Energiaverkot sen tekevät:

Muutoksen mahdollistajat

22.08.2022, kello 18:37

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Muutoksen mahdollistajat

Vihreä siirtymä, teollisuuden kilpailukyky, turvallisuus ja markkinoiden toiminta. Nämä kaikki toteutuvat, kunhan energiaverkot ovat iskussa. Energiaverkot 2035 -visio maalaa lavealla pensselillä kuvaa tulevaisuudesta, jossa energiaverkot ovat kaiken toiminnan ytimessä.

Suomessa on 430 000 kilometriä sähköverkkoja, 16 000 kilometriä kaukolämpöverkkoja ja 3300 kilometriä kaasuputkia. Ne välittävät vuosittain yhteensä 130 terawattituntia energiaa. Entäs sitten — ei vois vähempää kiinnostaa.

Monesti tilanne on tällainen. Energiaverkot eivät saa riittävästi huomiota ja samalla verkkotoiminnan tarjoamat mahdollisuudet sivuutetaan. Tuore Energiaverkot 2035 -visio muistuttaa energiaverkkojen roolista.

— Poliittiset päättäjät, yhteiskunnalliset vaikuttajat ja tiedotusvälineet olisi saatava ymmärtämään nykyistä paremmin energiaverkkojen merkitys energiamurroksen mahdollistajana, toteaa vision tausta-aineiston tuottanut AFRY.

Tulevaisuuden Suomen pitäisi olla hiilineutraali. Tämän on asettanut tavoitteeksi maan hallitus, mutta myös monet toimialat. Ilman investointeja toimiviin energiaverkkoihin kansakunnan itselleen asettamat ilmastotavoitteet eivät kuitenkaan toteudu.

Energiaverkot ovat monen asian mahdollistajia. Mitä enemmän sähköverkot, kaukolämpöverkot ja kaasuverkot kykenevät välittämään ja vastaanottamaan päästötöntä energiaa, sitä reippaammin ilmastotavoitteet toteutuvat.

Se on tiedetty jo pitkään, että yhteiskunta sähköistyy. Päästötön sähkö korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaikkialla yhteiskunnassa. Tämä näkyy jo nyt energiainvestoinneissa, mutta korostuu entisestään tulevaisuudessa. Vihreä siirtymä ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen vain lisäävät sähköistymisen vauhtia. Vetytalouden startti viimeistään räjäyttää pankin.

Ovatko energiaverkot valmiina ottamaan muutoksen vastaan? Ovatko lainsäädäntö ja viranomaistoiminta vauhdissa mukana vai jarrumiehinä pikajunan viimeisessä vaunussa? Ymmärtävätkö energiapalveluita käyttävät yritykset, teollisuus ja kotitaloudet sen, mitä kaikkea energiamurroksen kylkiäisenä kehittyvät energiaverkot voivat heille tarjota?

Investointeja etupainotteisesti

Vanhoilla eväillä ei pärjätä uudessa energiatulevaisuudessa. Vaikka energiamurros on jo vakiintunut kielenkäyttöön, sen sisältö ei ole vielä täysin selvä. Energiaverkot 2035 -visio muistuttaa, että energiamurroksen lopputuote on kokonaan uusi energiajärjestelmä, jossa osa tutuista elementeistä on menettänyt merkityksensä ja jossa uudet asiat ovat korvanneet vanhoja hyviäkin ratkaisuita.

Tuulivoiman räjähdysmainen kasvu on hyvä esimerkki siitä, mitä muutos voi tarkoittaa. Vielä 20 vuotta sitten edes energia-alan ammattilaiset eivät osanneet kuvitella, minkälaiseen kasvuun tuulivoiman tuotanto ja aurinkoenergia singahtavat tai miten kiihkeästi tuulivoimainvestointeja Suomessa suunnitellaan. Säätiloista riippuvainen energiantuotanto muuttaa energiaverkkojen suunnitteluperiaatteet ja ohjaa verkkojen rakentamistarpeita aivan uudella tavalla, mutta samalla ilmiö on tuonut suuret hintavaihtelut sähkömarkkinoille.

Ilmiö on tempaissut myös kaukolämmön tuotannon mukaansa. Kaukolämpöä voidaan tuottaa esimerkiksi tuulisähköllä — asia, joka takavuosina olisi järkyttänyt kaukolämpöalan ammattilaisia.

Uljas uusi energiamaailma voi siis olla monikasvoinen. Tämä edellyttää ”merkittäviä investointeja nykyisiin ja uusiin energiaverkkoihin”, toteaa Energiaverkot 2035 -visio. Kun teollisuus hylkää fossiilisen maailmankuvan ja kun liikenne sähköistyy, tarvitaan toimintaa tukemaan energiaverkkoja, jotka kykenevät kaikissa olosuhteissa siirtämään suuria määrin päästötöntä energiaa paikasta toiseen — ja moneen suuntaan.

Investoinneissa korostuu etupainotteisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkojen on oltava etukäteen iskukunnossa ennen kuin joku keksii työntää niihin suuria määriä energiaa. Mahdollisuus käyttää energiaverkkoja joustavasti on asia, jonka arvellaan korostuvan energiaverkkojen kehitystyössä. Samasta syystä energiaverkkoihin asennetaan yhä enemmän modernia älyteknologiaa.

Kohti vihreää kasvua

Yhteiskunnan sähköistymisen seurauksena teollisuustoimialojen perinteiset raja-aidat kaatuvat. Tiukan roolituksen jättämän aukon täyttää toimialojen tiivis yhteistyö — sektori-integraatio. Yhteistyön yhteisenä nimittäjänä on laajamittainen päästöttömän energian käyttö ja sen käytöllä saavutettavat hyödyt.

Energiaverkot 2035 -visio ennustaa suomalaisten vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvavan maailmanlaajuisesti. Tähän ohjaa globaali ilmastopolitiikan toteuttaminen. Suomi on yritystoiminnalle sopivan vakaa maa kasvattaa päästöttömän energian käyttöön perustuvaa korkean jalostusasteen vientitoimintaa. Kehityksen takuumiehenä ovat hyvin toimivat energiaverkot.

Alusta toimiville energiamarkkinoille

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi geopoliittista epävarmuutta Euroopassa — asia, johon oli varauduttu huonosti. Samalla eurooppalaiset energiamarkkinat saivat pahasti siipeensä, kun kaikenlaisen energian hinnat kääntyivät nousuun. Energiaturvallisuus, huoltovarmuus ja energiamarkkinoiden vakaus saivat aikaisempaa vahvempia uusia painotuksia. Uudet painotukset ovat tulleet jäädäkseen, vaikka geopoliittinen tilanne vielä joskus helpottaisi. Asetelman muuttuminen asettaa uusia vaatimuksia koko energiajärjestelmälle, mutta myös energiaverkoille.

Kriisitilanteissa energiaomavaraisuus korostuu. Venäläisen sähkön, maakaasun, puuhakkeen ja öljyn tuonnin katkeaminen pakotti miettimään kotimaisia korvaavia vaihtoehtoja. Turveinfrastruktuurin alasajo saattoi kaduttaa, mutta venäläistä fossiilista energiaa on onnistuttu korvaamaan myös päästöttömillä energiamuodoilla. Samalla energiatuonti suuntautuu idän sijasta läntisiin lähteisiin. Taas kerran energiajärjestelmän ja energiaverkkojen oli sopeuduttava nopeaan ja dramaattiseen muutokseen.

Muutoksia selvitään, kun energiajärjestelmä on joustava ja ketterä. Esimerkiksi kaukolämpöverkot kykenevät välittämään millä tahansa tavalla tuotettua lämpöä. Tämä on niiden ylivertainen vahvuus. Joustava järjestelmä pitää käyttäjistään huolta kaikenlaisissa olosuhteissa.

Sähkö-, lämpö-, vety ja kaasuverkot yhdistävät avoimilla markkinoilla eri osapuolten tarjoamat joustavat resurssit ja niitä tarvitsevat asiakkaat — tämä on keskitetysti toimivien energiaverkkojen perusajatus.

Eikä tässä vielä kaikki. Energiaverkkojen hyötykäyttö kasvaa, kun verkkojen yhteyteen liitetään energian varastointipalveluita.

Alusta ja tie markkinoille

Energiaverkot ovat markkinatoimijoiden alusta ja tie markkinoille. Verkojen kautta hankitaan energiapalveluita, mutta verkkoihin voi myös syöttää energiaa. Kaksisuuntaisen energiakaupan arvioidaankin kasvavan tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kiinteistö voi ostaa energiaa verkoista, mutta myös myydä sitä verkkoon.

Tähän asti on ajateltu, että kiinteistön omistajan olisi edullisinta käyttää itse hankkimiensa aurinkopaneeleiden tuottama sähkö. Energiahintakriisi kumosi kuitenkin oletuksen. Kun sähkön hinta on riittävän kallista riittävän pitkän ajan, voi sähkön myyminen verkkoon olla aurinkopaneeleiden omistajalle hyvinkin kannattava liiketoimi. Tässä tapauksessa oleellista on kuitenkin se, että energiaverkkojen tekniikka, toimintamallit ja lainsäädäntö taipuvat tällaiseen toimintaan.

Energiaverkot 2035 -visio ja tiekartta ovat kokonaisuudessaan ladattavissa täältä.

#energiamarkkinat #kaasu #kaukolämpö #sähköverkot
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja