Hiili silti dominoi

Puolan uusiutuvat kasvussa

17.05.2023, kello 09:58

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

Puolan uusiutuvat kasvussa

Puolan uusiutuvan energian kapasiteetti lisääntyy pikkuhiljaa, mutta maan sähkön ja lämmön tuotannon hallitseva lähde on yhä hiili. Sen myötä maan päästöistä suurin osa tulee myös hiilestä, kertoo puolalaisen ajatushautomon Forum Energiin raportti.

Ajatushautomon keräämä Puolan energiasektorin vuosia 2021 ja 2022 koskeva tilastotieto osoittaa, että vaikka hiilen rooli maan energian tuotannossa on pienentynyt, se kattaa yhä lähes puolet (45 % vuonna 2021) käytetyistä energialähteistä.

Kaiken kaikkiaan 85 prosenttia Puolan energiasta tuli fossiilisista polttoaineista vuonna 2021. Hiilen ohella öljy kattoi osuudesta 23 prosenttia ja fossiilinen kaasu 17 prosenttia. Uusiutuvista energialähteistä saatiin katettua 10 prosenttia kokonaisenergian loppukulutuksesta. Merkille pantavaa on, että biomassasta tuli 8 prosenttia.

Forum Energii varoittaa raportissaan, että Puolan energiateollisuuden uudistaminen sujuu hyvin hitaasti. Maan talous kokonaisuudessaan pysyy hyvin energiaintensiivisenä ja on siten erittäin riippuvainen fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Ja nyt kun tuonti Venäjältä on poikki, joudutaan nojaamaan uusiin, poliittisesti epävarmoihin lähteisiin, selvityksessä painotetaan.

Uusiutuvien osuus kasvaa sähköntuotannossa

Jos kohta kokonaisenergian osalta uusiutuvilla ei vielä ole Puolassa merkittävää osuutta, pelkästään sähköntuotannossa osuus on jo selvästi huomattavampi. Tosin sielläkin hiili dominoi palettia, kun sen osuus oli miltei kolme neljännestä (70,7 %) vuonna 2022. Mutta uusiutuvat tulivat jo kakkosena noin viidenneksen osuudella (20,6 %).

Tuulivoima kattoi uusiutuvien osuudesta vähän yli puolet ja aurinkoenergia neljänneksen. Kaikkiaan uusiutuvilla tuotettiin viime vuonna sähköä 36,8 TWh, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Aurinkosähkön tuotanto kasvoi 4 TWh:lla, mikä tarkoitti 102 prosentin lisäystä. Maatuulivoimaa tuli lisää 3 TWh, prosenteissa 19.

Puolan uusiutuvien kokonaiskapasiteetti kasvoi kaiken kaikkiaan 38,3 prosenttia keventäen siten kivihiilikapasiteetin käytettävyysastetta, mutta koska uusiutuvien tuotanto on sääriippuvaista, ei niiden kapasiteettilisäys ole sellaisenaan verrannollinen muiden tuotantomuotojen kapasiteetteihin.

Päästövähennyksissä hidasta edistymistä

Kivihiilen jatkuva hallitsevuus tarkoittaa Puolalle, että se on yhä Euroopan hiili-intensiivisimpiä energiajärjestelmiä. Kun yhtälöön lisätään kotitalouspoltoista tulevat päästöt, sähkö- ja lämmitysala vastaa lähes puolesta maan hiilidioksidipäästöistä.

Puola on vähentänyt vuodesta 1990 lähtien päästöjään 15,7 prosenttia, kun koko EU:n keskiarvo on 29 prosenttia. Ja kun otetaan huomioon, että Puolan päästöt ovat yhä selvästi pienemmät kuin joidenkin muiden jäsenmaiden, esimerkiksi Saksan, sen päästövähennystaso madaltuu entisestään.

Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana Saksa on leikannut päästöjään 38,7 prosenttia, Tshekki 39,8 ja Slovakia 44,4 prosenttia. Viime vuonna, 2022, niin Puolan kuin muidenkin EU-maiden päästöt kuitenkin nousivat – Puolassa 0,3 prosenttia vuodesta 2021.

Puolan tuontiriippuvuus kasvussa

Forum Energiin raportista käy lisäksi ilmi, että Puolan riippuvuus tuontienergiasta on kasvanut. Sen taustalla on viimeisen vuosikymmenen aikana noussut kysyntä ja energian tuotannossa käytettävien kotimaisten raaka-aineiden hiipuminen.

Tuontienergian kasvussa saavutettiin ennätystaso 43 prosenttia vuonna 2021. Vuosikymmen taaksepäin verrattuna lisäystä oli tullut 31 prosenttia. Tuontiriippuvuus altistaa Puolan korkeammille hinnoille ja vähemmälle energiaturvallisuudelle, kun fossiilisten polttoaineiden globaaleita markkinoita vaivaa kireys ja haavoittuvuus.

Vuonna 2022 raakaöljyn, kaasun ja kivihiilen tuonti maksoi Puolalle maltaita, 42,6 miljardia euroa, mikä oli lähes kaksinkertaisesti edellisvuoteen verrattuna.

’Energia-alan muutokseen tarvitaan vipuvartta’

Puolan energiasektorin muutokseen ja realistisiin tavoitteisiin tarvitaan ajatushautomon mukaan kaikkien markkinaosapuolten motivoimista niin, että syntyy riittävästi investointeja, joilla vastataan kasvavaan kysyntään ja viedään fossiilikapasiteetti tiensä päähän.

- On ensiarvoisen tärkeää, että energiapolitiikkaa sekä kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaa päivittäessään Puolan hallitus katsoo kokonaisvaltaisesti maan talouden energiatasapainoa tarpeen näkökulmasta, Forum Energiin puheenjohtaja Joanna Mackowiak-Pandera sanoo.

Hänen mukaansa on kysyttävä, kuinka paljon hiiltä, kaasua ja öljyä tarvitaan, eikä vain sähköntuotannossa pelkästään, vaan koko taloudessa – teollisuudessa, palveluissa, kotitalouksissa, lämmityksessä?

- On selvää, että voimme vähentää niiden käyttöä energiatehokkuudella ja uusiutuvilla energialähteillä, Mackowiak-Pandera lisää.

 

Lähde: Eurelectric

#energia ja Eurooppa #uusiutuva
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja