Blogit

Markkinat Omakynä Antti Kohopää

Kiitos suomalaisille europarlamentaarikoille

29.02.2024, kello 10:39

EU-matrixin tuottaman datan perusteella suomalaiset parlamentaarikot ovat vaikutusvaltaisempien...

Markkinat Omakynä Jukka Leskelä

Ukraina tarvitsee edelleen tukemme

23.02.2024, kello 10:05

Tasan kaksi vuotta sitten Venäjä hyökkäsi massiivisesti Ukrainaan tavoitteena vaihtaa poliittinen...

Omakynä Tuotanto Petri Sallinen

Mitä yhteistuotannolle pitäisi tehdä?

22.02.2024, kello 10:19

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on suomalaisen energia-alan menestystarina. Kun sähköä tuottavan...

Kansalaispulssi selvitti:

Huolettaako energian hinta?

23.11.2022, kello 16:36

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Huolettaako energian hinta?

Yli puolet suomalaisista on huolissaan sähkön ja energian hintojen muutoksista. Vain kuutta prosenttia hintamuutokset eivät huoleta lainkaan. Tuoreimpaan valtioneuvoston kanslian tilaamaan Kansalaispulssi-kyselyyn vastasi 1114 kansalaista.

Omakotitaloissa asuvien joukossa energian kallistuminen huolettaa eniten. Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia on huolestunut asiasta. Lähes yhtä suuri joukko (53 prosenttia) suoralla sähköllä lämpenevien kotien asukkaista on aiheesta huolissaan.

Energian kallistuminen ei ole jättänyt kaukolämmitetyissä kodeissa asuviakaan kylmäksi. Lähes puolet kaukolämmitettyjen kotien asukkaista saa harmaita hiuksia energian kallistumisesta.

Miehistä puolet ja naisista 55 prosenttia on tapahtuneesta huolissaan.

Pienituloiset eniten huolissaan

Pienituloisten joukossa energian kallistuminen aiheuttaa paljon huolia. Näin toteaa 62 prosenttia pienituloisista kyselyyn vastanneista. Keskituloisista 51 prosenttia on huolissaan ja hyvätuloisistakin 41 prosenttia. Käynnistääkö kallistuva energia Suomessa varallisuuden uusjaon?

Suurinta huolestuneisuus on ikäryhmässä 45–59-vuotiaat. Asia huolettaa 59 prosenttia tähän ikäryhmään kuuluvista. Eläkeläisistä hieman yli puolet on huolissaan.

Huolettomien joukko kaikissa ryhmissä on melko pieni. Keskimäärin 6 prosenttia ei ole kokenut huolta energian kallistumisesta.

Kuinka paljon sähkön ja muiden energiamuotojen hintojen muutokset aiheuttavat sinussa huolta tällä hetkellä?

Toimiiko hallitus oikein?

Hallitus on kehittänyt tukitoimia, joiden avulla kotitaloudet saavat helpotusta suurin sähkölaskuihin. Esimerkiksi ensi vuoden alussa sähköenergian arvonlisävero alennetaan kymmeneen prosenttiin. Tämän lisäksi kotitaloudet voivat saada kotitalousvähennyksen kaltaisen verohelpotuksen, mikäli lasku sähköenergiasta ylittää 500 euroa kuukaudessa.

Hieman yli puolet (54 %) kaikista kyselyyn vastanneista pitää hallituksen toimia vähintään melko oikeansuuntaisina. Omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa asuvat ajattelevat samansuuntaisesti.

Suoralla sähköllä lämmittävien ja kaukolämpökodeissa asuvien mietteet osuvat lähes yksiin: molemmissa ryhmissä hieman yli puolet on vähintään melko tyytyväinen hallituksen tukitoimiin.

Keskituloisista 57 prosenttia pitää hallituksen tukitoimia mukiinmenevinä — pienituloisista 53 prosenttia ja suurituloisista 54 prosenttia.

Kuinka samaa tai eri mieltä olet? Hallituksen tukitoimet kotitalouksille suurista sähkölaskuista selviämiseen ovat oikeansuuntaisia.

Suihkuajat lyhenevät

Kansalaisista lähes puolet on lyhentänyt suihkuaikaansa viimeisen kuukauden aikana. Tämä on suosituin energiansäästötoimi. Näin ilmoittaa 47 prosenttia Kansalaispulssi-kyselyyn vastanneista. Vain 12 prosenttia ei ole tehnyt minkäänlaisia säästötoimia.

Kodin oleskelutilojen lämpötiloja on pitänyt tavanomaista alhaisempana 46 prosenttia vastanneista. Kuukausittain tehtävän kyselyn perusteella lämpötilan laskeminen ja suihkuaikojen lyhentäminen ovat kasvussa.

Kodin sähkölaitteiden käyttöä on vähentänyt 44 prosenttia vastanneista. Sähkösauna lämpiää entistä harvemmin 37 prosentin keskuudessa.

Kolmannes vastaajista on vähentänyt autoilua. Varastojen yms. toisarvoisten tilojen lämpötilaa on laskenut 17 prosenttia vastanneista.

 

Voiko energiansäästöllä vaikuttaa?

”Omilla energiansäästötoimilla voi vaikuttaa energian riittävyyteen tulevina talvikuukausina” -väittämästä 56 prosenttia vastanneista on vähintään ”melko samaa mieltä”.

Hyvätuloisista näin ajattelee 63 prosenttia, mutta pienituloisista hieman alle puolet. Eläkeläisistä yli 70 prosenttia uskoo säästötoimien voimaan.

Asumismuodoittain ei vastaajien kesken synny suuria eroja. Hieman yli puolet kaikenlaisissa kodeissa asuvista arvottaa omien säästötoimien merkitystä. Kerrostalossa usko on vähäisintä: 48 prosenttia kerrostalojen asukkaista arvelee omilla säästötoimilla olevan merkitystä.

Tietoa energiansäästöstä on saatu kyselyn perusteella kiitettävästi. Kaikista vastanneista 93 prosenttia ilmoittaa saaneensa suhteellisen hyvin tietoa keinoista, joilla voi säästää energiaa omassa arjessa.

Hyvätuloisista lähes kaikki (97 %) kertovat saaneensa melko hyvin tietoa ja pienituloisista 83 prosenttia.

Mikä on Kansalaispulssi?

Kansalaispulssi on Tilastokeskuksen toteuttama kysely, jonka valtioneuvoston kanslia on tilannut. Keskimäärin kerran kuukaudessa toteutettava kysely mittaa viranomaisten toimintaa ja viestintää sekä vastaajien mielialoja ja tulevaisuuden odotuksia.

Vastanneiden määrä vaihtelee 1100 ja 1400 välillä. Tuorein kysely toteutettiin 9.–14.11.2022.

#energia ja asiakas
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja