Tieliikennemelu tuulivoimamelua häiritsevämpää

Tuulivoiman ohjearvot kohdallaan

23.03.2022, kello 12:51

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Tuulivoiman ohjearvot kohdallaan

Tieliikenteen melu häiritsee tuulivoimalaitosten lähellä asuvia kansalaisia enemmän kuin tuulivoimalaitoksesta lähtevät äänet. Suomessa tuulivoimalaitoksen aiheuttama äänihaitta ei saa ylittää 40 desibeliä tuoreimpien ohjearvojen mukaan.

Tuulivoima-alueilla on muitakin ääniä kuin pelkästään tuulivoimalaitosten toiminnasta aiheutuvat äänet. Yksi äänilähde on tieliikenne. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksessa selvitettiin, miten tieliikennemelu ja tuulivoima yhdessä vaikuttavat ihmisiin.

— Kansanterveyden näkökulmasta olisi tärkeää tutkia eri ympäristömelujen terveysvaikutuksia yhdessä, jotta eri melulajien äänitasot ja terveysvaikutukset asettuisivat oikeisiin mittasuhteisiin, toteaa tutkimusryhmän vetäjä dosentti Valtteri Hongisto.

Jos tuulivoimalaitoksen aiheuttama äänenvoimakkuus jää alle 40 desibelin, ei ääni aiheuta ihmisille terveyshaittaa. Ohjearvo otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2015. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ääni voisi häiritä. Tieliikennemelun aiheuttamat terveyshaitat sen sijaan alkavat näkyä jo 40 desibelin paikkeilla — ja ovat lähes viisinkertaiset, kun tieliikennemelu ylittää 60 desibelin rajan.

Ihmiset eivät koe erilaisia meluja samalla tavalla. Joku melu häiritsee, mutta joku toinen melu ei häiritse. Tutkimuksen mukaan 40 desibelin tuulivoimamelu häiritsee ihmisiä selvästi vähemmän kuin yhtä voimakas liikenteen melu.

Jos äänialtistus on alhaisempi — 30–40 desibeliä — koetaan tieliikenteen ja tuulivoiman aiheuttamien äänien häiritsevyys samalla tavalla. Aikaisemmin tehtyjen ulkomaisten tutkimusten mukaan tuulivoimamelua pidetään kuitenkin muita meluja häiritsevämpänä. Suomessa asia näyttää olevan päinvastainen.

Tutkimuksen johtopäätelmien mukaan tuulivoima-alueilla tulisi kiinnittää huomiota ensisijaisesti tieliikennemelun torjuntaan. Tuulivoimalaitoksia koskeva melulainsäädäntö sen sijaan on riittävän tiukka. Ohjearvojen mukaisilla tuulivoima-alueilla ei ole havaittu tuulivoiman aiheuttamia terveyshaittoja.

Voimakkain ääni on häiritsevin

Aikaisemmissa tutkimuksissa tieliikenteen ja tuulivoiman aiheuttamia meluhaittoja ei ole kartoitettu samanaikaisesti. Erilaisten melujen yhdistelmä on kuitenkin todellisuutta. Tutkimushankeen yhteydessä tehdyissä mittauksissa liikenteen melu ylitti tuulivoimalaitosten aiheuttaman melun. Tuulivoimamelu sen sijaan pysyi ohjearvojen alapuolella.

— Osasimme odottaa, että voimakkain melulähde määrittää mahdolliset terveyshaitat. Tieliikennemelu on valitettavasti voimakkain melulähde useimmilla asuinalueilla. Näin on myös tuulivoima-alueilla, koska tuulivoimalaitokset sijoitetaan usein valtateiden läheisyyteen, Hongisto toteaa.

Euroopan ympäristöviraston mukaan tieliikenteen melu altistaa jatkuvasti yli 400 000 suomalaista.

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus on osa Anojanssi-projektia, jota rahoittavat Business Finland, Tekes, Turun ammattikorkeakoulu, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutkimuksessa tehdyt mittaukset toteutettiin Haminassa, jossa sijaitsee kolme tuulivoima-aluetta. Tutkimukseen kutsuttiin kaikki alueen 2500 taloutta, jotka sijaitsivat alle 2,7 km päässä voimalaitoksista. Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin 500 taloutta verrokkialueelta, joka sijaitsi kaukana tuulivoima-alueesta.

#tutkimus #tuulivoima
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja