Blogit

Markkinat Omakynä Hanna Höijer

Sukupolvien välisen yhteistyön merkitys kansainvälisessä ilmastopolitiikassa

12.06.2024, kello 13:36

Kello on 02.19 lauantaina 8.6.2024. Kirjoitan tätä hotellin sängyllä Saksan Bonnissa nukahtamisen...

Tuotanto Vieraskynä Justus Luokkanen

Kun jokin on valittava

10.06.2024, kello 12:09

Mistä lähteä avaamaan energia-asioita rouvalle, joka puhutteli minua lounastauolla? Hänen...

Markkinat Vieraskynä Ville Niinistö

EU:n energiamurros on Suomelle valtava mahdollisuus

07.06.2024, kello 12:04

Eurovaalien keskusteluissa on Suomessa nukuttu niiden asioiden osalta, joissa EU:lla on todellista...

Vesi on vastuullinen voimanlähde

22.03.2023, kello 09:43

Teksti Marja Rankila | Kuva Lehtikuva Oy

Vesi on vastuullinen voimanlähde

YK:n vesikonferenssi on parhaillaan käynnissä New Yorkissa. Edellisestä vesikonferenssista on — uskomatonta kyllä — aikaa lähes 50 vuotta. Nyt pidettävän konferenssin tavoitteena on edistää veteen liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista.

Veteen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet nivoutuvat yhteen vesivastuun kautta. Vesivastuukysymyksillä on liityntää niin ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin kuin lopulta yrityksen toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Yrityksillä on merkittävä rooli vesivastuullisuuden edistämisessä niiden vedenkäytön ja vesistövaikutusten vuoksi, ja Suomi on asettanut tavoitteen tehdä suomalaisyrityksistä vesivastuullisimmat vuoteen 2030 mennessä. Veteen liittyvät haasteet, niin veden niukkuuteen kuin vesien tilaan liittyen, ovat kasvava riski myös yrityksille.

Energia-alan vastuullisuus merkitsee luotettavan, kilpailukykyisen ja ilmastoneutraalin energian turvaamista yhteiskunnalle avoimesti ja kestävästi. Energiateollisuuden tuoreet vastuullisuuslinjaukset kokoavat yhteen energia-alan vastuullisuuden olennaisimmat teemat, jotka mm. kannustavat alan yrityksiä huomioimaan toiminnassaan luonnon monimuotoisuus sekä kehittämään vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti ja tunnistamaan sekä hallitsemaan toimitusketjujen ihmisoikeuksiin ja ympäristövastuullisuuteen liittyvät kysymykset. Sekä energia-alan vastuullisuuden että vesien kestävän kehityksen tavoitteiden yhtenä edellytyksenä on avoin vuoropuhelu eri toimijoiden välillä.

Tänään 22.3 vietettävänä Maailman vesipäivänä on hyvä hetki myös tutustua vesivastuullisuuteen osana yritysvastuuta. On selvää, että myös energia-ala tarvitsee ja käyttää vettä. Energiantuotannossa vedellä voi olla keskeinen rooli: vesivoimalan sähkö syntyy veden liike-energiasta, ydinvoimalassa puolestaan sähköä tuotetaan kuumentamalla vettä höyryksi. Lämmityksessä energiaa voidaan siirtää tai varastoida veden avulla. Elektrolyysillä tuotettu vety syntyy kun vesimolekyyli hajotetaan vedyksi ja hapeksi. Vetytalous syntyy vedestä ja osin vedellä tuotetusta sähköstä.

Konkreettisimmin energia-alalla vesi liittyy vesivoiman tuotantoon. Vesi ei vähene eikä pilaannu virratessaan voimalaitoksen läpi, mutta vesivoimapadot estävät kalojen ja vesieliöiden liikkumisen vesistöissä ja säännöstelyllä on vaikutusta vesistöjen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Vesivoimayhtiöt ovat kuitenkin laajalti mukana tuottamassa erilaisia ekosysteemipalveluja, joilla pidetään huolta vesistöistä ja vesivoiman lähialueiden ympäristönhoidosta, ja vaelluskalakantojen elinolojen parantamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Vesivoimayhtiöiden vastuullisuustyötä on haluttu tehdä näkyvämmäksi, ja vesivoiman vastuullisuushankkeisiin voi tutustua  täällä.

Monet vesivoimayhtiöiden vaelluskalahankkeista linkittyvät myös Maa- ja metsätalousministeriön vaelluskalojen elvyttämisohjelma NOUSUun, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta vaelluskalojen osalta. On todettu, että NOUSU-ohjelman vapaaehtoinen ja yhteistyötä korostava malli tuottaa vaikuttavia tuloksia vaelluskalojen elvyttämiseksi. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on tavoitteena myös sekä energia-alan vastuullisuuslinjauksissa että biodiversiteettitiekartassa. Vaelluskalojen elinolojen parantamiseen liittyvän työn jatkaminen myös tulevilla hallituskausilla on tärkeä tavoite, jota myös Energiateollisuus ry tukee ja kannattaa.

Kirjoittaja

Marja Rankila

kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n vesivoima-asiantuntija

#vesivoima
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja