Blogit

Markkinat Omakynä Jukka Relander

Mammutista gaselliksi

16.05.2024, kello 09:00

Viime keväänä alallamme keskusteliin siitä, onko energiakriisi jo päättynyt. Alan yhtiöiden...

Markkinat Omakynä Kaneli Seppänen

Äänestämällä vaikutat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan suuntaan

09.05.2024, kello 06:00

Europarlamenttivaalit ovat pian täällä, ja vaikka Brysselissä toimivat poliitikot ovat jo palanneet...

Markkinat Omakynä Petri Sallinen

Energiajournalismi on harvojen herkku

03.05.2024, kello 09:54

Energia-alan lainsäädännöstä 80 prosenttia valmistellaan Brysselissä, ja lehdistönvapautta...

Sähköä olisi muuten tarjolla runsaasti, jos suurkulutus kiinnostaa

02.10.2023, kello 13:10

Teksti Jukka Relander | Kuva Scanstockphoto

Sähköä olisi muuten tarjolla runsaasti, jos suurkulutus kiinnostaa

Sekä ilmastoskenaariot, talouden kasvumallit, että kuluttajien maksamien sähkönhintojen kohtuullistaminen perustuvat ajatukseen siitä, että sähköä tarvitaan lisää. Kulutuksen kasvun skenaariot ovat vaihdelleet viidestäkymmenestä prosentista sataan. Hallitusohjelma tukeutuu jälkimmäiseen, ja tavoittelee sähkön tuotannon kaksinkertaistamista tulevina vuosina.  

Samaan aikaan toisaalla, sähkönkulutus on laskenut tuntuvasti. Tuoreimman sähkön kuukausitilaston mukaan yksityinen kulutus on energiakriisin seurauksena laskenut pari prosenttia. Sähköä on opittu säästämään, ja se on ihan sinällään ihan hyvä asia. Vielä parempi toki olisi, jos kotitalouksissa opittaisiin rytmittämään sähkönkäyttöä tarjonnan mukaan, eikä laitettaisi sähköautoa lataukseen heti töitten jälkeen kello viisi, kun sähköä kulutetaan muutenkin eniten.  

Mutta. Teollisuuden sähkönkäytön taso on kuluneen neljän kuukauden osalta peräti 11 % alempana kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vielä talvella mietittiin, että voisiko jo silloin näkynyt teollisen kulutuksen alenema johtua osittain siitä, että sähkönkäyttöä tehostettiin reaktiona kohonneisiin hintoihin, mutta kyllä tässä on nyt kyse suhdanteista. Kesäkauden hinnat olivat aika alhaisella tasolla, mutta kulutus sen kuin laski. Nyt se on alimmalla tasolla sitten viime vuosisadan.  

Sähkön kulutus on ensimmäinen mittari, joka kertoo laskusuhdanteesta. Se on jo alkanut, ja sillä on välittömiä seurauksia myös energiainvestointeihin lähivuosina. Ei ole kovin houkuttelevaa investoida supistuviin markkinoihin, vaikka samalla tiedämmekin, että lasku on ohimenevä, ja jo sen aikana on ilmeistä, että myös sähkön käyttöä lisääviä investointeja on tulossa. Esimerkiksi kemianteollisuudessa investointiasteen ennakoidaan nousevan kuluvanakin vuotena. Vähähiilisyystiekartassa kemianteollisuus ilmoitti kuusinkertaistavansa sähkön käytön vuoteen 2040 mennessä. Ehdotus: voisitte aloittaa jo nyt, sähköä piisaa kyllä, ja lannoitteista tulee pula varsin pian. Niitä kun tehtiin Venäjällä maakaasusta. Seuraavaksi niitä tehdään Suomessa vedystä, jos saan yhtään arvailla.  

On samalla ilmeistä, että jonkinlainen muna-kana -ilmiö on olemassa. Tuotantoon ei kohta investoida, jos kysyntä ei kasva, ja kysyntää ei tule, jos tuotantoa ei tule lisää. Pitäisi varmaan järjestää seminaari ja sopia hommat. Että käyttäkää te, me tuotamme.  

Sähkönkäytön kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Vetytalous on tulossa, ja virtaa kuluu valtavasti. Lannoitteet, liikenne, päästötön terästeollisuus ja kaukolämmön kasvava sähköistyminen vievät osansa. Mutta juuri nyt nuolet osoittava alaspäin. Kulutus laskee, samoin investoinnit tuotantoon.  

Pitäisi ottaa ensimmäinen loikka. Kuka aloittaisi? 

Kirjoittaja

Jukka Relander

kirjoittaja on Energiauutisten päätoimittaja

#energiamarkkinat
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia