Komission tutkimuskeskus JRC:

Yli 3 mrd. tukieuroa älyverkkoihin Euroopassa

20.12.2021, kello 15:37

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Adobe Stock

Yli 3 mrd. tukieuroa älyverkkoihin Euroopassa

Älyverkkotutkimus ja siihen liittyvät innovaatiot ovat lisääntyneet merkittävästi Euroopassa viimeisten 10 vuoden aikana. Vuodesta 2007 lähtien kaikkiaan 407 hanketta on tuettu yli 3 miljardilla eurolla.

Tuetuista hankkeista 122 on ollut T&K-projekteja ja 285 demoprojekteja. Demohankkeiden tuet ovat kasvaneet merkittävästi, kun teknologiset ratkaisut ovat kypsyneet. Niiden tukien kasvua selittää myös se, että älyverkoilla voidaan vauhdittaa niin energiasiirtymää kuin digitaalista murrosta.

Euroopan komission tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre) keräämä data sisältää unionin rahoittamat älyverkkohankkeet kahden viimeisimmän (FP7 ja Horizon 2020) tutkimusohjelman ajalta sekä tietotekniikkaan ja älyenergiaan liittyvät kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmat.  

Hankkeisiin investoidusta kokonaispotista (€3,08 miljardia) EU on kattanut leijonanosan, 2,32 miljardia euroa, mikä on toiminut kokonaisuuden merkittävänä ajurina.

Useimmissa tapauksissa hankkeet saivat alle 5 miljoonaa euroa EU-tukea, mutta osuus kattoi useimmiten miltei kolme neljännestä hankkeiden kokonaisrahoituksesta.

Lähes 6 000 osallistujaa 45 maasta

JRC:n tutkimuksessaSmart grids and Beyond: An EU research and innovation perspective’ oli 5 986 osallistujaa 3 130 organisaatiosta; sovellussijaintipaikkoja oli 45 maassa yhteensä 1 243.

Osallistujista 905 organisaatiota oli sitoutunut useampaan kuin yhteen hankkeeseen. Kaikista aktiivisin oli yksi saksalainen yritys, joka oli tekemisissä 47 hankkeen kanssa. Organisaatiotyypeistä aktiivisimpia olivat tutkimuskeskukset.

Osallistumisissa havaittiin eri maiden välillä myös merkittäviä eroja. Espanjassa, Saksassa ja Italiassa osallistumisaktiivisuus oli korkeinta ja näissä maissa myös yhteistyölinkit muiden maiden osallistujiin olivat tiiveimmät. Yksi osallistuminen määriteltiin yhden organisaation osallistumisella yhteen projektiin.

Tutkimuksen mukaan monet hankkeista keskittivät päähuomionsa kysyntäpuolen hallintaan, ja pääasiassa asuin- ja kiinteistösektorilla. Muita kohteita olivat älykaupungit, älykkäiden sähköverkkojen hallinta sekä sähkön jakelun ja varastoinnin integraatio.

‘Toinen’ kategoria näytti kiinnittävän tutkimuksellista ja innovatiivista huomiota ‘läpileikkaaviin’ aiheisiin kuten kyberturvallisuuteen, standardisointiin ja suurdatan alustojen kehittämiseen sekä energiasiirtymän sosioekonomisiin ja muihin puoliin.

Sähkö- ja ICT-alan yhteistyö vahvassa kasvussa

Organisaatiotyypit osoittavat osallistumisessa vaihtelevuutta eri toimialoilla siten, että ollaan linjassa niin oman liiketoimintasektorin kuin älyverkon käyttöönottoon liittyvän oman roolin kanssa.  

Esimerkiksi paikalliset hallinnot ovat aktiivisia aloilla, jotka liittyvät älykaupunkeihin ja sähköiseen liikenteeseen. Niillä on keskeinen rooli kaupungin infrastruktuurin ja palvelujen muutoksessa.

Perinteisesti älyverkkotoiminnassa aktiivisina toimineet jakeluverkon haltijat ja (DSO) ja kantaverkko-operaattorit (TSO) osoittavat nyt nekin suurta kiinnostusta ’toiseen’ kategoriaan eli näihin läpileikkaaviin toimintoihin.

Jakeluverkon haltijat ja kantaverkko-operaattorit tekevät enenevässä määrin yhteistyötä tieto- ja viestintäyritysten sekä softan tuottajien kanssa. Tätä tapahtuu erityisesti älyverkon ja sähkön kysyntäpuolen toiminnoissa, mikä osoittaa paitsi vahvaa sitoutumista liiketoimiensa digitalisointiin myös sen toteuttamiseen yhteistyössä ICT-alan kanssa, raportissa todetaan.

JRC:n selvityksen päätelmissä kiinnitetään lisäksi huomiota uusien tulokkaiden kasvavaan joukkoon älyverkkotoiminnassa. Yli puolet Horizon 2020 -tutkimusohjelmaan osallistuneista organisaatioista olivat uusia tulokkaita, joilla on innovatiivisia teknologioita ja liiketoimintamalleja.

Vähähiilisen talouden ytimessä

Euroopan komissio on kirjannut, että muutos kohti vähähiilistä taloutta edellyttää energiajärjestelmien lisääntyvää digitalisointia ja sähköistämistä. Energia-ala on ottanut käyttöönsä digitaalista teknologiaa jo pitkään hyödyntäen sitä erityisesti sähköverkkojen operoinnissa ja hallinnassa. Digitaalinen teknologia nähdään entistä älykkäämmän, tehokkaamman ja luotettavamman energiajärjestelmän yhtenä kulmakivenä.

Vihreän, digitaalisen muutoksen kaksoishaasteeseen on komission mukaan vastattava yhdessä, jotta Eurooppa voi siirtyä elämään terveellä planeetalla ja uudessa digitaalisessa maailmassa. Digitalisaatioon perustuva energiasiirtymä on siten asemoitu vähähiilisen talouden ytimeen.

 

Lähde: Smart Energy International

#energia ja Eurooppa #sähköverkot
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja