Blogit

Vieraskynä Sami Pakarinen

Sähkömarkkinoiden vapauttaminen ja investointien nousu tuovat nyt hyvinvointia Suomeen

16.06.2023, kello 10:54

Todistamme tällä hetkellä ennennäkemätöntä investointibuumia Suomessa. Vaikka useat hankkeet ovat...

Sähkömarkkinoiden vapauttaminen ja investointien nousu tuovat nyt hyvinvointia Suomeen

16.06.2023, kello 10:54

Teksti Sami Pakarinen

Sähkömarkkinoiden vapauttaminen ja investointien nousu tuovat nyt hyvinvointia Suomeen

Todistamme tällä hetkellä ennennäkemätöntä investointibuumia Suomessa. Vaikka useat hankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa, seuraavan 10 vuoden aikana teollisten investointien määrä tulee kasvamaan merkittävästi verrattuna 2010-luvulla totuttuun. Suurin osa näistä uusista hankkeista kohdistuu energiasektorille, erityisesti tuulivoimantuotantoon. Suomella on Euroopan mittakaavassa harvinaisen hyvät tuotanto-olosuhteet tuulivoimalle.

Investointeja on edistänyt myös viimeisen vuoden aikana tapahtunut kehitys. Alun perin pelättiin, että talous ajautuisi merkittäviin vaikeuksiin sodan aiheuttaman epävarmuuden ja energian hintojen nousun vuoksi. Talvestakin odotettiin vaikeaa. Kuitenkin kaikki meni paljon paremmin kuin pelättiin, eikä vastaavaan vaikeaan tilanteeseen olla joutumassa uudelleen. Investoinnit ovat osaltaan edistämässä myönteistä kehitystä.

On tärkeää pohtia, miksi Suomi houkuttelee nyt investointeja ja miksi me selvisimme niin hyvin energiakriisistä. Tähän on varmasti useita tekijöitä, mutta yksi keskeisimmistä lienee sähkömarkkinoiden vapauttaminen vuonna 1995. Markkinaehtoinen tuotanto kykeni ohjaamaan kulutusta hintojen avulla. Suomen taloushistorian pitkällä aikavälillä markkinoiden avaaminen on liittynyt suomalaisten elintason nousuun. Aikaisemmin taloutemme oli pitkälti maatalouteen ja valtiovetoiseen teollisuuspolitiikkaan nojaavaa. Sotakorvauksetkin olivat merkittävässä roolissa. 1990-luvulla Nokian nousu maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi ei olisi ollut mahdollista ilman telemarkkinoiden avaamista 1980-luvulla. On väitettävissä, että Suomen hyvinvoinnin perusta rakentuu suurelta osin markkinoiden avaamisen ansiosta, ja vasta nyt alamme ymmärtää sähkömarkkinoiden avaamisen vaikutusta Suomen talouteen. Esimerkiksi sähkön hintojen lasku ja markkinaehtoisen tuotannon lisääntyminen ovat olleet selkeitä merkkejä sähkömarkkinoiden avaamisen myönteisistä vaikutuksista Suomen taloudelle. On todennäköistä, että vuosikymmenen päästä ymmärrämme paremmin vuoden 1995 päätösten merkityksen.

Sähköntuotannon lisäksi sähkönsiirtoverkkomme on hyvässä kunnossa. Niin alueellisten monopolien hallitsemat siirtoverkot kuin kantaverkko ovat saaneet viime vuosina runsaasti investointeja, ja meillä on etulyöntiasema esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Yksityisten pääomien rooli sähkönsiirrossa näkyy hyvänä toimitusvarmuutena. Näin hyvä tilanne ei pitkällä aikavälillä ole esimerkiksi vesihuoltoverkoston osalta, jossa korjausvelka on jatkanut kasvuaan.

Markkinatalous ja yksityiset pääomat luovat hyvinvointia, joten niiden edistämistä kannattaa jatkaa. Energiasektori on tuore esimerkki markkinamekanismin toimivuudesta. Samanlaisia vaikutuksia on havaittavissa nyt myös asuntomarkkinoilla. Kun tarjonta vastaa ja ylittää kysynnän, kukaan ei valita asumisen hinnasta. Suomella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää tilannetta historiassamme. Nato-jäsenyyden myötä olemme entistä vahvemmin osa länttä, ja lisääntynyt maahanmuuttokin on selvästi helpottamassa huoltosuhdettamme. Julkista taloutta ollaan korjaamassa terveemmälle pohjalle. Suomella on nyt myös ainutlaatuinen hetki edesauttaa investointeja energiateollisuuteen ja hyödyntää vahvaa asemaamme tuulivoiman tuotannossa. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden luoda uusia työpaikkoja, vähentää entisestään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistää kestävää kehitystä. Muuttuvassa maailmassa menestymme, kun muistamme markkinatalouden sekä yritysten merkityksen ja sen, että vain kannattava yritys voi olla vastuullinen.


Energiauutiset julkaisee kesän aikana blogisarjan vastuullisuudesta. Energia-alan vastuullisuuslinjauksiin voi tutustua Energiateollisuus ry:n verkkosivuilla.

Kirjoittaja

Sami Pakarinen

Kirjoittaja johtaa Elinkeinoelämän keskusliiton Tieto ja tutkimus -vastuualuetta.

#energia #talous
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia