#

Omakynä Mikko Vuorenmaa, Karoliina Muukkonen

Kaukolämmön sähköistyminen vähentää tarvetta kasvattaa bioenergian käyttöä

17.11.2023, kello 16:12

Suomessa on viime vuosina keskusteltu biomassasta, ja keskustelussa on heitelty paljon erilaisia...

Markkinat Vieraskynä Tage Fredriksson 

Biokaasun lisääminen — bio dolorosa 1

11.10.2023, kello 11:07

Yli 1000 MWh:n biokaasun tuottajan ja alle 2 MW:n biokaasukattilan omistajan pitää kaiken muun...

Vieraskynä Esa Vakkilainen, Marita Niemelä

Bioenergia tarjoaa kilpailuedun vetytaloudessa

29.05.2023, kello 10:53

Suomi on kärkipäässä vihreässä siirtymässä ja energiamurroksessa; haluamme vauhdilla kasvattaa...