Blogit

Omakynä Antti Kohopää

Euroopan kirjat ovat sekaisin

14.11.2022, kello 10:22

Saksa kertoi viime viikolla käyttävänsä 200 miljardia valtion rahaa energiakriisin hoitoon. Alle...

Omakynä Petra Pynnönen

Energiasektorin digitalisaatio kiihtyy

27.10.2022, kello 13:43

Energia-alan digitalisaatiossa otettiin uusi askel, kun EU-komissio julkaisi tiedonannon muodossa...

Pohjoismaiset energia-alan järjestöt:

Sähkömarkkinamalli ja kiire — huono yhdistelmä

01.11.2022, kello 18:03

Teksti Jukka Kortelainen / Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Sähkömarkkinamalli ja kiire — huono yhdistelmä

Euroopan sähkömarkkinamallia uudistetaan kovalla kiireellä. EU-komission lakialoitteen pitäisi valmistua ensi vuoden alussa. Pohjoismaisten energiajärjestöjen mielestä uudistuksen aikataulu on liian kireä.

Energiakriisi ja kallistuva energia ovat saaneet EU-komission etsimään ratkaisukeinoja ongelmaan sähkömarkkinamallin uudistamisesta. Pohjoismaisia energiajärjestöjä edustava Nordenergi ei sinänsä vastusta sähkömarkkinamallin kehittämistä, mutta aika on väärä ja aikataulu liian kireä.

— Tämän kokoluokan uudistusta ei pidä tehdä kiireellä. Työn tueksi tarvitaan perusteellinen vaikutusarvio ja riittävästi aikaa.

Syvälle eurooppalaisen sähkökaupan perusteisiin tunkeutuva uudistus on vuosien työ. Markkinamallin uudistamista kevyempikin työ edellyttää perusteellista paneutumista asiaan. Aluksi olisi kuitenkin määriteltävä uudistuksen tavoitteet.

Nordenergi toteaa, että eurooppalaisen sähkömarkkinamallin uudistamisen tarve oli nähtävissä jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Vauhtia olisi tuolloin tarvittu vihreän siirtymän edistämiseen.

EU-komissio näyttää kuitenkin unohtaneen kaiken sen hyvän, mitä nykyinen sähkömarkkinamalli on tuottanut Euroopalle. Nordenergi muistuttaa, että esimerkiksi vuonna 2020 sähkö oli ennätyksellisen halpaa Euroopassa. Tämän sai aikaan nyt rikkoontuneeksi tuomittu markkinamalli.

Ongelmana epätasapaino

Energiakriisin perussyy on energian kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Kysyntää on selvästi enemmän kuin tarjontaa. Tarjonnan niukkuus nostaa energian hintaa markkinoilla ja hinnat asettuvat pysyvästi korkealle, mikäli tarjontaa ei saada lisää tai mikäli kulutusta ei leikata.

Ongelma ei ratkea markkinamallin muutoksilla. Siksi Nordenergi kehottaa komissiota etsimään keinoja epätasapainon poistamiseksi.

— Pysyvästi korkeat hinnat ovat oire kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta, mutta samalla osoitus markkinamallin toimivuudesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että korkeat hinnat pitäisi hyväksyä tai etteikö korkeille hinnoille voisi tehdä jotain.

Eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla nousevat hinnat ilmentävät myös epätavallisia olosuhteita. Nordenergin mielestä olisi osattava erottaa markkinamekanismin aiheuttamat hintavaihtelut ja markkinoiden ulkoisista tekijöistä aiheutuvat poikkeukselliset hintaheilahtelut.

— Markkinamekanismin aiheuttamia vaikutuksia voidaan lievittää lyhyellä aikavälillä, mutta markkinamekanismiin puuttuminen ei ratkaise akuuttia energiakriisiä, Nordenergi huomauttaa.

Hintasäätely tai markkinamallin muutokset eivät kuitenkaan ole ratkaisu. Tämänkaltaiset toimet vain pitkittävät vaikeaa tilannetta ja siirtävät ongelmia eteenpäin.

— Säätely lisää epävarmuutta markkinoilla ja vähentää investointihaluja tilanteessa, jossa investointeja tarvittaisiin kipeästi lisäämään energian tarjontaa.

Uusiutuva energia jyrää

Uusiutuvan energian osuus Pohjoismaissa on Euroopan korkeimpia. Ruotsi on ylivoimaisessa kärjessä. Ruotsissa kokonaisenergian kulutuksesta uusiutuvilla katetiin 60,1 prosenttia vuonna 2020.

Suomessa uusiutuvien osuus on 43,8 prosenttia ja Tanskassa 31,6 prosenttia. Norja ei ole EU:n jäsen, mutta Norjassa vesivoima hallitsee sähköntuotantoa.

Pohjoismainen sähkökaupan markkinamalli on edistänyt investointeja uusiutuvaan energiaan. Kaikki investoinnit on toteutettu Euroopassa käytössä olevan sähkömarkkinamallin vauhdittamana.

 

Investoinnit ovat sähköistymisen edellytys

Nordenergi muistuttaa, että investoinnit ovat Euroopan sähköistymisen edellytys. Sähköntuotannon lisäksi investointeja tarvitaan sähköverkkoihin, sähkön varastointiin, kysyntäjoustoihin ja asiakasjärjestelmiin.

Euroopan energiateollisuuden kattojärjestö Eurelectric arvioi, että Euroopan unionissa olisi investoitava joka vuosi 80 miljardia pelkästään päästöttömään sähköntuotantoon, jotta vuodeksi 2050 asetetut hiilineutraalisuustavoitteet toteutuisivat.

— Investointeja tukemaan tarvitaan vakaa ja joustava markkinamalli, joka tuottaa täsmällisesti lyhyen ja pitkän aikavälin hintasignaaleita. Tällä tavalla investoinnit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. Samalla kuluttajat saavat sähkönsä edullisesti.

Täydellistä remonttia ei tarvita

Pohjoismaiset sähkömarkkinat avattiin Euroopassa ensimmäisten joukossa. Siksi Pohjoismailla on pitkät perinteet markkinaehtoisesta sähkökaupasta ja markkinamallin hyödyntämisestä. Samasta syystä pohjoismainen sähkö on puhdistunut nopeasti.

Nordenergi toivottaa tervetulleeksi kaikki sellaiset markkinamallin uudistukset, jotka edistävät markkinaehtoista siirtymää kohti vähähiilisyyttä ja kohti kansakuntien sähköistymistä.

— Euroopan energiamarkkinoilla on vankat perusteet, joille voidaan rakentaa uutta. Tarvittavat muutokset voidaan sovittaa hyvin nykyiseen markkinamalliin. Täydellistä markkinamullistusta ei kuitenkaan tarvita eikä se edes olisi viisasta tässä tilanteessa, Nordenergi toteaa.

Mikä on Nordenergi?

Nordenergi on pohjoismaisten energia-alan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomea järjestössä edustaa Energiateollisuus ry. Muita jäseniä ovat Svensk Energi (Ruotsi), Energi Norge (Norja), Dansk Energi (Tanska) ja Samorka (Islanti).

Järjestöjen kautta Nordenergi edustaa yli 800 energia-alan yritystä. Sähkötoimialan lisäksi mukana on kaukolämpöalan yrityksiä, kaasuyhtiöitä ja energia-alan yrityksille palveluita tuottavia yhtiöitä.

Nordenergin tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisten sähkömarkkinoiden asemaa Euroopassa.

Järjestön puheenjohtajuus on kiertävä. Vuosina 2021–2023 puheenjohtajana toimii Energiateollisuus ry.

 

 

#energia ja Eurooppa #energiamarkkinat
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja