Blogit

Omakynä Tuotanto Jukka Leskelä

Merituulivoiman edistäminen on seuraavan hallituksen tärkein teollisuuspoliittinen linjaus

24.03.2023, kello 08:00

Suomella on mahdollisuudet saada useiden kymmenien miljardien edestä teollisia investointeja...

Euroopassa viime vuonna:

Maatuulivoiman lupia aiempaa enemmän

12.02.2024, kello 07:24

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva WindEurope

Maatuulivoiman lupia aiempaa enemmän

Euroopassa myönnettiin viime vuonna uusille maatuulivoimaloille lupia merkittävästi enemmän kuin edeltävinä vuosina. Kehityksen taustalla ovat aiempaa joustavammat luvitussäännöt, toteaa alan edunvalvontajärjestö WindEurope.

Hallitusten on WindEuropen mukaan silti jatkettava lupaprosessien yksinkertaistamista ja nopeutettava niiden läpimenoja.

Euroopan kärjessä Saksa myönsi viime vuonna lupia 7,5 GW:n edestä, missä oli 70 prosentin kasvua edellisvuodesta. Tämän kehityksen voidaan olettaa vievän Saksaa eteenpäin niin, että ensi vuonna 2025 lupia myönnetään jo 10 GW:n edestä.

Samankaltaista trendiä on ollut nähtävissä Espanjassa, jossa lupia myönnettiin viime vuonna yli 3 GW:n edestä, missä oli kasvua 70 prosenttia vuodesta 2022. Ennen vuotta 2022 lupavolyymit olivat pysyvästi alle 1GW:n.

Ranskassakin kasvua kirjattiin 12 prosenttia, minkä myötä lupia myönnettiin 2,2 GW, kun taas Britanniassa nousua oli 10 prosenttia – mikä kapasiteetissa tarkoitti hieman yli 1 GW:n kasvua.

Uusien EU-sääntöjen ansiosta kehitys oli myönteistä myös pienemmillä tuulivoimamarkkinoilla kuten Kreikassa ja Belgiassa.

Tuhdin kasvun taustalla olivat lupa-asetus ja uudet lupasäännöt, jotka sovittiin osana tarkistettua uusiutuvan energian lakia (RED III). Hallitusten on sisällytettävä uudet lupasäännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. heinäkuuta mennessä.

Uusien sääntöjen avaintekijä on ns. Overriding Public Interest (OPI), jota käytetään, kun hankkeita riitautetaan tuomioistuimissa. Se vahvistaa ja määrittelee selkeästi, mitkä luvat on annettava kahden vuoden määräajan puitteissa.

OPI edellyttää myös, että hallitusten on digitalisoitava lupakäytäntönsä. Vaikutuksissa biodiversiteettiin on otettava huomioon lajien koko populaatio sen sijaan, että huomion kohteina olisivat vain yksittäiset eläimet.  

- Tuulipuistojen luvitukset paranivat merkittävästi viime vuonna, erityisesti Saksassa - mutta tekemistä riittää vielä, WindEuropen toimitusjohtaja Giles Dickson sanoo.

- EU:n on rakennettava 30 GW uutta tuulivoimaa vuodessa saavuttaakseen 2030 tavoitteet. Nykyiset lupavolyymit eivät riitä sen saavuttamiseksi. Kaikkien kansallisten hallitusten on pantava toimeen uudet EU-säännöt ja saatava lupaprosessit yksinkertaisimmiksi, nopeammiksi ja digitaalisemmiksi, Dickson korostaa.

#energia ja Eurooppa #tuulivoima
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja