Ydinvoiman kannatus ennätyksellisen korkealla

Apua ilmastovaivoihin

11.05.2022, kello 13:28

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Apua ilmastovaivoihin

Ilmastonmuutos, huoltovarmuus ja fossiilienergiasta irtautuminen. Siinä syyt, jotka ovat saaneet suomalaisten ydinvoima-asenteet lentoon.

Reilusti yli puolet suomalaisista ajattelee ydinvoimasta positiivisesti. Tuoreen asennekyselyn mukaan 60 prosenttia kansalaisista suhtautuu ”täysin myönteisesti” tai ”pääpiirteissään myönteisesti” ydinvoimaan. Näin korkealla ydinvoiman kannatus ei ole ollut koskaan aikaisemmin yhtäjaksoisen mittaushistorian aikana, joka alkoi jo vuonna 1983.

Ydinvoima on selvästi miesten laji. Kyselyyn vastanneista miehistä jopa 77 suhtautuu ydinvoiman käyttöön täysin myönteisesti tai pääpiirteissään myönteisesti. Naisista näin ajattelee selvästi pienempi joukko: 44 prosenttia.

Ikä ei juurikaan erottele ydinvoiman kannattajia. Suurinta kannatus (65 %) on 25–34-vuotiaiden keskuudessa ja pienintä (49 %) alle 25-vuotiainen keskuudessa. Muissa ikäryhmissä kannattajien määrä on 60 prosentin tuntumassa.

Ideologinen kysymys

Kansalaisten asuinpaikka eri erottele ydinvoiman kannattajia. Kannattajien määrä (63 %) suurimmissa kaupungeissa on hitusen suurempi kuin esimerkiksi maaseudulla asuvien kannattajien joukko (59 %).

Vasta puoluekannatuksen mukaan tehty sortteeraus paljastaa eroja ydinvoiman kannattajien keskuudessa. Näyttää siltä, että ydinvoima on myös ideologinen kysymys. Tosin puolet asennekyselyyn vastanneista ei kertonut poliittista kantaansa.

Eduskuntapuolueista Kokoomus on selvä ydinvoimapuolue. Kokoomuksen kannattajista 83 prosenttia ilmoittaa olevansa myös ydinvoiman kannattajia. Perussuomalaisia kannattavien joukossa määrä (69 %) on hieman pienempi, mutta Keskustan kannattajien joukossa ydinvoimamielisten joukko on samaa luokkaa (68 %) kuin perussuomalaisten. SDP:n kannattajista 60 prosenttia kertoo kannattavansa myös ydinvoimaa.

Vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat ydinvoimaan nuivimmin — vain 38 prosenttia suhtautuu positiivisesti ydinvoimaan. Vihreiden kannattajien joukossa ydinvoimaihmisiä on pari prosenttiyksikköä enemmän.

Ilmastosyyt taustalla

Miksi ydinvoiman kannatus on kääntynyt viimeisten vuosien aikana selvään nousuun? Kaksi tärkeintä syytä ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Kansalaisten ilmastohuolet ovat olleet jo vuosia erilaisten energia-asennemittausten kärkipaikoilla. Samalla ilmastopoliittisten toimien toteuttaminen osoittautuu yhä haasteellisemmaksi ja niiden hintakin uhkaa nousta.

— Kansalaisten tietoisuuden lisääntyminen ilmastonmuutoksesta johtaa siihen, että ydinvoiman kaltaiset päästöttömät energiantuotantomuodot keräävät kannatusta, toteaa Energiateollisuus ry:n tuotantojohtaja Jari Kostama.

— Fossiilienergian kallistuminen, huoltovarmuuden vahvistaminen ja halu irtautua venäläisestä energiantuonnista lisäävät myös ydinvoiman suosiota.

Olkiluodon uuden ydinvoimalaitoksen käynnistäminen kasvattaa Suomessa tuotetun päästöttömän sähkön määrää. Kun laitos loppuvuodesta tuottaa sähköä täydellä teholla, on suomalaisesta sähköstä jo yli 90 prosenttia päästötöntä. Samalla sähköntuotannon omavaraisuus paranee.

Kostama muistuttaa, että yhteiskunnan ennustetaan sähköistyvän rajusti. Päästöttömällä sähköllä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Vetytalouden ennakoitu nousu ei toteudu ilman päästötöntä sähköä.

Perinteisten ydinvoimalaitosten rinnalle kehitetään sarjavalmisteisia pienreaktoreita, joilla voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä tai tarvittaessa pelkkää kaukolämpöä. Uusi teknologia kiinnostaa kansalaisia ja päättäjiä. Tekninen kehitys ja ydinvoima-alan uudistuminen lisäävät kansalaisten uteliaisuutta.

— Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu valmistuu Suomeen 2020-luvun puolivälissä. Myös tämä vaikuttaa kansalaisten suhtautumiseen ydinvoimaan, Kostama muistuttaa.

Ydinvoima-asenteita mittaava kysely toteutettiin ennen Fennovoiman päätöstä lopettaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen venäläisen Rosatomin kanssa. Kostama ei kuitenkaan usko, että päätöksellä olisi ollut negatiivista vaikusta ydinvoiman kannatukseen suomalaisten keskuudessa.

— Todennäköisemmin päätös lopettaa ydinvoimayhteistyö venäläisten kanssa olisi saattanut lisätä ydinvoiman kannatusta.

 

Kielteinen suhtautuminen laskussa

Täysin kielteisesti tai pääpiirteissään kielteisesti ydinvoiman käyttöön suhtautui 11 prosenttia vastanneista. Kielteisesti suhtautuvien määrä on kuitenkin laskenut tasaisesti.

Huippuvuonna 2002 kielteisesti ydinvoimasta ajatteli 36 prosenttia vastaajista. Viimeisten neljän vuoden aikana kielteisesti suhtautuvien määrä on vaihdellut 11—16 prosentin välillä.

Poliittisen kannatuksen perusteella kolmasosa Vasemmistoliiton kannattajista suhtautuu kielteisesti ydinvoimaan ja vihreiden kannattajista näin ajattelee viidennes.

Keino torjua ilmastonmuutosta

Ydinvoima on oivallinen keino torjua ilmastonmuutosta. Näin ajattele 62 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vastaajien joukko on ennätyksellisen korkea, vaikka viimeisten neljän vuoden aikana reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista on pitänyt ydinvoimaa hyvänä keinona vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Jako miesten ja naisten välillä on lähes sama kuin sukupuolten suhtautumisessa ylipäätään ydinvoiman käyttöön. Naisista 48 prosenttia pitää ydinvoimaa sopivana tapana torjua ilmastonmuutosta — miehistä näin ajattelee 77 prosenttia.

Kielteisesti ajattelevien joukko on myös supistunut. Enää kymmenen prosenttia vastaajista ei hyväksy ydinvoimaa keinona vähentää ilmastopäästöjä. Vuonna 2004 näin ajatteli kolmannes vastaajista.

Mielipiteet ydinvoimasta -selvityksen toteutti Kantar TNS Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Puhelinhaastattelut toteutettiin 28.3.–8.4.2022. Mukana oli 1003 kansalaista. Tutkimusraportin voi ladata omalle koneelle tästä.

 

#ydinvoima
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja