Kolumni Markkinat

Annina Alasaari

kirjoittaja on EU Policy Advisor

Keskiössä hyvin toimivat markkinat, infrastruktuuri ja puhtaiden investointien mahdollistaminen

22.10.2021, kello 13:48

Keskiössä hyvin toimivat markkinat, infrastruktuuri ja puhtaiden investointien mahdollistaminen

Nordenergissa pohjoismaiset sähköalan järjestöt yhdistävät voimansa edistääkseen kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa sekä toimivia sähkö- ja päästömarkkinoita niin Pohjoismaissa kuin Euroopan laajuisesti. Puheenjohtajakautemme käynnistyy vauhdilla ja pääsemme heti töihin nostamaan esiin pohjoismaista näkemystä eurooppalaisessa energian hintakeskustelussa sekä Euroopan komission Fit for 55-ilmastopaketin käsittelyssä. Ilmastopolitiikassa on tärkeää pitää kiinni sovituista päästövähennystavoitteista, eikä sähkö- tai päästömarkkinoiden toimintaa saa vaarantaa äkillisillä poliittisilla interventioilla. Tulevan puheenjohtajakauden prioriteetit kytkeytyvätkin vahvasti näihin teemoihin.

Energiateollisuus ry:n kahden vuoden pituinen puheenjohtajakausi Nordenergissa käynnistyy tänään. Nordenergi on pohjoismaisten sähköalan järjestöjen yhteenliittymä, johon kuuluvat Energiateollisuuden lisäksi sisarjärjestöt Energiföretagen Sverige, Energi Norge, Dansk Energi ja Samorka.

Puheenjohtajakaudella prioriteettinamme on edistää hyvin toimivia markkinoita ja infrastruktuuria toteuttamalla Nordenergin sähköistymisselvityksen strategisia suosituksia.

Sähköistymisselvitys tarjosi arvokasta tietoa sähköistämisen mahdollisuuksista ja esteistä Pohjoismaissa, ja strategiset suositukset antavat hyvän pohjan, jonka varaan rakentaa. Sähköistämisellä voidaan merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä eri aloilla, ja ilmastonmuutoksen torjumisen kiireellisyys vahvistaa entisestään sähköalan merkitystä yhteiskunnan siirtymässä ilmastoneutraaliuteen.

Toimiva sähkömarkkina on keskeisessä roolissa sähköistymiseen perustuvassa energiamurroksessa. On elintärkeää, että Euroopan sähkömarkkinoita säännellään EU-tasoisesti, ennakoitavasti ja yhtenäisesti, jotta päästöjen vähentäminen sujuu kitkattomasti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Sähkömarkkinoiden sääntelyn tulee mahdollistaa energiajärjestelmien integraatio, mukaan lukien kysyntäjousto, energian varastointi sekä Power-to-X -teknologiat.

Investoinnit sekä sähkön siirto- että jakeluverkkoon ovat ratkaisevan tärkeitä hiilineutraalin energian kasvun kannalta. Verkon rahoituksen ja lupien myöntämisen täytyy nopeutua, jotta voidaan taata onnistunut siirtyminen kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa. Sähköverkon lisäksi myös vetyverkkoa tarvitaan energiamurroksessa. Nordenergi tulee puheenjohtajakaudellamme edistämään aiempaankin vahvemmin sähkömarkkinasääntöjä ja verkkoinvestointeja, jotka tukevat yhteiskunnan hiilestä irtautumista.

Toisena prioriteettinamme haluamme varmistaa, että EU-lainsäädäntö mahdollistaa kaikki puhtaat investoinnit. Nordenergi tukee EU:n vuoden 2050 ilmastoneutraalisuustavoitetta sekä EU:n uutta vuoden 2030 ilmastotavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että kaikki puhtaat energiamuodot ovat jäsenmaiden ja yritysten käytettävissä. Monipuolinen energiantuotantopaletti mahdollistaa ilmastotekojen toteuttamisen kustannustehokkaasti, mikä tarkoittaa samalla edullisinta mahdollista hintaa asiakkaille.

Sähkömarkkinoiden lisäksi Nordenergi kannattaa vahvaa ja tehokasta päästömarkkinaa. EU:n päästökauppajärjestelmän tulisi olla päästöjen vähentämisen tärkein työkalu myös tulevaisuudessa. Komission Fit for 55 -paketissa antama esitys päästökaupan kehittämisestä tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, ja onkin erittäin tärkeää, että esityksen kunnianhimon taso on säilyy myös jatkovalmistelussa.

Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman julkaisusta lähtien biodiversiteettikysymykset ovat nousseet ilmaston rinnalle EU-instituutioiden agendalla. Luonnonmonimuotoisuus ei ole vain poliittisella agendalla, vaan myös yritysten ja pankkien kiinnostus on kasvussa. Biodiversiteettikysymykset näkyvät niin yritysten investointien suunnittelussa kuin raportoinnissa. Nordenergi haluaa tukea energia-alan yrityksiä jakamaan parhaita käytäntöjään sekä tietoa entistä enemmän, ja valmistautumaan EU:sta tulevaan lainsäädäntöön. Lisäksi pidämme tärkeänä, että EU:n biodiversiteettilainsäädäntö mahdollistaa puhtaat investoinnit, joita tarvitaan ilmastoneutraalissa tulevaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan edessä on innostava kaksivuotiskausi Nordenergin työssä. Pohjoismaisella yhteistyöllä on merkitystä ja vaikuttavuutta – kokoaan enemmän.

#energia ja Eurooppa
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja