon ei kohta investoida, jos kysyntä ei kasva, ja kysyntää ei tule, jos tuotantoa ei tule lisää. Pitäisi varmaan järjestää seminaari ja sopia hommat. Että käyttäkää te, me tuotamme.  

Sähkönkäytön kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Vetytalous on tulossa, ja virtaa kuluu valtavasti. Lannoitteet, liikenne, päästötön terästeollisuus ja kaukolämmön kasvava sähköistyminen vievät osansa. Mutta juuri nyt nuolet osoittava alaspäin. Kulutus laskee, samoin investoinnit tuotantoon.  

Pitäisi ottaa ensimmäinen loikka. Kuka aloittaisi? 

Kirjoittaja

Jukka Relander

kirjoittaja on Energiauutisten päätoimittaja

#energiamarkkinat
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia