Blogit

Markkinat Omakynä Antti Kohopää

Ympäristöneuvostossa ilmastopolitiikan tulevaisuus

22.03.2024, kello 13:48

Maanantaina Brysselissä kokoustaa ympäristöneuvosto. Ympäristöneuvostoon kuuluvat EU-maiden...

Omakynä Tuotanto Marja Rankila

Pienistä puroista kasvaa suuri virta

20.03.2024, kello 15:12

Keskusteluissa nousee usein eteen väite, että vesivoimaa ei enää tulevaisuudessa tarvita, kun...

Jäsenkynä Markkinat Kimmo Alatulkkila

Kaupunkien energiayhtiöt vetytalouden ja viennin vetureiksi?

05.03.2024, kello 12:25

Pitkä ja kylmä talvi alkaa tuntua hiljalleen punteissa. Kylmissä olosuhteissa eläminen antaa meille...

Uusiutuvien järjestö IRENA:

Yletön vedyn käyttö voi hidastaa energiasiirtymää

22.11.2022, kello 14:36

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Shutterstock

Yletön vedyn käyttö voi hidastaa energiasiirtymää

Nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vedyn käyttö G7-maissa voi nousta 4–¬7 -kertaiseksi vuosisadan puoliväliin mennessä verrattuna vuoteen 2020, toteaa Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö IRENA tuoreessa raportissaan.

Raportin saatesanoissa IRENA:n pääjohtaja Francesco La Camera sanoo tulleen selväksi, että vedyllä on keskeinen osa energiasiirtymässä, mikäli maailma aikoo saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen 1,5 °C asteen lämpiämistavoitteen.

Tästä vakuutuksesta huolimatta YK:n ilmastokokouksessa (COP27) julkistettu analyysi maalailee monimutkaisen kokonaiskuvan siitä, mitä tarvitaan, jotta eteneminen energiasiirtymässä olisi tasapainoista ja hienovaraista.

Siinä huomautetaan muun muassa, että vedyn suuresta potentiaalista huolimatta on hyvä pitää mielessä, että sen tuotanto, kuljetus ja muuntaminen vaativat energiaa – sekä merkittäviä investointeja.

- Yletön vedyn käyttö voi siksi jopa hidastaa energiasiirtymää, raportissa todetaan. Sen vuoksi poliittiselta päätöksenteolta on edellytettävä tärkeysjärjestysten asettamista.

Tärkeysjärjestyksen ensimmäisiä asioita on IRENA:n mukaan hiilenpoisto olemassa olevista vetysovelluksista. Toisena tulee vedyn käyttö kohteissa, joissa hiilen poisto on hankalaa, kuten lento- ja meriliikenne sekä teräksen ja kemikaalien tuotanto.

Laajasti katsottuna energiasiirtymä voidaan nähdä muutoksena, jossa siirrytään fossiilisten polttoaineiden hallinnasta uusiutuva energian järjestelmään. Siirtymän onnistuminen riippuu monista tekijöistä – teknologiasta ja rahoituksesta kansainväliseen yhteistyöhön. Kuinka siirtymä onnistuu, jää nähtäväksi IRENA toteaa raportissaan.

Vetyala allekirjoittaa vaiheittaisen lähestymistavan

Vetyalan eurooppalaisen järjestön ’Hydrogen Europen’ edustaja totesi CNBC:lle IRENA:n olevan oikeassa sen suhteen, että laaja-alainen energiantuotanto ja siihen liittyvä infrastruktuuri vaativat tuntuvia investointeja ja että vedyn tuottaminen, varastointi ja kuljetus edellyttävät nekin energiaa.

- Hydrogen Europe allekirjoittaa myös sen näkemyksen, että kaikki vetyyn liittyvät kehityshankkeet on tehtävä vastuullisesti ja että kaikkia sovelluksia ei pidä tehdä samanaikaisesti vaan niitä on asetettava tärkeysjärjestykseen.

Siitä kuinka priorisoida hankkeita, vetyjärjestö uskoo sen onnistuvan parhaiten markkinainstrumenteilla, jotka arvioivat asianmukaisesti CO2-päästöjen säästöt ja muut näkökohdat niin, että kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja.

- Tiettyjen alojen ylhäältä alaspäin tehtävää joustamatonta rajaamista pitää välttää, kuten esimerkiksi vedyn käyttämistä lämmitykseen, etujärjestöstä todettiin.

Toiveiden vetytynnyri

Vety soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin ja niinpä sitä voidaan hyödyntää laajalti useilla teollisuudenaloilla, IRENA kuvailee julkaisussaan vedyn mahdollisuuksia.

Sitä voidaan myös tuottaa eri tavoilla. Energiasiirtymän yhteydessä useimmiten esillä ollut tapa on elektrolyysi, jossa sähkövirran avulla pilkotaan vettä hapeksi ja vedyksi.

Mikäli tässä prosessissa käytettävä sähkö tulee uusiutuvasta lähteestä kuten tuulesta tai auringosta, jotkut kutsuvat sitä “vihreäksi” tai “uusutuvaksi” vedyksi. Vielä nykyään suurin osa vedyn tuotannosta perustuu kuitenkin fossiilisiin polttoaineisiin.

Raporttinsa yhteydessä julkaistussa lausunnossa IRENA sanoo, että G7-maiden vuoden 2050 nettonollatavoitteet edellyttävät vihreän vedyn merkittävää käyttöönottoa.

Viimeisten vuosien aikana suurimmat taloudet ja elinkeinoelämä ovat alkaneet todella lähestyä nousevaa vihreän vedyn sektoria siinä mielessä, että se tarjoaa varman, joskin vielä kalliin tavan vähentää hiiltä niiltäkin aloilta, joihin muut keinot eivät sovellu.

Juuri päättyneen YK:n ilmastokokouksen (COP27) keskusteluissa Saksan liittokansleri Olaf Scholz kuvasi vihreää vetyä yhdeksi tärkeimmistä teknologioista, joita tarvitaan ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi.

- Vihreä vety on avainasioita, kun poistamme talouksistamme hiiltä, erityisesti vaikeasti sähköistettävillä aloilla kuten teräksen tuotanto, kemianteollisuus, raskas meri- ja ilmaliikenne, Scholz sanoi myöntäen samalla, että tarvitaan vielä paljon työtä alan kypsymisen eteen.

- Totta kai vihreä vedyn tuotanto on vielä lapsen kengissä, kun sen tuottaminen sähköllä on selvästi kalliimpaa kuin vedyn tekeminen fossiilisista polttoaineista.

On Scholzin mukaan olemassa lisäksi tarjontaan ja kysyntään liittyvä ‘kana ja muna’, kun markkinatoimijat blokkaavat toisiaan odotellessaan vastapuolen liikahdusta.

Paneelissa oli mukana myös Siemens Energyn toimitusjohtaja Christian Bruch, joka sanoi vedyn olevan elintärkeä teollisuuden vähähiilistämiseksi.

- Iso kysymys liittyy kuitenkin siihen, kuinka pääsemme vetyvaiheeseen maailmassa, joka on yhä vahvasti ”hiilevetyvetoinen”. Siksi tarvitaan lisävetoapua, jotta vihreän vedyn hankkeet saadaan toimimaan, Bruch lisäsi.

 

Lähde: CNBC

#tekniikka #vetytalous
Jaa artikkeli:
Vastuullista journalismia

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Nimai Deldaco
Yhden juustokilon tuottamiseen tarvitaan vettä sen verran mitä kuluisi ollessa puoli vuotta putkeen suihkussa .