Kolumni

Marja Rankila

Kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n vesivoima-asiantuntija

Veden arvo

22.03.2021, kello 15:41

Puhdas vesi ja sanitaatio ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). YK on myös määritellyt vesiturvallisuuden, jolla pyritään takaamaan pääsy riittävään ja hyvälaatuiseen veteen elinkeinojen ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Samalla suojellaan ekosysteemejä, ja ehkäistään vesien saastumista ja veteen liittyviä katastrofeja.

Monet maailman konflikteista liittyvät tavalla tai toisella veteen. Väestönkasvu, kaupungistuminen ja teollinen kehitys kasvattavat myös veden tarvetta. Samaan aikaan veden laatuongelmat kasvavat inhimillisen toiminnan seurauksena. Puhtaan veden kysyntä kasvaa, mutta tarjonta vähenee.

Ilmastonmuutos aiheuttaa tulvia ja kuivuutta. Kun alueellisen sademäärät muuttuvat, aiemmin viljavat alueet muuttuvat kuivemmiksi ja vähemmän tuottoisiksi. Vesivarojen vähentyessä ja ruokaturvan huonontuessa kilpailu vedestä kasvaa ja voi pahimmillaan johtaa aseellisiin selkkauksiin.

Suomen hyvät vesivarat ja toimiva yhteistyö naapurimaiden kanssa mahdollistavat sen, että emme kovin usein joudun miettimään vettä tai vesiturvallisuutta. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen voivat tuoda uusia haasteita. Kestävien ratkaisujen löytämiseen tarvitaan laajaa ja monipuolista ymmärrystä ja yhteistyötä yhteiskunnan eri sektorien välillä.

Veden arvo on suuri myös energia-alalla. Vesi on olennainen osa energiajärjestelmää, kun vesi saa vesivoimalan turbiinit pyörimään. Kotimainen ja puhdas vesivoima on maamme tärkein uusiutuva energianlähde, jolla tuotetaan vuosittain noin 40 % Suomen uusiutuvasta sähköstä. Ja vaikka tuuli- ja aurinkovoiman määrän kasvaessa vesivoiman suhteellinen osuus vähenee, sen merkitys säätövoiman tuottajana kasvaa. Lisäksi järviin varastoitu vesi toimii akkuna, eli vettä voidaan hyödyntää sähköntuotannossa silloin kun sille on eniten tarvetta. Kemijoki on Suomen suurin sähkövarasto.

Tulevaisuuden energiaratkaisuja mietittäessä vesi on elementtinä vahvasti läsnä. Merituulivoimalla on kasvava merkitys tulevaisuuden energiamuotona. Lisäksi vettä hyödynnetään esimerkiksi lämmön varastoinnissa ja geotermisessä energiassa. Vetyäkin voidaan valmistaa vedestä.

Hyvää vesipäivää itse kullekin. Pidetään vesistämme hyvää huolta!

 

#uusiutuva energia #vesivoima
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja