Kolumni Tuotanto

Annina Alasaari

kirjoittaja on Energiateollisuus ry:n ydinvoima-asiantuntija

Ydinvoima kuuluu EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan

13.06.2022, kello 12:13

Kuva: Scanstockphoto

Ydinvoima kuuluu EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan

Komission oman tutkimuskeskuksen tekemän selvityksen tulokset puolsivat ydinvoiman kuulumista taksonomiaan. Taksonomian kriteerien tulee pohjautua tieteelliseen näyttöön. Euroopan parlamentti äänestää komission esityksestä heinäkuun alussa.

EU:n kestävän rahoituksen taksonomian alkuperäinen ajatus on ollut hyvä: sen avulla pyritään ohjaamaan rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin sijoituksiin.

Tavoite on selkeä, toteutus ei. Taksonomian luomisprosessi tarjoilee jännitysnäytelmiä tasaisesti muutamaan otteeseen vuodessa. Ensin jännitetään, millaiset kestävyyskriteerit Euroopan komissio on valmistellut kullekin taloudelliselle toiminnolle, ja sen jälkeen odotetaan haluavatko Euroopan parlamentti ja jäsenmaista koostuva neuvosto torjua komission esityksen. Epävarmuus yrityksissä voi jatkua vielä kriteeristön hyväksymisen jälkeenkin, sillä komission esitykset jättävät usein paljonkin tulkinnanvaraa.

Tänä kesänä jännitetään ydinvoiman kohtaloa – mahtuuko se mukaan kestävän rahoituksen taksonomiaan, eli osaksi toimintoja, joiden katsotaan edistävän ilmastonmuutoksen torjuntaa. 

Ydinvoimalla tuotetun sähkön elinkaaren aikaiset ilmastopäästöt ovat verrattavissa tuulivoiman päästöihin, joten se täyttää taksonomian päästörajavaatimukset heittämällä. Ongelmat ovat poliittisia. Suhtautuminen ydinvoimaan jakaa EU:n jäsenvaltioita kahteen leiriin.

Toisin kuin millekään muulle taloudelliselle toiminnolle, ydinvoimalle asetettiin taksonomian valmistelussa oma arviointiprosessinsa, joka sisälsi komission tutkimuskeskuksen (JRC) selvityksen, sekä kahden erillisen työryhmän arvioinnin. Näin haluttiin varmistaa, että ydinvoima on paitsi ilmastoystävällistä, myös kestävää muiden ympäristötavoitteiden näkökulmasta.  Selvityksessä päädyttiin ydinvoiman kannalta myönteiseen lopputulokseen. Raportissa todettiin, ettei ydinvoima ole muita taksonomiassa mukana olevia energian tuotantomuotoja haitallisempaa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle. Selvityksen lopputulos tuki ydinvoiman sisällyttämistä taksonomiaan.

Arviointiprosessin lopputuloksena komissio ehdotti alkuvuodesta ydinvoimaa sisällytettäväksi taksonomiaan. Esitys sisältää yksityiskohtaisen kestävyyskriteeristön, joka ydinenergiatoimintojen tulee täyttää kuuluakseen taksonomian piiriin.

Suomalainen ydinenergia täyttää kestävyyskriteerien vaatimukset loppusijoituksesta, ja Ruotsi seuraa hyvää vauhtia perässä. Myös komission tutkimuskeskus vahvisti selvityksessään, että pohjoismainen loppusijoitusratkaisu on turvallinen.

Ydinvoiman kuuluminen taksonomiaan pohjautuu siis tieteeseen. Sen lisäksi ydinvoimaa myös todella tarvitaan tulevaisuuden hiilineutraalissa energiajärjestelmässä. Sähköntarve on kasvussa teollisuuden prosessien ja liikenteen sähköistymisen myötä. Ilmastoystävällistä, vakaata ja kotimaista ydinenergiaa tarvitaan nyt aiempaakin enemmän, kun Eurooppa irrottautuu energiayhteistyöstä Venäjän kanssa.

Ydinenergian rakentaminen vaatii pääomia ja rahoitusta uusitaan säännöllisesti. Rahoituksen tarve ei lopu siihen, kun laitos alkaa tuottaa sähköä, vaan ylläpito edellyttää myös lisäinvestointeja.

Rakentamisen rahoitusehdot vaikuttavat merkittävästi ydinenergian tuotantokustannuksiin. Taksonomian eteen on tehty EU-instituutioissa paljon töitä, joten on todennäköistä, että sen merkitystä pyritään tulevaisuudessa kasvattamaan. Näistä syistä on erittäin tärkeää, että ydinenergia on mukana taksonomiassa.

Komissio ei ole indikoinut, että se antaisi uuden vaihtoehtoisen esityksen, mikäli nykyinen ehdotus torjutaan Euroopan parlamentissa tai neuvostossa. Onkin todennäköistä, että jos nykyiset kriteerit torjutaan, ydinenergia jäisi taksonomian ulkopuolelle pitkäksi aikaa siitä huolimatta, että tieteellinen näyttö tukee sen sisältymistä ilmastonmuutoksen torjuntaa edistävien toimintojen joukkoon.

Neuvoston puolella esityksen torjuminen vaatisi 20 jäsenmaan tuen. Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että ydinvoimaan negatiivisesti suhtautuvat maat pystyisivät torjumaan esitystä.

Euroopan parlamentin puolella torjuminen vaatisi meppien enemmistön. Parlamentissa äänestetään aiheesta useaan kertaan. Kenraaliharjoitus käydään tällä viikolla, kun talous- ja ympäristövaliokunnat äänestävät torjumisesta. Osa valiokuntien mepeistä on kertonut vastustavansa komission esitystä, mutta poliittiset ryhmät eivät ole asiassa yhtenäisiä. Meppejä huolestuttaa erityisesti ydinvoiman kanssa samaan esitykseen kuuluva maakaasu.

Ratkaiseva äänestys järjestetään vasta heinäkuun alussa, kun parlamentti äänestää komission esityksestä täysistunnossa. Parlamentin enemmistö on aiemmissa äänestyksissään suhtautunut ydinvoimaan neutraalisti ja tieteeseen pohjautuen, eikä ole halunnut sulkea sitä esimerkiksi rahoituksen ulkopuolelle. Täysistunto sanoo siis asiasta viimeisen sanan.

Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Timo
Hyvä kirjoitus siitä että ydinvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa. Sähkönkulutus lisääntyy ja tähän tarpeeseen ydinvoima on erinomainen ratkaisu. Tätä vasten peilaten ydinvoima pitäisi hyväksyä taksonomian piiriin, kuitenkin maakaasu, jonka hyväksymisestä päätetään samalla kuin ydinvoiman, pitäisi olla taksonomian ulkopuolella. Maakaasusta ja ydinvoimasta ei pitäisi äänestää samalla.