Sähkökaupan korjaussarjat, osa 2

Päästöoikeuksia lisää?

31.08.2022, kello 12:00

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto ja Pekka Hannila

Päästöoikeuksia lisää?

Se maksaa, joka likaa. Siksi sähköä fossiilisilla polttoaineilla tuottavat joutuvat ostamaan päästöoikeuksia. Päästöoikeus on ylimääräinen kustannus, joka nostaa sähkön hintaa. Entä jos päästöoikeuksia laskettaisiin lisää markkinoille, koska tarjonnan lisääminen laskee hintaa.

Päästökauppa on Euroopan unionin tärkein työkalu taistelussa ilmastomuutosta vastaan. Päästökauppa on markkinaehtoinen järjestelmä, jonka tavoitteena on ohjata investoinnit kohti päästöttömiä tuotantomuotoja.

Päästökauppajärjestelmän kylkeen leivottiin vuonna 2019 markkinavakausmekanismi. Sen avulla päästöoikeuksien määrää voidaan lisätä tai vähentää markkinoilla. Päästöoikeuksien määrän lisääminen laskee päästöoikeuksien hintaa ja niiden vähentäminen nostaa hintaa.

Markkinavakausmekanismi otettiin käyttöön, koska päästökaupan uskottavuus oli rapautumassa. Markkinoilla oli ylitarjontaa päästöoikeuksista ja niiden hinnat olivat painuneet pohjamutiin. Lisäksi päästökaupan kanssa kilpaili monta muuta päästöjen vähentämiseen tähtäävää ohjauskeinoa, jotka heikensivät päästökaupan ohjausvaikutusta. Järjestelmä ei enää kannustanut investoimaan päästöttömiin tuotantomuotoihin. Markkinavakausmekanismin avulla uskottavuus palautui.

Markkinavakausmekanismin käyttöä varten on olemassa tarkat säännöt.

Milloin ja millä tavalla markkinavakausmekanismia käytetään? Energiateollisuus ry:n energiaekonomisti Petteri Haveri tietää vastauksen.

— Jos päästöoikeuksien hinta nousee jostain syystä erittäin nopeasti, voi EU-komissio kutsua jäsenmaiden edustajat koolle pohtimaan markkinavakausmekanismin käyttöä.

Päästöoikeuksien hintakehitys on kuitenkin ollut vakaata jo pidemmän aikaa. Vuoden 2021 joulukuusta lähtien hinta on pysytellyt 80 ja 90 euron tuntumassa — välillä hinta on vieraillut sadan euron tuntumassa, mutta vain hetkellisesti.

Onko 80 euron hinta päästöoikeudesta paljon vai vähän?

— Tällä hinnalla hiilidioksidin talteenotto on jo kannattavaa ja investoinnit päästöttömään tuotantoon saavat vauhtia, Haveri pohtii.

— Päästökauppa on Euroopan unionin ilmastopolitiikan tärkein työkalu. Jos sen ohjausvaikutuksia heikennetään, voivat haitat olla saavutettavia hyötyjä suuremmat, toteaa Energiateollisuus ry:n energiaekonomisti Petteri Haveri.

Laskevat hinnat — monia vaikutuksia

Jos päästöoikeuksien hinta painetaan alas päästöoikeuksien tarjontaa lisäämällä, vaikuttaa toimenpide eri tavalla erilaisiin sähköntuotantomuotoihin. Esimerkiksi päästöttömän sähkön kilpailukyky päästöjä aiheuttaviin sähköntuotantomuotoihin verrattuna heikkenee, koska fossiilisähkön hinta halpenee.

Suurimpia hyötyjiä Euroopan unionin alueella ovat Puolan kaltaiset hiiliteollisuusmaat, jotka tuottavat sähköä hiililauhdevoimalaitoksilla. Sen sijaan maakaasulla tuotetun sähkön hintaan päästöoikeuden halpeneminen ei juurikaan vaikuta.

— Maakaasu on sähköntuotannon raaka-aineena jo itsessään niin kallista, että on lähes yhdentekevää, mikä päästöoikeuden hinta on, Haveri toteaa.

Suomessa tuotetusta sähköstä yli 80 prosenttia on päästötöntä. Maakaasun osuus suomalaisessa sähköntuotannossa oli viime vuonna noin neljä prosenttia, kivihiilen osuus kolme ja turpeen alle kaksi prosenttia. Siksi päästöoikeuden hintojen halpuuttaminen ei kokonaiskuvassa vaikuta Suomessa tuotetun sähkön hintaan.

Kaukolämmön tuotannossa tilanne on erilainen. Suomalaisesta kaukolämmöstä noin kolmannes tuotetaan hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla polttoaineilla. Maakaasua, kivihiiltä ja turvetta käytetään yhä — kunkin osuus on noin kymmenen prosenttia polttoainepaletissa. Energiakriisin on arvioitu lisäävän hetkellisesti päästöjä aiheuttavien polttoaineiden käyttöä.

Energiateollisuus ry:n kaukolämpöjohtaja Janne Kerttula kertoo, että alhaisempi päästöoikeuksien hinta vaikuttaisi alentavasti joidenkin kaupunkien kaukolämmön hintaan. Monen kaukolämpöyhtiön verkossa päästöoikeuden hinnalla ei kuitenkaan ole vaikutusta, koska kaukolämmön tuotanto on jo päästötöntä.

— Hyötyjiä olisivat muutamat suuret rannikkoalueiden kaupungit.

Markkina pehmentää vaikutusta

EU:n päästökauppajärjestelmä ei toimi ainoastaan tässä hetkessä. Päästöoikeuksiin liittyvät hintaodotukset kohdistuvat selvästi pidemmälle — osin myös sellaiseen aikaan, jolloin energiakriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ratkaistu.

— Kun markkinat katsovat pitkälle tulevaan, liudentuu osa päästöoikeuksien hintaan vaikuttavista tekijöistä. Siksi myös päästöoikeuksien määrän lisäämisen vaikutukset voivat jäädä odotettua vähäisemmiksi, Haveri huomauttaa.

— Markkinat pehmentävät luontaisesti hintojen nousujen ja laskujen vaikutuksia.

Toistaiseksi kukaan ei ole vielä simuloinut sitä, miten paljon päästöoikeuksien hintaa pitäisi laskea, jotta lopputulos aikuisen oikeasti helpottaisi sähkönkäyttäjien elämää. Haverin mukaan päästöoikeuksien hintojen laskeminen kolmanneksella olisi jo dramaattinen muutos, mutta miten tämä vaikuttaisi lopulliseen sähkön hintaan — se on arvoitus.

Haveri muistuttaa, että päästökauppa on Euroopan unionin tärkein ilmastopoliittinen työkalu. Siksi päästökaupan ohjausvaikutuksen heikentäminen voi aiheuttaa suuremmat vahingot kuin päästöoikeuksien hinnan alentamisesta saatavat hyödyt.

Sähkökaupan korjaussarjat -juttusarjassa käsitellään energiakriisin ratkaisemiseksi tehtyjä ehdotuksia.

Juttusarjassa aikaisemmin julkaistu ”Viipaleita verkkopalvelumaksuista” käsittelee sähkönsiirtohintojen leikkaamisen vaikutuksia.

Miten päästökauppa toimii — sen kertoo Päästökauppa näytti kyntensä -juttu.

#päästökauppa
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja