Itseaiheutettu monimutkaisuus

Ydinvoiman valuvika

21.02.2023, kello 14:56

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

Ydinvoiman valuvika

Ydinvoiman taantuman perussyy on ollut sen monimutkaisuus, mikä on johtanut myös ydinvoiman rakentamisen kalleuteen, sanoi amerikkalainen Bret Kugelmass hiljattain järjestetyssä Enlit Europe-tilaisuudessa Frankfurtissa.

Ilmasto- ja energiahaasteiden ratkaisemiseen omistautunut Bret Kugelmass perusti vuonna 2017 tutkimusinstituutin nimeltään Energy Impact Center Washington DC:hen. Instituutin tutkimus painottui paitsi ilmaston ennallistamiseen myös ja erityisesti ydinvoimaan.

Muutama vuosi myöhemmin hän perusti Last Energy-yrityksen, joka tarjoaa pienydinvoimaloita paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Puolassa ja Romaniassa.

Frankfurtin puheessaan Kugelmass sanoi uraanin olevan energiatihein polttoaine, jonka avulla on ainakin toistaiseksi kyetty tuottamaan laaja-alaisimmin vähähiilistä sähköä.

- Mutta ydinvoimatuotannossa on ollut perusteellinen valuvika. Se on ollut itseaiheutettu monimutkaisuus, mikä on johtanut alan taantumiseen.

Mikäli aiomme suhtautua energiaturvallisuuteemme ja hiilettömyystavoitteisiimme vakavasti, on meidän Kugelmassin mukaan selätettävä tämä taantuma ja raivattava esteet kaupallisen ydinvoiman tieltä.

Olemme taivaltaneet pitkän matkan siitä, kun saksalaiskemisti Martin Klaproth löysi alkuaine uraanin vuonna 1789.

Siitä kun ryhdyimme tuottamaan sähköä uraaniatomin halkaisemisella, on kulunut kutakuinkin 60 vuotta. Sen jälkeen ydinvoima-ala eli menestyksen aikaa. Varsinkin 1960-luvulla ala kukoisti. Rakennettiin nopeasti ja tehokkaasti ydinvoimalaitoksia, jotka toimivat vielä vuosikymmeniä myöhemmin odotusten mukaisesti.

- Siis mikä aiheutti alan taantuman, mistä johtui vuosikymmenten menestyksen jälkeinen kompurointi, Kugelmass kysyi esitelmässään.

Ja hän vastasi, että perustana oleva teknologia on yksinkertainen, sähkö on puhdasta ja luotettavaa. Mutta vika piilee toimitusmallissa. Kuinka ydinvoimaa on rahoitettu ja kuinka sitä on fyysisesti rakennettu – se malli on perusteellisesti Kugelmassin mukaan romuttunut.

’Korjaa valuvika mutta pidä perusta yksinkertaisena’

Viimeisten 15 vuoden aikana ydinvoimalat on Kugelmassin mukaan rakennettu aiempaa pienemmiksi ja modulaarisemmiksi, mikä on aiheuttanut huminaa ennen kaikkea SMR-teknologian ympärillä.  

- SMR:t eivät ole pieniä eivätkä modulaarisia eivätkä ne kerro kustannuksista ja monimutkaisuudesta, jotka johtivat ydinvoimalamaan, Kugelmass sanoo.

- Kohtelemme ydinvoimaa aivan kuin sen olisi oltava monimutkaista ja niin, että voidaksemme edistää sitä, tarvitaan lisää innovaatiota polttoaineen, kemian, metallurgian ja reaktoreiden kohdalla.

Mutta käykö teollisuus kauppaa ikävistä ongelmista huvikseen, sellaisista jotka ovat teknisesti hyvin vaikeita? Kugelmass uskoo tässä olevan asian ydin: emme mielellämme keskity innovointiin, joka tuottaa sovelluksia vasta vuosikymmenien päästä.

Kugelmass viittasi sulasuolareaktoreiden ja fuusion tiimoilta tehtyihin jännittäviin edistysaskeliin todeten kuitenkin, että lupaavuudestaan huolimatta niillä ei ratkaista ydinvoima-alan tämänpäiväisiä haasteita.

Ydinvoimalat nähtävä tuotteina – ei hankkeina

- Voidaksemme hyödyntää ydinvoimaa perussähkön tuotannossa, pitää laitoksen olla toteuttavissa ja skaalattavissa, Kugelmass sanoo.

Hän suosittaakin kaupallistamisrajojen rikkomiseksi ydinvoimaloiden kutsumista tuotteiksi sen sijaan, että ne yleensä nähdään projekteiksi. Ja ydinvoiman skaalaamiseksi laitoksia pitää rakentaa tusinoittain samanaikaisesti.   

Rakentaminen edellyttää yksinkertaista mallia, jota on helppo valmistaa. Lisäksi tarvitaan maksimistandardisointia, vipuvoimaa nykyteknologiaan ja olemassa olevia hankintaketjuja. Työvoiman osalta erikoisosaajien joukko on syytä pitää minimissään.

Kugelmassin mukaan ”ydinvoimatuotteen” on oltava huokea ja siten myös rahoituksen etukäteen selvä. Pääpainon on oltava yksityisessä rahoituksessa, ja jos mukana myös julkista rahoitusta, niin sitä vain minimaalisesti.

Uuden ajan ’ydinvoimaguru’ suosittaa tuottamaan ydinvoimaloita samaan tapaan kuin autoteollisuus valmistaa ajoneuvoja, eli liukuhihnamaisena sarjatuotantona, jolloin ainoaksi enemmän aikaa vieväksi vaiheeksi jää vain voimalaitoksen pystyttäminen.

Massatuotanto mahdollistaa suunnittelun ja luvituksen käynnistyvän tuotekehityksellä, jolloin tarvittava aika itse tuotteen valmistumiseen supistuu.

Ydinvoiman hajautettu voima

Last Energyn keskittyminen mikromodulaaristen ydinvoimaloiden valmistukseen on herättänyt paljon kiinnostusta. Euroopassa yhtiö on tehnyt sopimukset 24 voimalaitoksen pystyttämisestä viimeisen puolen vuoden aikana.

Sopimuksia on tehty Puolassa, Britanniassa ja Romaniassa, joissa teolliset yhteistyökumppanit ja kantaverkkoyhtiöt hamuavat paikan päällä tehtävää ydinsähköä.

- Olemme nähneet uuden kiinnostuksen heränneen ydinvoimaa kohtaan, kun joudumme nykyisten energiajärjestelmiemme puitteissa varmistamaan energiaturvallisuutemme ja hiilenpoistotavoitteemme.

- Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä suuntaus jatkuisi – kysymys kuuluu vain, kuinka sellainen puhtaan sähkön kysyntä katetaan?

Kugelmass korostaa, että ei ole tarpeen odottaa tutkimus- ja kehitystyötä tai joskus niin vaikeasti tavoiteltavaa poliittista tahtoa mobilisoida miljardeja euroja julkista rahoitusta hankkeisiin.

Avainteknologia on jo nyt saatavilla, on ollut itse asiassa jo vuosikymmeniä. Mutta ajattelutavan on muututtava, jotta ydinenergian voima ja potentiaali ymmärretään kunnolla.

- ydinvoima on helpoin polku kokonaisten valtioiden vähähiilistämiseen alle vuosikymmenen aikana ja taata samalla energiaturvallisuus useiden sukupolvien ajaksi, Bret Kugelmass sanoo.

 

Lähde: Power Engieering International

#energia #ydinvoima
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja