Tuplasti vuoteen 2030

Kalifornia kohti puhdasta energiaa

Yhdysvaltain väkirikkain osavaltio Kalifornia pyrkii vähentämään kasvihuonekaasuja sähköntuotantosektoriltaan 46 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä.

Markkinaehtoisuus veti

Maailman tuulivoima +60 GW vuonna 2019

Uutta tuulivoimaa rakennettiin globaalisti 60,4 GW viime vuonna. Kärkivaltioita olivat Kiina, Yhdysvallat, Britannia, Intia ja Espanja, joiden yhteinen osuus uudesta kapasiteetista oli 70 prosenttia, Global Wind Energy Councilin (GWEC) tuoreesta raportista ilmenee.

Kotimainen tuotanto laskussa

Puupellettien tuonti ennätyslukemiin

Puupellettejä ei ole koskaan aikaisemmin tuotu Suomeen yhtä paljon kuin viime vuonna. Puupellettejä käytetään lämpölaitosten ja voimalaitosten polttoaineena, mutta niiden osuus energiapaletissa on marginaalinen.

Euroopan tuulivoiman kattojärjestö:

EU:lta halutaan 100 % uusiutuvien visio

Eurooppalainen tuulivoiman kattojärjestö WindEurope on kehottanut EU:ta viitoittamaan 100-prosenttisen uusiutuvan energian vision tulevaan ilmastolakiinsa.

Järjestelmä toimii myös poikkeusoloissa

Säteilyt valvonnassa

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo kansakunnan turvallisuutta myös etätöiden aikana. Viraston tehtävä on huolehtia siitä, että säteilystä ei ole haittaa kansalaisille koronavirusepidemian aikana. Myös keskuksen laboratoriotoiminta jatkuu.

Tuulivoimayhtiö lykkää laskutusta

"Yksi huoli vähemmän"

Tuulivoimayhtiö Ilmatar antaa asiakkailleen mahdollisuuden siirtää huhti-kesäkuun välisen ajan laskutusta kolmella kuukaudella eteenpäin. Yhtiö haluaa osaltaan olla helpottamassa kansalaisten arkea.

Uusi biometanolilaitos käynnistyi Ruotsissa

Yli kuusi miljoonaa litraa vuodessa

Ruotsin Södrasssa käynnistynyt biometanolilaitos tuottaa vuosittain 6,3 miljoonaa litraa metsäbiomassasta valmistettua biometanolia. Biometanoli on uusiutuvaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvan metanolin käyttöä.

Saksassa tukkuhinta alimmilleen 18 vuoteen

Koronavirus alentaa sähkönkysyntää

Korona-virus vähentää jo sähkönkysyntää ja painaa sen myötä hintaa alaspäin. Saksassa huhtikuun futuureja myytiin hintaan, joka on alhaisin 18 vuoteen. Taustalla on huoli, että koronavirus jäytää teollisuuden sähköntarvetta.