Tuulivoima-alan julistus

Hallitusten oltava vakavissaan energiasiirtymässä

19.10.2021, kello 10:49

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Flickr

Hallitusten oltava vakavissaan energiasiirtymässä

Globaali tuulivoimateollisuus on kehottanut hallituksia ympäri maailman suhtautumaan vakavasti energiasiirtymään ja työskentelemään tiiviisti yksityisen sektorin kanssa, jotta uusiutuvan energian ja erityisesti tuulivoiman kapasiteettia saadaan kasvatettua nopeasti.

Maailman tuulivoimaneuvosto GWEC yhdessä yli 90 johtavan tuulienergiayrityksen kanssa julkaisi asiaa koskevan manifestin BloombergNEFin järjestämässä huippukokouksessa Lontoossa maanantaina 18.10.

Julistuksessaan tuulivoima-ala kiirehti eri maita lisäämään tuulivoimakunnianhimojaan niin, että ne heijastelevat kansallisesti luvattuja panostuksia (NDC), kattavia kansallisia ilmastostrategioita ja pitkän ajan energiasuunnitelmia.

Manifestissa painotettiin myös sitä, että eri maiden pitäisi mahdollisimman nopeasti sitoutua irtautumaan hiiliperusteisesta energiantuotannosta sekä suunnitella ja toteuttaa tulevaisuuden energiamarkkinoita. Tähän tavoitteeseen sisältyy uusiutuvan energian hankkeita koskevien lupaprosessien virtaviivaistaminen ja järkevöittäminen.

Muita kehotuksia suunnattiin muun muassa siihen, että olisi mahdollisimman nopeasti pantava alulle puhtaiden energiaverkkojen ja latausasemien rakentamista sekä kehitettävä kiinteitä ja kattavia tapoja, joilla ihmisiä ohjataan nettonollaiseen talouteen. Lisäksi kansalliset ja alueelliset rahoitusvirrat halutaan ohjattavan yhdenmukaisesti kohti 1,5°C-asteen lämpiämispolkua.  

Lisäksi manifestissa kehotetaan edistämään vapaaehtoista yhteistyötä hiilen hinnoittelemiseksi Pariisin ilmastosopimuksen artiklojen 6.2 ja 6.4 mukaisesti.
 

’On tähdättävä korkeammalle ja syvemmälle’

Maailman tuulineuvoston GWECin toimitusjohtaja Ben Backwell sanoo, että hallitusten on vastattava päättäväisesti meneillään olevaan ilmastokriisiin, jotta tuleville sukupolville voidaan varmistaa elinkelpoinen tulevaisuus.

- Nopea siirtymä pois fossiilisista polttoaineista on avainosa ratkaisua. Tämä julkilausuma määrittelee tähdelliset toimenpiteet, jotka eri valtioiden hallitusten on toimeenpantava, jotta energiasiirtymä toteutuu.

Backwellin mukaan hallitusten on tähdättävä korkeammalle ja syvemmälle päivittäessään kansallisia tavoitteittaan, jotta päästään todelliseen muutokseen, saadaan virtaviivaistetuksi lupakäytännöt ja ja tuetuksi elintärkeitä infrainvestointeja.  

- Globaalien energiamarkkinoiden tuore epävakaisuus on osoittanut, kuinka tärkeää on päästä eroon hiileen ja muihin fossiilipolttoaineisiin perustuvasta tuotannosta ja luoda energiamarkkinat, jotka soveltuvat puhtaaseen ja kestävään tulevaisuuteen.  

Julkilausuman allekirjoittajiin kuluvat muun muassa Vestas, Siemens-Gamesa, Goldwind, Mingyang, Nordex, Iberdrola, ENEL, SSE, Orsted, EDP Renovables, Equinor, Mainstream Renewable Power, Green Investment Group ja DNV.

#ilmasto #tuulivoima #uusiutuva
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Susanna
Ottavathan he tietenkin huomioon tässä manifestissään ympäri maailman ne kansalaiset jotka menettävät elinympäristönsä tuulitehtailun tähden? Itsestäänselvää lienee, että kodit ja omaisuudet korvataan menettäjille,sekä menetyksen aiheuttamat henkiset kärsimykset?