Blogit

Markkinat Omakynä Petri Sallinen

Vihreys muuttuu investoinneiksi

31.05.2023, kello 11:03

Niinhän siinä sitten kävi. Vihreät päiväunet ja utopiat ovat muuttumassa investoinneiksi — tai...

Aurinkosähköntuotanto ennätykseen

Maaginen raja rikkoontui

10.06.2023, kello 09:00

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Maaginen raja rikkoontui

Aurinkosähköä tuotettiin toukokuussa enemmän kuin koskaan. Aurinkosähkön määrä saavutti maagisen 100 000 megawattitunnin rajan. Aurinkovoimaa rakennetaan Suomeen kiihtyvällä tempolla. Sen osuus tuotantopaletissa on kuitenkin vielä vaatimaton.

Aurinko nousee joka päivä. Sitä ei tarvitse arvioida tai yrittää ennustaa. Pilvien taakse aurinko tosin saattaa jäädä, jolloin tarjolla ei ole aurinkopaneeleiden tuottamia kilowattitunteja. Aurinkosähkö on sääriippuvainen ja päästötön energiamuoto, kuten tuulivoima — tähän samankaltaisuudet kuitenkin loppuvat.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid varautuu siihen, että aurinkosähköteho voi nousta 7000 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Jos näin tapahtuu, ylittäisi aurinkovoimalaitosten teho puolitoistakertaisesti ydinvoimalaitosten tehon. Vertailu ei tosin ole reilu, koska ydinvoimalaitokset keittävät sähköä vuorokauden kaikkina tunteina — aurinkovoimalaitokset vain päivällä.

Aurinkosähkö on nopeimmin kasvava energiamuoto maailmalla, vaikka Suomessa sen osuus sähköntuotannosta on puoli prosenttia. Aurinkopaneeleiden valmistustekniikka on kuitenkin kehittynyt nopeasti — tietoa auringonsäteilyn vaikutuksistakin on aikaisempaa enemmän. Euroopan pohjoisimmassa nurkassa Suomen mahdollisuudet tuottaa sähköä auringon voimalla ovat yhtä hyvät kuin Keski-Euroopassa.

Aurinkovoima tasapainottaa suomalaista sähköjärjestelmää. Aurinkosähköä syntyy päivällä, mutta ei yöllä. Tuulisähköä sen sijaan syntyy useammin yöllä kuin päivällä. Sähkön varastointitekniikoiden kehittyminen ja kaukolämmön tuottaminen yhä useammin sähköllä tukevat aurinkovoiman asemaa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) arvioi, että tulevaisuudessa aurinkoenergialla tuotetaan kymmeniä prosentteja Suomen uusiutuvan energian tarpeesta.

Aurinkosähköntuotanto toukokuussa

Pientä ja suurta tuotantoa

Tulevaisuudessa puolet Suomen aurinkovoimakapasiteetista on voimalaitostyyppisiä ja toinen puoli kotitalouksien ja kiinteistöjen hallinnoimia järjestelmiä. Kaikki eivät tuota aurinkosähköä myytäväksi pohjoismaisille markkinoille, vaan osa paneeleiden tuottamasta sähköstä käytetään itse: kiinteistöissä tai teollisuustuotannossa.

Kantaverkon kannalta aurinkovoiman rakentaminen on erilaista kuin tuulivoiman rakentaminen. Teholtaan pienet yksiköt sijoittuvat tasaisesti ympäri maata. Uusia järeitä ja pitkiä kantaverkon liityntäjohtoja tarvitaan harvemmin. Jos aurinkosähkö käytetään itse, ei sähköä tarvitse kierrättää sähköverkkojen kautta.

Aurinkovoimainvestointien arvo ylittää Suomessa kymmenen miljardia euroa jo lähivuosien aikana, jos kaikki investoinnit toteutuvat. Näin aurinkoenergiaa suunnittelevat yritykset arvioivat.

Paneeleita puuttomille alueille

Tällä hetkellä käytössä olevan luokituksen mukaan teollisen kokoluokan aurinkovoimalaitos on teholtaan enemmän kuin yksi megawatti. Suomeen suunniteltujen laitosten tehoiksi on kuitenkin jo ilmoitettu kymmeniä tai jopa useita satoja megawatteja. Määrittelyt voivat vielä muuttua, kun käytännöt vakiintuvat.

Teollisen kokoluokan aurinkovoimalaitos tarvitsee tilaa ja tilaahan Suomessa on tarjolla. Tämä on Suomen vahvuus tiiviisti rakennettuun Keski-Eurooppaan verrattuna. Jos kaikki suunnitteilla olevat aurinkovoimalaitokset toteutuvat, tarvitsevat ne 30 000 hehtaaria maata — alle promillen Suomen pinta-alasta.

Monelle aurinkovoimalaitokselle riittää muutaman kymmenen hehtaarin alue. Suurimpien Suomeen suunniteltujen aurinkopuistojen tilantarve on vajaat tuhat hehtaaria.

Aurinkovoimalaitokset rakennetaan yleensä puuttomille alueille. Aurinkovoimalaitosta suunnitteleva energiayhtiö tai hankeyhtiö vuokraa maan, mutta viime kädessä kunnat ohjaavat rakentamista osayleiskaavan tai suunnitteluratkaisun perusteella.

Vakiintunutta ”maantapaa” aurinkovoiman rakentamiselle ei vielä ole. Valtakunnalliset ohjeet ja oikeuskäytännöt puuttuvat. Siksi ympäristöministeriö on ryhtynyt valmistelemaan ohjeita kaavoitusta ja lupamenettelyjä varten. Työtä varten on perustettu ohjausryhmä.

Ministeriön tavoitteena on yhtenäistää suurten aurinkovoimalaitosten kaavoituksessa ja rakentamisessa sovellettavia käytäntöjä. Ministeriön ohjausryhmä voi tehdä myös esityksiä aurinkovoimalaitosten rakentamista koskevan lainsäädännön kehittämiseksi. Ministeriön tavoitteena on edistää teollisen kokoluokan aurinkoenergiarakentamista.

Mitä kaikkea tarvitaan?

Aurinkoenergian parissa työskentelevien yritysten mielestä Suomeen tarvitaan kansallinen aurinkovoiman edistämisohjelma. Se voitaisiin liittää työ- ja elinkeinoministeriön puhtaan energian teollisuusohjelman osaksi. Samalla määriteltäisiin kansalliset tavoitteet aurinkovoiman tuotannolle — ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jos aurinkovoimalaitosten kiinteistövero laskettaisiin samalla tasolle kuin maatuulipuistojen, vahvistaisi tämä aurinkosähkön kannattavuutta. Linjaus tukee myös markkinaehtoista rakentamista: silloin hankkeet toteutuvat ilman valtion avustuksia.

Ihanteellista olisi, jos aurinkovoimarakentamisessa tarvittava lupamenettely voitaisiin perustaa nykyisin käytössä olevan ohjauksen varaan — ilman uutta lainsäädäntöä, jonka toteuttamien vie runsaasti aikaa. Parhaimmillaan aurinkovoimalaitoksen — tai -puiston — rakentaminen tuotantokuntoon vie kahdesta kolmeen vuotta, jos lupien käsittely kestää korkeintaan vuoden. Tämä on alan mielestä hyvä tavoite.

Aurinkoenergiaa kehittävät yhtiöt korostavat toimialan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Toimialan yrityksillä on paljon annettavaa, kun alalle kehitetään toimintamalleja, standardeja ja sääntelyä.

#sähkönkäyttö #uusiutuva energia
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja